Ви є тут

Цивільний процесуальний кодекс України

Зміст

 • Стаття 1. Призначення Цивільного процесуального кодексу України

 • Стаття 2. Завдання та основні засади цивільного судочинства

 • Стаття 3. Законодавство про цивільне судочинство

 • Стаття 4. Право на звернення до суду за захистом

 • Стаття 5. Способи захисту, які застосовуються судом

 • Стаття 6. Повага до честі і гідності, рівності перед законом і судом

 • Стаття 7. Гласність судового процесу

 • Стаття 8. Відкритість інформації щодо справи

 • Стаття 9. Мова цивільного судочинства

 • Стаття 10. Верховенство права та законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи

 • Стаття 11. Пропорційність у цивільному судочинстві

 • Стаття 12. Змагальність сторін

 • Стаття 13. Диспозитивність цивільного судочинства

 • Стаття 14. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система

 • Стаття 15. Правнича допомога

 • Стаття 16. Основні положення досудового врегулювання спору

 • Стаття 17. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення

 • Стаття 18. Обов’язковість судових рішень

 • Стаття 19. Справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів

 • Стаття 20. Розгляд кількох пов’язаних між собою вимог

 • Стаття 21. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду

 • Стаття 22. Право сторін на передачу спору на розгляд іноземного суду

 • Стаття 23. Суд першої інстанції

 • Стаття 24. Суд апеляційної інстанції

 • Стаття 25. Суд касаційної інстанції

 • Стаття 26. Підсудність справ, у яких однією зі сторін є суд або суддя

 • Стаття 27. Підсудність справ за місцем проживання або місцезнаходженням відповідача

 • Стаття 28. Підсудність справ за вибором позивача

 • Стаття 29. Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами

 • Стаття 30. Виключна підсудність

 • Стаття 31. Передача справи з одного суду до іншого

 • Стаття 32. Недопустимість спорів про підсудність

 • Стаття 33. Визначення складу суду

 • Стаття 34. Склад суду

 • Стаття 35. Порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справи

 • Стаття 36. Підстави для відводу (самовідводу) судді

 • Стаття 37. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи

 • Стаття 38. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача

 • Стаття 39. Заяви про самовідводи та відводи

 • Стаття 40. Порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу

 • Стаття 41. Наслідки відводу суду (судді)

 • Стаття 42. Склад учасників справи

 • Стаття 43. Права та обов’язки учасників справи

 • Стаття 44. Неприпустимість зловживання процесуальними правами

 • Стаття 45. Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи

 • Стаття 46. Цивільна процесуальна правоздатність

 • Стаття 47. Цивільна процесуальна дієздатність

 • Стаття 48. Сторони

 • Стаття 49. Процесуальні права та обов’язки сторін

 • Стаття 50. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів

 • Стаття 51. Залучення до участі у справі співвідповідача. Заміна неналежного відповідача

 • Стаття 52. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

 • Стаття 53. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

 • Стаття 54. Наслідки незалучення у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору

 • Стаття 55. Процесуальне правонаступництво

 • Стаття 56. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб

 • Стаття 57. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб

 • Стаття 58. Участь у справі представника

 • Стаття 59. Законні представники

 • Стаття 60. Особи, які можуть бути представниками

 • Стаття 61. Особи, які не можуть бути представниками

 • Стаття 62. Документи, що підтверджують повноваження представників

 • Стаття 63. Призначення або заміна законного представника судом

 • Стаття 64. Повноваження представника в суді

 • Стаття 65. Інші учасники судового процесу

 • Стаття 66. Помічник судді

 • Стаття 67. Секретар судового засідання

 • Стаття 68. Судовий розпорядник

 • Стаття 69. Свідок

 • Стаття 70. Особи, які не можуть бути допитані як свідки

 • Стаття 71. Відмова свідка від давання показань

 • Стаття 72. Експерт

 • Стаття 73. Експерт з питань права

 • Стаття 74. Спеціаліст

 • Стаття 75. Перекладач

 • Стаття 76. Докази

 • Стаття 77. Належність доказів

 • Стаття 78. Допустимість доказів

 • Стаття 79. Достовірність доказів

 • Стаття 80. Достатність доказів

 • Стаття 81. Обов’язок доказування і подання доказів

 • Стаття 82. Підстави звільнення від доказування

 • Стаття 83. Подання доказів

 • Стаття 84. Витребування доказів

 • Стаття 85. Огляд доказів за їх місцезнаходженням

 • Стаття 86. Огляд речових доказів, що швидко псуються

 • Стаття 87. Судові доручення щодо збирання доказів

 • Стаття 88. Виконання судових доручень щодо збирання доказів

 • Стаття 89. Оцінка доказів

 • Стаття 90. Показання свідка

 • Стаття 91. Виклик свідка

 • Стаття 92. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників

 • Стаття 93. Письмове опитування учасників справи як свідків

 • Стаття 94. Допит свідка за заявою сторони арбітражного (третейського) розгляду

 • Стаття 95. Письмові докази

 • Стаття 96. Повернення оригіналів письмових доказів

 • Стаття 97. Речові докази

 • Стаття 98. Зберігання речових доказів

 • Стаття 99. Повернення речових доказів

 • Стаття 100. Електронні докази

 • Стаття 101. Зберігання та повернення оригіналів електронних доказів

 • Стаття 102. Вимоги до висновку експерта

 • Стаття 103. Призначення експертизи судом

 • Стаття 104. Ухвала про призначення експертизи

 • Стаття 105. Обов’язкове призначення експертизи судом

 • Стаття 106. Проведення експертизи на замовлення учасників справи

 • Стаття 107. Збирання матеріалів для проведення експертизи

 • Стаття 108. Проведення експертизи

 • Стаття 109. Наслідки ухилення від участі в експертизі

 • Стаття 110. Оцінка висновку експерта судом

 • Стаття 111. Комісійна експертиза

 • Стаття 112. Комплексна експертиза

 • Стаття 113. Додаткова і повторна експертиза

 • Стаття 114. Зміст висновку експерта у галузі права

 • Стаття 115. Оцінка висновку експерта у галузі права судом

 • Стаття 116. Підстави та порядок забезпечення доказів

 • Стаття 117. Заява про забезпечення доказів

 • Стаття 118. Розгляд заяви про забезпечення доказів

 • Стаття 119. Відшкодування витрат, пов’язаних із забезпеченням доказів

 • Стаття 120. Види процесуальних строків

 • Стаття 121. Розумність процесуальних строків

 • Стаття 122. Обчислення процесуальних строків

 • Стаття 123. Початок перебігу процесуальних строків

 • Стаття 124. Закінчення процесуальних строків

 • Стаття 125. Зупинення процесуальних строків

 • Стаття 126. Наслідки пропущення процесуальних строків

 • Стаття 127. Поновлення та продовження процесуальних строків

 • Стаття 128. Судові повістки

 • Стаття 129. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд

 • Стаття 130. Порядок вручення судових повісток

 • Стаття 131. Обов’язок учасників судового процесу повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання

 • Стаття 132. Розшук відповідача

 • Стаття 133. Види судових витрат

 • Стаття 134. Попереднє визначення суми судових витрат

 • Стаття 135. Забезпечення та попередня оплата судових витрат

 • Стаття 136. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати

 • Стаття 137. Витрати на професійну правничу допомогу

 • Стаття 138. Витрати сторін та їхніх представників, що пов’язані з явкою до суду

 • Стаття 139. Витрати, пов’язані із залученням (викликом) свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, проведенням експертиз

 • Стаття 140. Витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

 • Стаття 141. Розподіл судових витрат між сторонами

 • Стаття 142. Розподіл витрат у разі визнання позову, закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду

 • Стаття 143. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу

 • Стаття 144. Види заходів процесуального примусу

 • Стаття 145. Попередження і видалення із залу судового засідання

 • Стаття 146. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом

 • Стаття 147. Привід свідка

 • Стаття 148. Штраф

 • Стаття 149. Підстави для забезпечення позову

 • Стаття 150. Види забезпечення позову

 • Стаття 151. Зміст і форма заяви

 • Стаття 152. Порядок подання заяви про забезпечення позову

 • Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову

 • Стаття 154. Зустрічне забезпечення

 • Стаття 155. Скасування зустрічного забезпечення

 • Стаття 156. Заміна одного заходу забезпечення позову іншим

 • Стаття 157. Виконання ухвали про забезпечення позову

 • Стаття 158. Скасування заходів забезпечення позову

 • Стаття 159. Відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову

 • Стаття 160. Стягнення на підставі судового наказу

 • Стаття 161. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ

 • Стаття 162. Підсудність

 • Стаття 163. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу

 • Стаття 164. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу

 • Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

 • Стаття 166. Наслідки відмови у видачі судового наказу

 • Стаття 167. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу

 • Стаття 168. Зміст судового наказу

 • Стаття 169. Надіслання боржникові копії судового наказу

 • Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу та строки її подання

 • Стаття 171. Розгляд заяви про скасування судового наказу

 • Стаття 172. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві

 • Стаття 173. Виправлення помилки в судовому наказі, визнання судового наказу таким, що не підлягає виконанню, відстрочення чи розстрочення його виконання

 • Стаття 174. Види та зміст заяв по суті справи

 • Стаття 175. Позовна заява

 • Стаття 176. Ціна позову

 • Стаття 177. Документи, що додаються до позовної заяви

 • Стаття 178. Відзив

 • Стаття 179. Відповідь на відзив

 • Стаття 180. Заперечення

 • Стаття 181. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву

 • Стаття 182. Заяви, клопотання і заперечення

 • Стаття 183. Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення

 • Стаття 184. Пред’явлення позову

 • Стаття 185. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви

 • Стаття 186. Відмова у відкритті провадження у справі

 • Стаття 187. Відкриття провадження у справі

 • Стаття 188. Об’єднання і роз’єднання позовів

 • Стаття 189. Завдання та строк підготовчого провадження

 • Стаття 190. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів

 • Стаття 191. Подання відзиву

 • Стаття 192. Подання пояснень третіх осіб щодо позову або відзиву

 • Стаття 193. Зустрічний позов

 • Стаття 194. Форма і зміст зустрічної позовної заяви

 • Стаття 195. Позов третьої особи із самостійними вимогами

 • Стаття 196. Мета і строк проведення підготовчого засідання

 • Стаття 197. Підготовче засідання

 • Стаття 198. Порядок проведення підготовчого засідання

 • Стаття 199. Подання відповіді на відзив та заперечення

 • Стаття 200. Судові рішення у підготовчому засіданні

 • Стаття 201. Підстави проведення врегулювання спору за участю судді

 • Стаття 202. Порядок призначення врегулювання спору за участю судді

 • Стаття 203. Порядок проведення врегулювання спору за участю судді

 • Стаття 204. Припинення врегулювання спору за участю судді

 • Стаття 205. Строк проведення врегулювання спору за участю судді

 • Стаття 206. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем

 • Стаття 207. Мирова угода сторін

 • Стаття 208. Виконання мирової угоди

 • Стаття 209. Завдання розгляду справи по суті

 • Стаття 210. Строки розгляду справи по суті

 • Стаття 211. Судове засідання

 • Стаття 212. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції

 • Стаття 213. Безпосередність судового розгляду. Перерви в судовому засіданні

 • Стаття 214. Головуючий у судовому засіданні

 • Стаття 215. Звертання до суду у судовому засіданні

 • Стаття 216. Обов’язки осіб, присутніх у залі судового засідання

 • Стаття 217. Відкриття судового засідання

 • Стаття 218. Роз’яснення перекладачеві його прав та обов’язків. Присяга перекладача

 • Стаття 219. Видалення свідків із зали судового засідання

 • Стаття 220. Оголошення складу суду і роз’яснення права відводу

 • Стаття 221. Роз’яснення прав та обов’язків

 • Стаття 222. Розгляд заяв та клопотань

 • Стаття 223. Наслідки неявки в судове засідання учасника справи

 • Стаття 224. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача

 • Стаття 225. Роз’яснення прав та обов’язків експерта. Присяга експерта

 • Стаття 226. Роз’яснення спеціалістові його прав та обов’язків

 • Стаття 227. Вступне слово учасників справи

 • Стаття 228. Порядок з’ясування обставин справи та дослідження доказів

 • Стаття 229. Дослідження доказів

 • Стаття 230. Порядок допиту свідків

 • Стаття 231. Використання свідком письмових записів

 • Стаття 232. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків

 • Стаття 233. Оголошення показань свідків

 • Стаття 234. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків

 • Стаття 235. Дослідження письмових доказів

 • Стаття 236. Оголошення і дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції

 • Стаття 237. Дослідження речових та електронних доказів

 • Стаття 238. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження

 • Стаття 239. Дослідження висновку експерта

 • Стаття 240. Відкладення розгляду справи або перерва в судовому засіданні

 • Стаття 241. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами

 • Стаття 242. Судові дебати

 • Стаття 243. Повернення до з’ясування обставин у справі

 • Стаття 244. Вихід суду для ухвалення рішення

 • Стаття 245. Таємниця нарадчої кімнати

 • Стаття 246. Ухвалення рішення про судові витрати

 • Стаття 247. Фіксування судового засідання технічними засобами

 • Стаття 248. Протокол судового засідання

 • Стаття 249. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, протоколу судового засідання та їх розгляд

 • Стаття 250. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії

 • Стаття 251. Обов’язок суду зупинити провадження у справі

 • Стаття 252. Право суду зупинити провадження у справі

 • Стаття 253. Строки, на які зупиняється провадження у справі

 • Стаття 254. Поновлення провадження у справі

 • Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі

 • Стаття 256. Наслідки закриття провадження у справі

 • Стаття 257. Залишення позову без розгляду

 • Стаття 258. Види судових рішень

 • Стаття 259. Порядок ухвалення судових рішень

 • Стаття 260. Зміст ухвали суду

 • Стаття 261. Набрання ухвалою законної сили

 • Стаття 262. Окрема ухвала суду

 • Стаття 263. Законність і обґрунтованість судового рішення

 • Стаття 264. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення суду

 • Стаття 265. Зміст рішення суду

 • Стаття 266. Рішення суду на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів

 • Стаття 267. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання

 • Стаття 268. Проголошення судового рішення

 • Стаття 269. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні

 • Стаття 270. Додаткове рішення суду

 • Стаття 271. Роз’яснення судового рішення

 • Стаття 272. Вручення судового рішення

 • Стаття 273. Набрання рішенням суду законної сили

 • Стаття 274. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження

 • Стаття 275. Строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження

 • Стаття 276. Клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження

 • Стаття 277. Вирішення питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження

 • Стаття 278. Особливості подання заяв по суті справи у спрощеному позовному провадженні

 • Стаття 279. Особливості розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження

 • Стаття 280. Умови проведення заочного розгляду справи

 • Стаття 281. Порядок заочного розгляду справи

 • Стаття 282. Форма і зміст заочного рішення

 • Стаття 283. Повідомлення про заочне рішення

 • Стаття 284. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення

 • Стаття 285. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення

 • Стаття 286. Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення

 • Стаття 287. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення

 • Стаття 288. Скасування та оскарження заочного рішення

 • Стаття 289. Законна сила заочного рішення

 • Стаття 290. Пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх витребування

 • Стаття 291. Визнання необґрунтованими активів

 • Стаття 292. Правові наслідки визнання активів необґрунтованими

 • Стаття 293. Окреме провадження

 • Стаття 294. Порядок розгляду справ окремого провадження

 • Стаття 295. Підсудність

 • Стаття 296. Особи, які можуть бути заявниками

 • Стаття 297. Зміст заяви

 • Стаття 298. Призначення експертизи

 • Стаття 299. Розгляд справ

 • Стаття 300. Рішення суду

 • Стаття 301. Підсудність

 • Стаття 302. Зміст заяви

 • Стаття 303. Розгляд справи

 • Стаття 304. Рішення суду

 • Стаття 305. Підсудність

 • Стаття 306. Зміст заяви

 • Стаття 307. Підготовка справи до розгляду

 • Стаття 308. Розгляд справи

 • Стаття 309. Дії суду в разі появи фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою

 • Стаття 310. Підсудність

 • Стаття 311. Зміст заяви

 • Стаття 312. Підготовка справи до розгляду

 • Стаття 313. Розгляд справи

 • Стаття 314. Рішення суду

 • Стаття 315. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

 • Стаття 316. Підсудність

 • Стаття 317. Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України

 • Стаття 318. Зміст заяви

 • Стаття 319. Зміст рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення

 • Стаття 320. Підсудність

 • Стаття 321. Зміст заяви

 • Стаття 322. Ухвала суду до судового розгляду

 • Стаття 323. Зміст публікації

 • Стаття 324. Обов’язки держателя втраченого цінного папера на пред’явника або векселя

 • Стаття 325. Строк пред’явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера на пред’явника або векселя

 • Стаття 326. Призначення справи до розгляду

 • Стаття 327. Вирішення справи

 • Стаття 328. Права держателя цінного папера на пред’явника або векселя щодо відшкодування збитків

 • Стаття 329. Підсудність

 • Стаття 330. Зміст заяви

 • Стаття 331. Відмова в прийнятті заяви

 • Стаття 332. Розгляд справи

 • Стаття 333. Рішення суду

 • Стаття 334. Підсудність

 • Стаття 335. Зміст заяви

 • Стаття 336. Відмова в прийнятті заяви

 • Стаття 337. Розгляд справи

 • Стаття 338. Рішення суду

 • Стаття 339. Підсудність

 • Стаття 340. Зміст заяви і строк її подання

 • Стаття 341. Розгляд справи

 • Стаття 342. Рішення суду

 • Стаття 343. Підсудність

 • Стаття 344. Зміст і строк подання заяви

 • Стаття 345. Розгляд справи

 • Стаття 346. Рішення суду

 • Стаття 347. Підсудність

 • Стаття 348. Зміст заяви

 • Стаття 349. Розгляд справи

 • Стаття 350. Рішення суду

 • Стаття 350-1. Підсудність

 • Стаття 350-2. Особи, які можуть бути заявниками

 • Стаття 350-3. Заінтересовані особи у справах про видачу обмежувального припису

 • Стаття 350-4. Зміст заяви

 • Стаття 350-5. Розгляд справи

 • Стаття 350-6. Рішення суду

 • Стаття 350-7. Продовження обмежувального припису

 • Стаття 350-8. Вручення рішення суду, повідомлення про видачу або продовження обмежувального припису

 • Стаття 351. Суди апеляційної інстанції

 • Стаття 352. Право апеляційного оскарження

 • Стаття 353. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду

 • Стаття 354. Строк на апеляційне оскарження

 • Стаття 355. Порядок подання апеляційної скарги

 • Стаття 356. Форма і зміст апеляційної скарги

 • Стаття 357. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги

 • Стаття 358. Відмова у відкритті апеляційного провадження

 • Стаття 359. Відкриття апеляційного провадження

 • Стаття 360. Відзив на апеляційну скаргу

 • Стаття 361. Надсилання копій апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів учасникам справи

 • Стаття 362. Закриття апеляційного провадження

 • Стаття 363. Приєднання до апеляційної скарги

 • Стаття 364. Доповнення, зміна або відкликання апеляційної скарги або відмова від неї

 • Стаття 365. Підготовка розгляду справи судом апеляційної інстанції

 • Стаття 366. Призначення справи до розгляду в суді апеляційної інстанції

 • Стаття 367. Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції

 • Стаття 368. Порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції

 • Стаття 369. Особливості розгляду в апеляційному порядку окремих категорій справ

 • Стаття 370. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до суду апеляційної інстанції після закінчення апеляційного розгляду справи

 • Стаття 371. Строк розгляду апеляційної скарги

 • Стаття 372. Наслідки неявки в судове засідання учасників справи

 • Стаття 373. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін

 • Стаття 374. Повноваження суду апеляційної інстанції

 • Стаття 375. Підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення без змін

 • Стаття 376. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення

 • Стаття 377. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково з закриттям провадження у справі або залишенням позову без розгляду у відповідній частині

 • Стаття 378. Підстави для скасування судового рішення і направлення справи для розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою підсудністю

 • Стаття 379. Підстави для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції

 • Стаття 380. Підстави для скасування ухвали суду і направлення справи на розгляд за встановленою підсудністю

 • Стаття 381. Порядок прийняття постанов судом апеляційної інстанції

 • Стаття 382. Постанова суду апеляційної інстанції

 • Стаття 383. Проголошення постанови судом апеляційної інстанції

 • Стаття 384. Законна сила постанови суду апеляційної інстанції

 • Стаття 385. Окрема ухвала суду апеляційної інстанції

 • Стаття 386. Вручення постанов суду апеляційної інстанції

 • Стаття 387. Повернення справи

 • Стаття 388. Суд касаційної інстанції

 • Стаття 389. Право касаційного оскарження

 • Стаття 390. Строк на касаційне оскарження

 • Стаття 391. Порядок подання касаційної скарги

 • Стаття 392. Форма і зміст касаційної скарги

 • Стаття 393. Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги

 • Стаття 394. Відкриття касаційного провадження у справі, відмова у відкритті касаційного провадження у справі

 • Стаття 395. Відзив на касаційну скаргу

 • Стаття 396. Закриття касаційного провадження

 • Стаття 397. Приєднання до касаційної скарги

 • Стаття 398. Доповнення, зміна або відкликання касаційної скарги або відмова від неї

 • Стаття 399. Підготовка справи до касаційного розгляду

 • Стаття 400. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції

 • Стаття 401. Попередній розгляд справи

 • Стаття 402. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції

 • Стаття 403. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду

 • Стаття 404. Порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду

 • Стаття 405. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи

 • Стаття 406. Касаційні скарги на ухвали суду

 • Стаття 407. Строки розгляду касаційної скарги

 • Стаття 408. Відмова позивача від позову та укладення сторонами мирової угоди

 • Стаття 409. Повноваження суду касаційної інстанції

 • Стаття 410. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін

 • Стаття 411. Підстави для повного або часткового скасування рішень і передачі справи повністю або частково на новий розгляд або для продовження розгляду

 • Стаття 412. Підстави для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення

 • Стаття 413. Підстави для скасування постанови суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишення в силі судового рішення суду першої інстанції у відповідній частині

 • Стаття 414. Підстави для скасування рішення повністю або частково із закриттям провадження в справі або залишенням позову без розгляду у відповідній частині

 • Стаття 415. Порядок прийняття постанов судом касаційної інстанції

 • Стаття 416. Постанова суду касаційної інстанції

 • Стаття 417. Обов’язковість вказівок, що містяться в постанові суду касаційної інстанції

 • Стаття 418. Проголошення постанови судом касаційної інстанції

 • Стаття 419. Законна сила постанови суду касаційної інстанції

 • Стаття 420. Окрема ухвала суду касаційної інстанції

 • Стаття 421. Вручення судових рішень суду касаційної інстанції

 • Стаття 422. Повернення справи

 • Стаття 423. Підстави перегляду

 • Стаття 424. Строк подання заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

 • Стаття 425. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

 • Стаття 426. Форма і зміст заяви

 • Стаття 427. Відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами

 • Стаття 428. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та її наслідки

 • Стаття 429. Розгляд заяви

 • Стаття 430. Негайне виконання судових рішень

 • Стаття 431. Звернення судових рішень до виконання

 • Стаття 432. Виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню

 • Стаття 433. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання

 • Стаття 434. Мирова угода в процесі виконання

 • Стаття 435. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання

 • Стаття 436. Зупинення виконання судового рішення

 • Стаття 437. Тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу

 • Стаття 438. Оголошення розшуку боржника або дитини, привід боржника

 • Стаття 439. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи

 • Стаття 440. Звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, та нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку

 • Стаття 441. Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України

 • Стаття 442. Заміна сторони виконавчого провадження

 • Стаття 443. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами

 • Стаття 444. Поворот виконання рішення, постанови

 • Стаття 445. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ

 • Стаття 446. Підсудність справ

 • Стаття 447. Право на звернення із скаргою до суду

 • Стаття 448. Подання скарги

 • Стаття 449. Строки для звернення зі скаргою

 • Стаття 450. Розгляд скарги

 • Стаття 451. Судове рішення за скаргою

 • Стаття 452. Розподіл витрат, пов’язаних з розглядом скарги

 • Стаття 453. Виконання ухвали суду

 • Стаття 454. Оскарження рішення третейського суду, оспорювання рішення міжнародного комерційного арбітражу

 • Стаття 455. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу

 • Стаття 456. Відкриття провадження у справі. Підготовка справи до розгляду

 • Стаття 457. Судовий розгляд справи

 • Стаття 458. Підстави для скасування рішення третейського суду

 • Стаття 459. Підстави для скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу

 • Стаття 460. Ухвала суду у справі про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу

 • Стаття 461. Порядок оскарження постанов міжнародного комерційного арбітражу щодо наявності у нього компетенції, винесених в порядку розгляду питань попереднього характеру

 • Стаття 462. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

 • Стаття 463. Строки пред’явлення рішення іноземного суду до примусового виконання

 • Стаття 464. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

 • Стаття 465. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

 • Стаття 466. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

 • Стаття 467. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

 • Стаття 468. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

 • Стаття 469. Оскарження ухвали суду

 • Стаття 470. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду

 • Стаття 471. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

 • Стаття 472. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

 • Стаття 473. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

 • Стаття 474. Умови визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо його місце знаходиться за межами України

 • Стаття 475. Порядок і строки подання заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу

 • Стаття 476. Форма і зміст заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу

 • Стаття 477. Порядок розгляду заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу

 • Стаття 478. Підстави для відмови у визнанні і наданні дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу

 • Стаття 479. Ухвала суду про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу або про відмову у визнанні і наданні дозволу на виконання

 • Стаття 480. Добровільне виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу про стягнення грошових коштів

 • Стаття 481. Визнання рішень міжнародного комерційного арбітражу, що не підлягають примусовому виконанню

 • Стаття 482. Надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території України

 • Стаття 483. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

 • Стаття 484. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

 • Стаття 485. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

 • Стаття 486. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

 • Стаття 487. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі

 • Стаття 488. Порядок відновлення втраченого судового провадження

 • Стаття 489. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення втраченого судового провадження

 • Стаття 490. Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження

 • Стаття 491. Форма і зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження

 • Стаття 492. Наслідки недодержання вимог до форми та змісту заяви, залишення заяви без розгляду чи відмова у відкритті провадження за заявою

 • Стаття 493. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження

 • Стаття 494. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про відновлення втраченого судового провадження

 • Стаття 495. Звільнення заявника від судових витрат

 • Стаття 496. Процесуальні права та обов’язки іноземних осіб

 • Стаття 497. Підсудність судам України цивільних справ з іноземним елементом

 • Стаття 498. Звернення суду України із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави

 • Стаття 499. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги

 • Стаття 500. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів

 • Стаття 501. Виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів

 • Стаття 502. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України

 • Прикінцеві положення

 • Перехідні положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Цивільний процесуальний кодекс України» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цивільний процесуальний кодекс України (скор. ЦПКУ) — кодифікований акт у галузі цивільного процесуального права, який встановлює порядок судочинства у цивільних справах.

  15 грудня 2017 року кодекс був викладений у новій редакції.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи