Розділ ХХІ Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник

У розділі XIV Загальної частини КК передбачено два види примусових заходів: 1) примусові заходи медичного характеру (статті 92-95) та 2) примусове лікування (ст. 96). І ті й інші за своєю природою є заходами лікування і застосовуються тільки до осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння, передбачені кримінальним законом, і страждають на певні хвороби.

І примусові заходи медичного характеру, і примусове лікування призначаються судом, але вони не є покаранням, оскільки не містять кари. Їх метою, як визначив Пленум Верховного Суду України в постанові від 3 червня 2005 р. № 7 «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування»[80], є вилікування чи поліпшення стану здоров’я осіб, що потребують застосування таких заходів, та запобігання вчиненню ними нових суспільно небезпечних діянь, передбачених у КК.

Разом з тим примусові заходи медичного характеру і примусове лікування різняться за підставами застосування та колом осіб, до яких вони можуть бути застосовані.

§ 1. Примусові заходи медичного характеру

Примусовими заходами медичного характеру є надання амбулаторної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК, у спеціальний лікувальний заклад (ст. 92 КК).

Підставою застосування примусових заходів медичного характеру є: 1) вчинення суспільно небезпечного діяння, ознаки якого передбачено в статтях Особливої частини КК (п. 1 ст. 93 КК), або злочину (пп. 2 та 3 ст. 93 КК); 2) наявність у особи психічного захворювання; 3) визнання судом особи такою, що становить небезпеку для себе чи інших осіб.

Відповідно до ст. 93 КК примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом лише до осіб:

1) які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння;

2) які вчинили у стані обмеженої осудності злочини;

3) які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку або під час відбування покарання.

У ст. 94 КК передбачено вичерпний перелік примусових заходів медичного характеру. Ними є:

1) надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку;

2) госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом;

3) госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом;

4) госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом.

Обрання конкретного примусового заходу визначається судом, виходячи з: 1) характеру та тяжкості захворювання; 2) тяжкості вчиненого діяння; 3) ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших осіб.

1. Надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку може бути застосоване до особи, яка за станом свого психічного здоров’я не потребує госпіталізації до психіатричного закладу.

2. Госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом може бути застосована щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання в психіатричному закладі і лікування в примусовому порядку.

3. Госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом може бути застосована щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, не пов’язане з посяганням на життя інших осіб, і за своїм психічним станом не становить загрози для суспільства, але потребує тримання в психіатричному закладі та лікування в умовах посиленого нагляду.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Кримінальне право України: Загальна частина: підручник» автора Колектив авторів на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ ХХІ Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ без назви (1)

 • Розділ І Поняття і система кримінального права. Наука кримінального права

 • Розділ II Кримінальна відповідальність та її підстави

 • Розділ ІІІ Закон про кримінальну відповідальність

 • Розділ IV Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі

 • Розділ V Поняття злочину

 • Розділ VI Склад злочину

 • Розділ VII Об’єкт злочину

 • Розділ VIII Об’єктивна сторона злочину

 • Розділ IX Суб’єкт злочину

 • Розділ Х Суб’єктивна сторона злочину

 • Розділ XI Стадії злочину

 • Розділ ХІІ Співучасть у злочині

 • Розділ ХІІІ Повторність, сукупність та рецидив злочинів

 • Розділ XIV Обставини, що виключають злочинність діяння

 • Розділ XV Звільнення від кримінальної відповідальності

 • Розділ XVI Поняття і мета покарання

 • Розділ XVII Система та види покарань

 • Розділ XVIII Призначення покарання

 • Розділ ХІХ Звільнення від покарання та його відбування

 • Розділ ХХ Судимість

 • Розділ ХХІ Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування
 • Розділ ХХІІ Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

 • Розділ XXIII Школи (основні напрями) науки кримінального права

 • Рекомендована література