Розділ «Стаття 7. Повноваження міністерств у сфері нормування у будівництві»

ЗУ "Про будівельні норми"

Розділ II ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ У БУДІВНИЦТВІ

1. До повноважень міністерств у сфері нормування у будівництві належать:

1) розроблення, затвердження, внесення змін до галузевих будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність;

2) подання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, пропозицій щодо розроблення державних будівельних норм та внесення змін до них;

3) розроблення державних будівельних норм, проектів змін до них та подання на затвердження відповідно до погодженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, технічного завдання;

4) надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, інформації щодо розроблення проектів галузевих будівельних норм;

5) створення фондів галузевих будівельних норм;

6) організація роботи з офіційного оприлюднення галузевих будівельних норм, у тому числі шляхом розміщення на офіційному веб-сайті відповідного міністерства баз даних з актуалізованими текстами цих норм і надання безоплатного доступу до них, поширення інформації про затверджені нормативні акти та документи з питань нормування у будівництві.

{ Пункт 6 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 }


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про будівельні норми"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 7. Повноваження міністерств у сфері нормування у будівництві“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Цей Закон визначає правові та організаційні засади розроблення, погодження, затвердження, реєстрації і застосування будівельних норм.

 • Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

 • Стаття 2. Сфера дії Закону

 • Стаття 3. Законодавство України у сфері нормування у будівництві

 • Стаття 4. Принципи державної політики у сфері нормування у будівництві

 • Стаття 5. Суб'єкти нормування у будівництві

 • Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва, у сфері нормування у будівництві

 • Стаття 7. Повноваження міністерств у сфері нормування у будівництві
 • Стаття 8. Фонди будівельних норм

 • Стаття 9. Джерела фінансування робіт з нормування у будівництві

 • Стаття 10. Порядок розроблення, затвердження та реєстрації будівельних норм

 • Стаття 11. Застосування будівельних норм

 • Стаття 12. Оприлюднення будівельних норм

 • Прикінцеві положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи