Ви є тут

Лісовий кодекс України

Зміст

 • Стаття 1. Поняття про ліс

 • Стаття 2. Лісові відносини

 • Стаття 3. Лісове законодавство України

 • Стаття 4. Склад лісового фонду України

 • Стаття 5. Землі лісогосподарського призначення

 • Стаття 6. Лісові ресурси

 • Стаття 7. Ліси як об'єкт права власності

 • Стаття 8. Право державної власності на ліси

 • Стаття 9. Право комунальної власності на ліси

 • Стаття 10. Право приватної власності на ліси

 • Стаття 11. Набуття права комунальної власності на ліси

 • Стаття 12. Набуття права приватної власності на ліси

 • Стаття 13. Виникнення права приватної власності на ліси

 • Стаття 14. Права та обов'язки громадян і юридичних осіб, які мають у приватній власності ліси

 • Стаття 15. Припинення права приватної власності на ліси

 • Стаття 16. Право користування лісами

 • Стаття 17. Постійне користування лісами

 • Стаття 18. Тимчасове користування лісами

 • Стаття 19. Права та обов'язки постійних лісокористувачів

 • Стаття 20. Права та обов'язки тимчасових лісокористувачів на умовах довгострокового користування

 • Стаття 21. Права та обов'язки тимчасових лісокористувачів на умовах короткострокового користування

 • Стаття 22. Припинення права користування лісами

 • Стаття 23. Лісові сервітути

 • Стаття 24. Захист прав власників лісів, лісокористувачів та громадян

 • Стаття 25. Основні завдання державного регулювання та управління у сфері лісових відносин

 • Стаття 26. Повноваження Верховної Ради України у сфері лісових відносин

 • Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері лісових відносин

 • Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства

 • Стаття 28-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства

 • Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері лісових відносин

 • Стаття 29-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері лісових відносин

 • Стаття 29-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері лісових відносин

 • Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних рад у сфері лісових відносин

 • Стаття 31. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері лісових відносин

 • Стаття 32. Повноваження районних державних адміністрацій у сфері лісових відносин

 • Стаття 33. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері лісових відносин

 • Стаття 34. Завдання організації лісового господарства

 • Стаття 35. Зміст організації лісового господарства

 • Стаття 36. Зміст нормативно-правових актів з ведення лісового господарства

 • Стаття 37. Питання, що регулюються нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства

 • Стаття 38. Розроблення та затвердження нормативно-правових актів з ведення лісового господарства

 • Стаття 39. Поділ лісів за екологічним і соціально-економічним значенням

 • Стаття 39-1. Охорона та збереження пралісів, квазіпралісів, природних лісів

 • Стаття 40. Встановлення меж лісових ділянок, віднесених до відповідних категорій лісів

 • Стаття 41. Виділення особливо захисних лісових ділянок

 • Стаття 42. Встановлення віку стиглості деревостанів

 • Стаття 43. Розрахункова лісосіка і порядок її затвердження

 • Стаття 44. Внесення змін до розрахункової лісосіки

 • Стаття 45. Поняття лісовпорядкування

 • Стаття 46. Зміст лісовпорядкування

 • Стаття 47. Ведення лісовпорядкування

 • Стаття 48. Матеріали лісовпорядкування

 • Стаття 49. Завдання державного лісового кадастру

 • Стаття 50. Призначення державного лісового кадастру

 • Стаття 51. Складові частини державного лісового кадастру

 • Стаття 52. Документація державного лісового кадастру

 • Стаття 53. Порядок ведення державного лісового кадастру

 • Стаття 54. Облік лісів

 • Стаття 55. Моніторинг лісів

 • Стаття 56. Лісова сертифікація

 • Стаття 57. Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства

 • Стаття 58. Вирішення питань про збереження або вирубування дерев і чагарників у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства

 • Стаття 59. Особливості використання земельних лісових ділянок для цілей, пов'язаних із веденням лісового господарства

 • Стаття 60. Розміщення, проектування, будівництво і введення в дію підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів

 • Стаття 61. Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів

 • Стаття 62. Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин, прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства

 • Стаття 63. Зміст ведення лісового господарства

 • Стаття 64. Основні вимоги щодо ведення лісового господарства

 • Стаття 65. Види використання лісових ресурсів

 • Стаття 66. Загальне використання лісових ресурсів

 • Стаття 67. Спеціальне використання лісових ресурсів

 • Стаття 68. Виділення лісових ділянок для спеціального використання лісових ресурсів

 • Стаття 69. Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів

 • Стаття 70. Заготівля деревини

 • Стаття 71. Ліміт заготівлі деревини в порядку рубок головного користування

 • Стаття 72. Заготівля другорядних лісових матеріалів

 • Стаття 73. Побічні лісові користування

 • Стаття 74. Використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт

 • Стаття 75. Використання корисних властивостей лісів для потреб мисливського господарства

 • Стаття 76. Створення сприятливих умов для життя диких тварин

 • Стаття 77. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

 • Стаття 78. Припинення права використання лісових ресурсів

 • Стаття 79. Мета відтворення лісів

 • Стаття 80. Відновлення лісів

 • Стаття 81. Лісорозведення

 • Стаття 82. Обсяги і способи відновлення лісів і лісорозведення

 • Стаття 83. Заходи щодо підвищення продуктивності лісів

 • Стаття 84. Заходи щодо поліпшення якісного складу лісів

 • Стаття 85. Збереження біорізноманіття в лісах

 • Стаття 86. Організація охорони і захисту лісів

 • Статтю 87 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014

 • Стаття 88. Установлення заборони на користування лісами

 • Стаття 89. Здійснення охорони і захисту лісів

 • Стаття 90. Основні завдання державної лісової охорони

 • Стаття 91. Повноваження посадових осіб державної лісової охорони

 • Стаття 92. Соціально-правовий захист посадових осіб державної лісової охорони

 • Стаття 93. Завдання контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів

 • Стаття 94. Державний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів

 • Стаття 95. Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів

 • Стаття 96. Участь громадських природоохоронних організацій у сфері лісових відносин

 • Стаття 97. Інформування про стан і відтворення лісів

 • Стаття 98. Фінансування заходів з підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів, їх охорони, захисту і відтворення

 • Стаття 99. Економічне стимулювання заходів щодо розширеного відтворення лісів

 • Стаття 100. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на землях природно-заповідного фонду

 • Стаття 101. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на землях оборони

 • Стаття 102. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на земельних ділянках зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення

 • Стаття 103. Органи, що вирішують спори з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів

 • Стаття 104. Виконання рішення органів виконавчої влади з питань лісового господарства, з питань охорони навколишнього природного середовища, органу місцевого самоврядування щодо спорів з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів

 • Стаття 105. Відповідальність за порушення лісового законодавства

 • Стаття 106. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок лісогосподарського призначення, інших земельних лісових ділянок

 • Стаття 107. Відшкодування шкоди, заподіяної лісу внаслідок

 • Стаття 108. Вилучення незаконно добутої деревини та інших лісових ресурсів

 • Стаття 109. Припинення робіт, небезпечних для природного стану лісів та їх відтворення

 • Стаття 110. Застосування вимог міжнародних договорів

 • Прикінцеві положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Лісовий кодекс України» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  У тексті Кодексу: слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку; слова "центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи