Розділ «Стаття 8. Фонди будівельних норм»

ЗУ "Про будівельні норми"

Розділ II ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, створює центральний фонд будівельних норм, що містить контрольні примірники державних і галузевих будівельних норм.

2. Положення про центральний фонд будівельних норм і типове положення про фонди галузевих будівельних норм затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. Міністерства створюють фонди галузевих будівельних норм, що містять контрольні примірники галузевих будівельних норм.

4. Фонди галузевих будівельних норм діють на підставі положень, затверджених відповідними суб'єктами нормування.

5. Організації, підприємства, установи, на які покладаються функції зберігання центрального фонду будівельних норм та фондів галузевих будівельних норм, визначаються відповідними суб'єктами нормування.

6. Тексти всіх будівельних норм, включених до центрального фонду будівельних норм, розміщуються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва. Доступ до таких текстів є безоплатним.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про будівельні норми"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 8. Фонди будівельних норм“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Цей Закон визначає правові та організаційні засади розроблення, погодження, затвердження, реєстрації і застосування будівельних норм.

 • Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

 • Стаття 2. Сфера дії Закону

 • Стаття 3. Законодавство України у сфері нормування у будівництві

 • Стаття 4. Принципи державної політики у сфері нормування у будівництві

 • Стаття 5. Суб'єкти нормування у будівництві

 • Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, у сфері нормування у будівництві

 • Стаття 7. Повноваження міністерств у сфері нормування у будівництві

 • Стаття 8. Фонди будівельних норм
 • Стаття 9. Джерела фінансування робіт з нормування у будівництві

 • Стаття 10. Порядок розроблення, затвердження та реєстрації будівельних норм

 • Стаття 11. Застосування будівельних норм

 • Стаття 12. Оприлюднення будівельних норм

 • Прикінцеві положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи