Ви є тут

Земельний кодекс України

Зміст

 • Стаття 1. Земля - основне національне багатство

 • Стаття 2. Земельні відносини

 • Стаття 3. Регулювання земельних відносин

 • Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання

 • Стаття 5. Принципи земельного законодавства

 • Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин

 • Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин

 • Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин

 • Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин

 • Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних відносин

 • Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин

 • Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у галузі земельних відносин

 • Стаття 13. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин

 • Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі земельних відносин

 • Стаття 14-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у галузі земельних відносин

 • Стаття 14-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у галузі земельних відносин

 • Стаття 15. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин

 • Стаття 15-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин

 • Стаття 15-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері земельних відносин

 • Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин

 • Стаття 17. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин

 • Стаття 17-1. Повноваження державних органів приватизації у галузі земельних відносин

 • Стаття 18. Склад земель

 • Стаття 19. Категорії земель

 • Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок

 • Стаття 21. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель

 • Стаття 22. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання

 • Стаття 23. Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення

 • Стаття 24. Земельні ділянки державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

 • Стаття 25. Приватизація земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

 • Стаття 26. Використання земельних ділянок з меліоративними системами

 • Стаття 27. Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, особистих селянських і фермерських господарств

 • Стаття 28. Земельні ділянки сільськогосподарських підприємств

 • Стаття 29. Визначення місця розташування земельних ділянок громадян при ліквідації сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

 • Стаття 30. Розподіл несільськогосподарських угідь при ліквідації сільськогосподарських підприємств

 • Стаття 31. Землі фермерського господарства

 • Стаття 32. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств

 • Стаття 33. Земельні ділянки особистих селянських господарств

 • Стаття 34. Землі для сінокосіння і випасання худоби

 • Стаття 35. Земельні ділянки для садівництва

 • Стаття 36. Земельні ділянки для городництва

 • Стаття 37. Право несільськогосподарських підприємств, установ та організацій на землю

 • Стаття 37-1. Особливості використання та розпорядження земельними ділянками, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, а також полезахисними лісовими смугами, які обмежують такий масив

 • Стаття 38. Визначення земель житлової та громадської забудови

 • Стаття 39. Використання земель житлової та громадської забудови

 • Стаття 40. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва

 • Стаття 41. Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних кооперативів

 • Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних будинків

 • Стаття 43. Землі природно-заповідного фонду

 • Стаття 44. Склад земель природно-заповідного фонду

 • Стаття 45. Використання земель природно-заповідного фонду

 • Стаття 46. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання

 • Стаття 47. Визначення земель оздоровчого призначення

 • Стаття 48. Обмеження діяльності на землях оздоровчого призначення

 • Стаття 49. Використання земель оздоровчого призначення

 • Стаття 50. Визначення земель рекреаційного призначення

 • Стаття 51. Склад земель рекреаційного призначення

 • Стаття 52. Використання земель рекреаційного призначення

 • Стаття 53. Склад земель історико-культурного призначення

 • Стаття 54. Використання земель історико-культурного призначення

 • Стаття 55. Визначення земель лісогосподарського призначення

 • Стаття 56. Власність на землі лісогосподарського призначення

 • Стаття 57. Використання земель лісогосподарського призначення

 • Стаття 58. Склад земель водного фонду

 • Стаття 59. Право на землі водного фонду

 • Стаття 60. Прибережні захисні смуги

 • Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах

 • Стаття 62. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах

 • Стаття 63. Смуги відведення

 • Стаття 64. Берегові смуги водних шляхів

 • Стаття 65. Визначення земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

 • Стаття 66. Землі промисловості

 • Стаття 66-1. Землі індустріальних парків

 • Стаття 67. Землі транспорту

 • Стаття 68. Землі залізничного транспорту

 • Стаття 69. Землі морського транспорту

 • Стаття 70. Землі річкового транспорту

 • Стаття 71. Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства

 • Стаття 72. Землі авіаційного транспорту

 • Стаття 73. Землі трубопровідного транспорту

 • Стаття 74. Землі міського електротранспорту

 • Стаття 75. Землі зв'язку

 • Стаття 76. Землі енергетичної системи

 • Стаття 77. Землі оборони

 • Стаття 78. Зміст права власності на землю

 • Стаття 79. Земельна ділянка як об'єкт права власності

 • Стаття 79-1. Формування земельної ділянки як об'єкта цивільних прав

 • Стаття 80. Суб'єкти права власності на землю

 • Стаття 81. Право власності на землю громадян

 • Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб

 • Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад

 • Стаття 84. Право власності на землю держави

 • Стаття 85. Право власності на землю іноземних держав

 • Стаття 86. Спільна власність на земельну ділянку

 • Стаття 87. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку

 • Стаття 88. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності

 • Стаття 89. Спільна сумісна власність на земельну ділянку

 • Стаття 90. Права власників земельних ділянок

 • Стаття 91. Обов'язки власників земельних ділянок

 • Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою

 • Стаття 93. Право оренди земельної ділянки

 • Стаття 94. Право концесіонера на земельну ділянку

 • Стаття 95. Права землекористувачів

 • Стаття 96. Обов'язки землекористувачів

 • Стаття 97. Обов'язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні роботи

 • Стаття 98. Зміст права земельного сервітуту

 • Стаття 99. Види права земельного сервітуту

 • Стаття 100. Порядок встановлення земельних сервітутів

 • Стаття 101. Дія земельного сервітуту

 • Стаття 102. Припинення дії земельного сервітуту

 • Стаття 102-1. Підстави набуття і зміст права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови

 • Стаття 103. Зміст добросусідства

 • Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку

 • Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев

 • Стаття 106. Обов'язки щодо визначення спільних меж

 • Стаття 107. Відновлення меж

 • Стаття 108. Спільне використання межових споруд

 • Стаття 109. Використання дерев, які стоять на межі земельних ділянок

 • Стаття 110. Поняття обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження прав на земельну ділянку

 • Стаття 111. Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель

 • Стаття 112. Охоронні зони

 • Стаття 113. Зони санітарної охорони

 • Стаття 114. Санітарно-захисні зони

 • Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель

 • Стаття 116. Підстави набуття права на землю із земель державної та комунальної власності

 • Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність чи земельних ділянок комунальної власності у державну власність

 • Стаття 118. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами

 • Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність)

 • Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на жилий будинок, будівлю або споруду

 • Стаття 121. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам

 • Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування

 • Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування

 • Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду

 • Стаття 125. Виникнення права на земельну ділянку

 • Стаття 126. Оформлення речових прав на земельну ділянку

 • Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них

 • Стаття 128. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам

 • Стаття 129. Особливості продажу земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам

 • Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення

 • Стаття 131. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових угод

 • Стаття 132. Зміст угод про перехід права власності на земельні ділянки

 • Стаття 133. Застава земельних ділянок або прав на них

 • Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах)

 • Стаття 135. Земельні торги

 • Стаття 136. Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності та підготовка лотів для продажу на земельних торгах

 • Стаття 137. Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів

 • Стаття 138. Встановлення результатів торгів

 • Стаття 139. Оприлюднення результатів земельних торгів

 • Стаття 140. Підстави припинення права власності на земельну ділянку

 • Стаття 141. Підстави припинення права користування земельною ділянкою

 • Стаття 142. Добровільна відмова від права власності або права постійного користування земельною ділянкою

 • Стаття 143. Підстави для примусового припинення прав на земельну ділянку

 • Стаття 144. Порядок припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства

 • Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності

 • Стаття 146. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб

 • Стаття 147. Примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності

 • Стаття 148. Конфіскація земельної ділянки

 • Стаття 148-1. Перехід права власності на земельні ділянки, що перебувають у користуванні

 • Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок

 • Стаття 150. Особливо цінні землі та порядок припинення прав на них

 • Стаття 151. Порядок погодження питань, пов'язаних з викупом земельних ділянок для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності

 • Стаття 152. Способи захисту прав на земельні ділянки

 • Стаття 153. Гарантії права власності на земельну ділянку

 • Стаття 154. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за порушення права власності на землю

 • Стаття 155. Відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за видання актів, які порушують права власників земельних ділянок

 • Стаття 156. Підстави відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

 • Стаття 157. Порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

 • Стаття 158. Органи, що вирішують земельні спори

 • Стаття 159. Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин

 • Стаття 160. Права і обов'язки сторін при розгляді земельних спорів

 • Стаття 161. Виконання рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та органів місцевого самоврядування щодо земельних спорів

 • Стаття 162. Поняття охорони земель

 • Стаття 163. Завдання охорони земель

 • Стаття 164. Зміст охорони земель

 • Стаття 165. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів

 • Стаття 166. Рекультивація порушених земель

 • Стаття 167. Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами

 • Стаття 168. Охорона ґрунтів

 • Стаття 169. Поняття техногенно забруднених земель

 • Стаття 170. Особливості використання техногенно забруднених земель сільськогосподарського призначення

 • Стаття 171. Деградовані і малопродуктивні землі

 • Стаття 172. Консервація деградованих, малопродуктивних і техногенно забруднених земель

 • Стаття 173. Межі районів, сіл, селищ, міст, районів у містах

 • Стаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно-територіальних одиниць

 • Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць

 • Статтю 176 виключено на підставі Закону № 497-VIII від 02.06.2015

 • Стаття 177. Загальнодержавні програми використання та охорони земель

 • Стаття 178. Регіональні програми використання та охорони земель

 • Стаття 179. Природно-сільськогосподарське районування земель

 • Стаття 180. Зонування земель

 • Стаття 181. Поняття землеустрою

 • Стаття 182. Мета землеустрою

 • Стаття 183. Завдання землеустрою

 • Стаття 184. Зміст землеустрою

 • Стаття 185. Організація та порядок здійснення землеустрою

 • Стаття 186. Погодження і затвердження документації із землеустрою

 • Стаття 186-1. Повноваження органів виконавчої влади в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

 • Стаття 187. Завдання контролю за використанням та охороною земель

 • Стаття 188. Державний контроль за використанням та охороною земель

 • Стаття 189. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель

 • Стаття 190. Громадський контроль за використанням та охороною земель

 • Стаття 191. Призначення моніторингу земель

 • Стаття 192. Завдання моніторингу земель

 • Стаття 193. Визначення державного земельного кадастру

 • Стаття 194. Призначення державного земельного кадастру

 • Стаття 195. Завдання ведення державного земельного кадастру

 • Стаття 196. Склад відомостей Державного земельного кадастру

 • Стаття 197. Кадастрове зонування

 • Стаття 198. Кадастрові зйомки

 • Стаття 199. Бонітування ґрунтів

 • Стаття 200. Економічна оцінка земель

 • Стаття 201. Грошова оцінка земельних ділянок

 • Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок

 • Стаття 203. Облік кількості та якості земель

 • Стаття 204. Ведення Державного земельного кадастру

 • Стаття 205. Зміст економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель

 • Стаття 206. Плата за землю

 • Стаття 207. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

 • Стаття 208. Звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

 • Стаття 209. Використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

 • Стаття 210. Недійсність угод щодо земельних ділянок

 • Стаття 211. Відповідальність за порушення земельного законодавства

 • Стаття 212. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок

 • Прикінцеві положення

 • Перехідні положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Земельний кодекс України» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Земля - основне національне багатство

  1. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

  2. Право власності на землю гарантується.

  3. Використання власності на землю не може завдавати шкоди правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи