Ви є тут

Господарський процесуальний кодекс України

Зміст

 • Стаття 1. Призначення Господарського процесуального кодексу України

 • Стаття 2. Завдання та основні засади господарського судочинства

 • Стаття 3. Законодавство про господарське судочинство

 • Стаття 4. Право на звернення до господарського суду

 • Стаття 5. Способи судового захисту

 • Стаття 6. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система

 • Стаття 7. Рівність перед законом і судом

 • Стаття 8. Гласність судового процесу

 • Стаття 9. Відкритість інформації щодо справи

 • Стаття 10. Мова господарського судочинства

 • Стаття 11. Верховенство права та джерела права, що застосовуються судом

 • Стаття 12. Форми господарського судочинства

 • Стаття 13. Змагальність сторін

 • Стаття 14. Диспозитивність господарського судочинства

 • Стаття 15. Пропорційність у господарському судочинстві

 • Стаття 16. Правнича допомога

 • Стаття 17. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення

 • Стаття 18. Обов’язковість судових рішень

 • Стаття 19. Основні положення досудового врегулювання спору

 • Стаття 20. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів

 • Стаття 21. Юрисдикція господарських судів щодо кількох пов’язаних між собою вимог

 • Стаття 22. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу

 • Стаття 23. Право сторін на передачу спору на розгляд іноземного суду

 • Стаття 24. Суд першої інстанції

 • Стаття 25. Суд апеляційної інстанції

 • Стаття 26. Суд касаційної інстанції

 • Стаття 27. Пред’явлення позову за місцезнаходженням чи місцем проживання відповідача

 • Стаття 28. Підсудність справ, у яких однією із сторін є суд або суддя

 • Стаття 29. Підсудність справ за вибором позивача

 • Стаття 30. Виключна підсудність справ

 • Стаття 31. Передача справ з одного суду до іншого суду

 • Стаття 32. Визначення складу господарського суду

 • Стаття 33. Одноособовий або колегіальний розгляд

 • Стаття 34. Порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справи

 • Стаття 35. Підстави для відводу (самовідводу) судді

 • Стаття 36. Недопустимість повторної участі судді у розгляді справи

 • Стаття 37. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача

 • Стаття 38. Заяви про самовідводи та відводи

 • Стаття 39. Порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу

 • Стаття 40. Наслідки відводу суду (судді)

 • Стаття 41. Склад учасників справи

 • Стаття 42. Права та обов’язки учасників справи

 • Стаття 43. Неприпустимість зловживання процесуальними правами

 • Стаття 44. Процесуальна правоздатність та процесуальна дієздатність

 • Стаття 45. Сторони в судовому процесі

 • Стаття 46. Процесуальні права та обов’язки сторін

 • Стаття 47. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів

 • Стаття 48. Залучення до участі у справі співвідповідача. Заміна неналежного відповідача

 • Стаття 49. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

 • Стаття 50. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

 • Стаття 51. Наслідки незалучення у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору

 • Стаття 52. Процесуальне правонаступництво

 • Стаття 53. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб

 • Стаття 54. Особливості участі у судовому процесі осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах юридичної особи у спорах про відшкодування збитків, заподіяних її посадовою особою

 • Стаття 55. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб

 • Стаття 56. Участь у справі представника

 • Стаття 57. Законні представники

 • Стаття 58. Особи, які можуть бути представниками

 • Стаття 59. Особи, які не можуть бути представниками

 • Стаття 60. Документи, що підтверджують повноваження представників

 • Стаття 61. Повноваження представника в суді

 • Стаття 62. Склад інших учасників судового процесу

 • Стаття 63. Помічник судді

 • Стаття 64. Секретар судового засідання

 • Стаття 65. Судовий розпорядник

 • Стаття 66. Свідок

 • Стаття 67. Особи, які не можуть бути допитані як свідки

 • Стаття 68. Відмова свідка від давання показань на вимогу суду

 • Стаття 69. Експерт

 • Стаття 70. Експерт з питань права

 • Стаття 71. Спеціаліст

 • Стаття 72. Перекладач

 • Стаття 73. Докази

 • Стаття 74. Обов’язок доказування і подання доказів

 • Стаття 75. Підстави звільнення від доказування

 • Стаття 76. Належність доказів

 • Стаття 77. Допустимість доказів

 • Стаття 78. Достовірність доказів

 • Стаття 79. Достатність доказів

 • Стаття 80. Подання доказів

 • Стаття 81. Витребування доказів

 • Стаття 82. Огляд доказів за їх місцезнаходженням

 • Стаття 83. Огляд речових доказів, що швидко псуються

 • Стаття 84. Судові доручення щодо збирання доказів

 • Стаття 85. Виконання судових доручень щодо збирання доказів

 • Стаття 86. Оцінка доказів

 • Стаття 87. Показання свідка

 • Стаття 88. Заява свідка

 • Стаття 89. Виклик свідка

 • Стаття 90. Письмове опитування учасників справи як свідків

 • Стаття 91. Письмові докази

 • Стаття 92. Зберігання та повернення оригіналів письмових доказів

 • Стаття 93. Речові докази

 • Стаття 94. Зберігання речових доказів

 • Стаття 95. Повернення речових доказів

 • Стаття 96. Електронні докази

 • Стаття 97. Зберігання та повернення оригіналів електронних доказів

 • Стаття 98. Вимоги до висновку експерта

 • Стаття 99. Призначення експертизи судом

 • Стаття 100. Ухвала про призначення експертизи

 • Стаття 101. Проведення експертизи на замовлення учасників справи

 • Стаття 102. Збирання матеріалів для проведення експертизи

 • Стаття 103. Проведення експертизи

 • Стаття 104. Оцінка висновку експерта судом

 • Стаття 105. Комісійна експертиза

 • Стаття 106. Комплексна експертиза

 • Стаття 107. Додаткова або повторна експертиза

 • Стаття 108. Зміст висновку експерта у галузі права

 • Стаття 109. Оцінка висновку експерта у галузі права судом

 • Стаття 110. Підстави та порядок забезпечення доказів

 • Стаття 111. Заява про забезпечення доказів

 • Стаття 112. Розгляд заяви про забезпечення доказів

 • Стаття 113. Види процесуальних строків

 • Стаття 114. Розумність процесуальних строків

 • Стаття 115. Обчислення процесуальних строків

 • Стаття 116. Початок і закінчення процесуальних строків

 • Стаття 117. Зупинення процесуальних строків

 • Стаття 118. Наслідки пропуску процесуальних строків

 • Стаття 119. Поновлення та продовження процесуальних строків

 • Стаття 120. Повідомлення і виклики, що здійснюються судом

 • Стаття 121. Зміст ухвали про повідомлення чи виклик

 • Стаття 122. Офіційне оприлюднення оголошень у справах

 • Стаття 123. Види судових витрат

 • Стаття 124. Попереднє визначення суми судових витрат

 • Стаття 125. Забезпечення та попередня оплата судових витрат

 • Стаття 126. Витрати на професійну правничу допомогу

 • Стаття 127. Витрати, пов’язані із залученням (викликом) свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, проведенням експертиз

 • Стаття 128. Витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

 • Стаття 129. Розподіл судових витрат

 • Стаття 130. Розподіл витрат у разі визнання позову, закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду

 • Стаття 131. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу

 • Стаття 132. Види заходів процесуального примусу

 • Стаття 133. Попередження і видалення із залу судового засідання

 • Стаття 134. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом

 • Стаття 135. Штраф

 • Стаття 136. Підстави для забезпечення позову

 • Стаття 137. Заходи забезпечення позову

 • Стаття 138. Порядок подання заяви про забезпечення позову

 • Стаття 139. Зміст і форма заяви

 • Стаття 140. Розгляд заяви про забезпечення позову

 • Стаття 141. Зустрічне забезпечення

 • Стаття 142. Скасування зустрічного забезпечення

 • Стаття 143. Заміна одного заходу забезпечення позову іншим

 • Стаття 144. Виконання ухвали про забезпечення позову

 • Стаття 145. Скасування заходів забезпечення позову

 • Стаття 146. Відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову

 • Стаття 147. Стягнення на підставі судового наказу

 • Стаття 148. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ

 • Стаття 149. Підсудність

 • Стаття 150. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу

 • Стаття 151. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу

 • Стаття 152. Підстави для відмови у видачі судового наказу

 • Стаття 153. Наслідки відмови у видачі судового наказу

 • Стаття 154. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу

 • Стаття 155. Зміст судового наказу

 • Стаття 156. Надіслання боржникові копії судового наказу

 • Стаття 157. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу та строки її подання

 • Стаття 158. Розгляд заяви про скасування судового наказу

 • Стаття 159. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачу

 • Стаття 160. Виправлення помилки в судовому наказі, визнання судового наказу таким, що не підлягає виконанню, відстрочення чи розстрочення або зміна способу та порядку його виконання

 • Стаття 161. Види та зміст заяв по суті справи

 • Стаття 162. Позовна заява

 • Стаття 163. Ціна позову

 • Стаття 164. Документи, що додаються до позовної заяви

 • Стаття 165. Відзив

 • Стаття 166. Відповідь на відзив

 • Стаття 167. Заперечення

 • Стаття 168. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву

 • Стаття 169. Заяви, клопотання і заперечення

 • Стаття 170. Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення

 • Стаття 171. Пред’явлення позову

 • Стаття 172. Надсилання копії позовної заяви і доданих до неї документів

 • Стаття 173. Об’єднання і роз’єднання позовів

 • Стаття 174. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви

 • Стаття 175. Відмова у відкритті провадження у справі

 • Стаття 176. Відкриття провадження у справі

 • Стаття 177. Завдання та строк підготовчого провадження

 • Стаття 178. Подання відзиву

 • Стаття 179. Подання пояснень третіх осіб щодо позову або відзиву

 • Стаття 180. Пред’явлення зустрічного позову

 • Стаття 181. Мета і строк проведення підготовчого засідання

 • Стаття 182. Підготовче засідання

 • Стаття 183. Порядок проведення підготовчого засідання

 • Стаття 184. Подання відповіді на відзив та заперечення

 • Стаття 185. Судові рішення у підготовчому засіданні

 • Стаття 186. Підстави проведення врегулювання спору за участю судді

 • Стаття 187. Порядок призначення врегулювання спору за участю судді

 • Стаття 188. Порядок проведення врегулювання спору за участю судді

 • Стаття 189. Припинення врегулювання спору за участю судді

 • Стаття 190. Строк проведення врегулювання спору за участю судді

 • Стаття 191. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем

 • Стаття 192. Мирова угода сторін

 • Стаття 193. Виконання мирової угоди

 • Стаття 194. Завдання розгляду справи по суті

 • Стаття 195. Строки розгляду справи по суті

 • Стаття 196. Судове засідання

 • Стаття 197. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції

 • Стаття 198. Головуючий у судовому засіданні

 • Стаття 199. Звертання до суду у судовому засіданні

 • Стаття 200. Порядок у судовому засіданні

 • Стаття 201. Відкриття судового засідання

 • Стаття 202. Наслідки неявки в судове засідання учасника справи

 • Стаття 203. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача

 • Стаття 204. Оголошення складу суду

 • Стаття 205. Роз’яснення прав та обов’язків

 • Стаття 206. Видалення свідків із зали судового засідання

 • Стаття 207. Розгляд заяв та клопотань

 • Стаття 208. Вступне слово учасників справи

 • Стаття 209. Порядок з’ясування обставин справи та дослідження доказів

 • Стаття 210. Дослідження доказів

 • Стаття 211. Порядок допиту свідків

 • Стаття 212. Використання свідком письмових записів

 • Стаття 213. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків

 • Стаття 214. Дослідження письмового висновку експерта

 • Стаття 215. Консультації та роз’яснення спеціаліста

 • Стаття 216. Відкладення розгляду справи або перерва в судовому засіданні

 • Стаття 217. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами

 • Стаття 218. Судові дебати

 • Стаття 219. Вихід суду для ухвалення рішення

 • Стаття 220. Таємниця нарадчої кімнати

 • Стаття 221. Ухвалення рішення про судові витрати

 • Стаття 222. Фіксування судового засідання технічними засобами

 • Стаття 223. Протокол судового засідання

 • Стаття 224. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, протоколу судового засідання та їх розгляд

 • Стаття 225. Порядок складання і оформлення протоколу вчинення окремої процесуальної дії

 • Стаття 226. Залишення позову без розгляду

 • Стаття 227. Обов’язок суду зупинити провадження у справі

 • Стаття 228. Право суду зупинити провадження у справі

 • Стаття 229. Строки, на які зупиняється провадження у справі

 • Стаття 230. Поновлення провадження у справі

 • Стаття 231. Закриття провадження у справі

 • Стаття 232. Види судових рішень

 • Стаття 233. Порядок ухвалення судових рішень

 • Стаття 234. Зміст ухвали суду

 • Стаття 235. Набрання ухвалою законної сили

 • Стаття 236. Законність і обґрунтованість судового рішення

 • Стаття 237. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення суду

 • Стаття 238. Зміст рішення

 • Стаття 239. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання

 • Стаття 240. Проголошення рішення

 • Стаття 241. Набрання рішенням суду законної сили

 • Стаття 242. Вручення судового рішення

 • Стаття 243. Виправлення описок та арифметичних помилок

 • Стаття 244. Додаткове рішення

 • Стаття 245. Роз’яснення судового рішення

 • Стаття 246. Окрема ухвала

 • Стаття 247. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження

 • Стаття 248. Строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження

 • Стаття 249. Клопотання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження

 • Стаття 250. Вирішення питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження

 • Стаття 251. Особливості подання заяв по суті справи у спрощеному позовному провадженні

 • Стаття 252. Особливості розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження

 • Стаття 253. Суди апеляційної інстанції

 • Стаття 254. Право апеляційного оскарження

 • Стаття 255. Апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції

 • Стаття 256. Строк на апеляційне оскарження

 • Стаття 257. Порядок подання апеляційної скарги

 • Стаття 258. Форма і зміст апеляційної скарги

 • Стаття 259. Надсилання копії апеляційної скарги сторонам у справі

 • Стаття 260. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги

 • Стаття 261. Відмова у відкритті апеляційного провадження

 • Стаття 262. Відкриття апеляційного провадження

 • Стаття 263. Відзив на апеляційну скаргу

 • Стаття 264. Закриття апеляційного провадження

 • Стаття 265. Приєднання до апеляційної скарги

 • Стаття 266. Доповнення, зміна або відкликання апеляційної скарги або відмова від неї

 • Стаття 267. Підготовка розгляду справи судом апеляційної інстанції

 • Стаття 268. Призначення справи до розгляду в суді апеляційної інстанції

 • Стаття 269. Межі перегляду справи в суді апеляційної інстанції

 • Стаття 270. Порядок розгляду апеляційної скарги

 • Стаття 271. Порядок розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції

 • Стаття 272. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до суду апеляційної інстанції після закінчення апеляційного розгляду справи

 • Стаття 273. Строк розгляду апеляційної скарги

 • Стаття 274. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін

 • Стаття 275. Повноваження суду апеляційної інстанції

 • Стаття 276. Підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення без змін

 • Стаття 277. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення

 • Стаття 278. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково із закриттям провадження у справі або залишенням позову без розгляду у відповідній частині

 • Стаття 279. Підстави для скасування судового рішення і направлення справи для розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою підсудністю

 • Стаття 280. Підстави для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції

 • Стаття 281. Порядок ухвалення судових рішень судом апеляційної інстанції

 • Стаття 282. Постанова суду апеляційної інстанції

 • Стаття 283. Проголошення постанови судом апеляційної інстанції

 • Стаття 284. Законна сила постанови суду апеляційної інстанції

 • Стаття 285. Вручення судових рішень суду апеляційної інстанції

 • Стаття 286. Суд касаційної інстанції

 • Стаття 287. Право касаційного оскарження

 • Стаття 288. Строк на касаційне оскарження

 • Стаття 289. Порядок подання касаційної скарги

 • Стаття 290. Форма і зміст касаційної скарги

 • Стаття 291. Надсилання копії касаційної скарги сторонам у справі

 • Стаття 292. Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги

 • Стаття 293. Відмова у відкритті касаційного провадження

 • Стаття 294. Відкриття касаційного провадження у справі

 • Стаття 295. Відзив на касаційну скаргу

 • Стаття 296. Закриття касаційного провадження

 • Стаття 297. Приєднання до касаційної скарги

 • Стаття 298. Доповнення, зміна або відкликання касаційної скарги або відмова від неї

 • Стаття 299. Підготовка справи до касаційного розгляду

 • Стаття 300. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції

 • Стаття 301. Порядок розгляду касаційної скарги

 • Стаття 302. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду

 • Стаття 303. Порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду

 • Стаття 304. Касаційні скарги на ухвали господарських судів

 • Стаття 305. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення розгляду касаційної скарги іншої особи

 • Стаття 306. Строк розгляду касаційної скарги

 • Стаття 307. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін

 • Стаття 308. Повноваження суду касаційної інстанції

 • Стаття 309. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін

 • Стаття 310. Підстави для повного або часткового скасування рішень і передачі справи повністю або частково на новий розгляд або для продовження розгляду

 • Стаття 311. Підстави для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення

 • Стаття 312. Підстави для скасування постанови суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишення в силі судового рішення суду першої інстанції у відповідній частині

 • Стаття 313. Підстави для скасування рішення повністю або частково із закриттям провадження в справі або залишенням позову без розгляду у відповідній частині

 • Стаття 314. Порядок ухвалення судових рішень судом касаційної інстанції

 • Стаття 315. Постанова суду касаційної інстанції

 • Стаття 316. Обов’язковість вказівок, що містяться у постанові суду касаційної інстанції

 • Стаття 317. Законна сила постанови суду касаційної інстанції

 • Стаття 318. Вручення судових рішень суду касаційної інстанції

 • Стаття 319. Повернення справ

 • Стаття 320. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

 • Стаття 321. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

 • Стаття 322. Форма і зміст заяви

 • Стаття 323. Відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами

 • Стаття 324. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та її наслідки

 • Стаття 325. Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

 • Стаття 326. Обов’язковість судових рішень

 • Стаття 327. Звернення судових рішень до виконання

 • Стаття 328. Виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню

 • Стаття 329. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання

 • Стаття 330. Мирова угода в процесі виконання

 • Стаття 331. Відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, зміна способу та порядку виконання судового рішення

 • Стаття 332. Зупинення виконання судового рішення

 • Стаття 333. Поворот виконання рішення, постанови

 • Стаття 334. Заміна сторони виконавчого провадження

 • Стаття 335. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами

 • Стаття 336. Звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, та нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому порядку

 • Стаття 337. Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України

 • Стаття 338. Підсудність справ

 • Стаття 339. Право на звернення із скаргою до суду

 • Стаття 340. Подання скарги

 • Стаття 341. Строки для звернення із скаргою

 • Стаття 342. Розгляд скарги

 • Стаття 343. Судове рішення за скаргою

 • Стаття 344. Розподіл витрат, пов’язаних з розглядом скарги

 • Стаття 345. Виконання ухвали суду

 • Стаття 346. Порядок оскарження рішення третейського суду

 • Стаття 347. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду

 • Стаття 348. Підготовка справи до розгляду

 • Стаття 349. Судовий розгляд справи

 • Стаття 350. Підстави для скасування рішення третейського суду

 • Стаття 351. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду

 • Стаття 352. Порядок видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду

 • Стаття 353. Форма і зміст заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду

 • Стаття 354. Порядок розгляду заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду

 • Стаття 355. Підстави для відмови у видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду

 • Стаття 356. Ухвала господарського суду про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі

 • Стаття 357. Порядок відновлення втраченого судового провадження в господарській справі

 • Стаття 358. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення втраченого судового провадження

 • Стаття 359. Подання заяви про відновлення втраченого судового провадження

 • Стаття 360. Форма і зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження

 • Стаття 361. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, залишення заяви без розгляду чи відмова у відкритті провадження за заявою

 • Стаття 362. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження

 • Стаття 363. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про відновлення втраченого судового провадження

 • Стаття 364. Звільнення заявника від судових витрат

 • Стаття 365. Процесуальні права та обов’язки іноземних осіб

 • Стаття 366. Підсудність судам справ за участю іноземних осіб

 • Стаття 367. Звернення господарських судів із судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави

 • Стаття 368. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги

 • Стаття 369. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів

 • Стаття 370. Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів

 • Стаття 371. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України

 • Прикінцеві положення

 • Перехідні положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Господарський процесуальний кодекс України» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Господарський процесуальний кодекс України визначає юрисдикцію та повноваження господарських судів, встановлює порядок здійснення судочинства у господарських судах.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи