Розділ XIV. Правове становище селянського (фермерського) господарства

Аграрне право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти

Правове становище селянського (фермерського) господарства


§ 1. Поняття та основні ознаки селянського (фермерського) господарства


Селянське (фермерське) господарство слід розглядати як організаційно-правову форму ведення сільськогосподарського виробництва громадянами, суб'єктами аграрних правовідносин.

Селянське (фермерське) господарство з прийняттям 22 червня 1993 року Закону України «Про селянське (фермерське) господарство» в новій редакції (з подальшими змінами та доповненнями) стало визначатись як форма підприємництва громадян України, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатись її переробкою та реалізацією (ст. 2).

Селянське (фермерське) господарство має такі ознаки:

- це форма аграрного підприємництва, яка здійснюється за самостійною ініціативою, на власний ризик і систематично;

- ця форма ведення сільськогосподарського виробництва виникає виключно на добровільних засадах, за суб'єктивним особистим волевиявленням громадян;

- ця діяльність здійснюється тільки громадянами України;

- це, в основному, сімейно-трудове об'єднання, до складу якого входять подружжя, батьки, діти, що досягли 16-річного віку, пов'язане з особистою працею, внаслідок якої виробляється певна товарна маса продуктів харчування, сировини для промисловості, що дає можливість одержувати доходи;

- трудові відносини в селянських (фермерських) господарствах виникають на основі членства в них, а також на засадах трудового Договору (контракту);

— для членів селянського (фермерського) господарства їх індивідуальна праця повинна бути головною для них суспільно корисною формою праці;

- діяльність членів цих господарств за своїм головним змістом є процесом використання земель як основного засобу виробництва;

— майно селянського (фермерського) господарства належить його членам за правом спільної сумісної власності, якщо інше не передбачено угодою між членами господарства;

— селянське (фермерське) господарство має статус юридичної особи.

Все це дозволяє селянське (фермерське) господарство розглядати як добровільно створений, самостійний суб'єкт господарювання з правами юридичної особи, представлений окремим громадянином, сім'єю або групою осіб, які використовують землі сільськогосподарського призначення на приватній основі для вирощування, переробки й реалізації аграрної продукції, що є спільною сумісною власністю осіб, які ведуть це господарство.

При створенні селянського (фермерського) господарства його члени мають на меті брати активну участь у формуванні продовольчого фонду держави шляхом реалізації продукції споживачам, забезпечення добробуту сім'ї фермера на основі їх трудової участі у виробничій і підприємницькій діяльності. Будучи економічно самостійним, селянське (фермерське) господарство визначає напрямки своєї діяльності, спеціалізацію, обсяг виробництва, організовує виробництво сільськогосподарської продукції та її реалізацію.

До основних завдань селянського (фермерського) господарства треба віднести:

— забезпечення більш повної зайнятості сільського населення суспільно необхідною діяльністю, використання трудових ресурсів;

— виробництво, переробку і збут сільськогосподарської продукції;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Аграрне право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти» автора Гайворонський В.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Розділ XIV. Правове становище селянського (фермерського) господарства“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Розділ без назви (1)

 • Розділ I. Предмет, методи, принципи і система аграрного права

 • Розділ II. Джерела аграрного права

 • Розділ III. Державна регулятивна діяльність у сільському господарстві України

 • Розділ IV. Правове регулювання господарської діяльності виробників аграрної продукції

 • Розділ V. Аграрні правовідносини

 • Розділ VI. Правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в сільськогосподарських підприємствах

 • Розділ VII. Оплата праці в сільському господарстві

 • Розділ VIII. Правове регулювання відносин у соціальній сфері сільськогосподарського виробництва

 • Розділ IX. Договірні відносини в сільському господарстві

 • Розділ X. Суб'єкти аграрного права

 • Розділ XI. Громадяни як суб'єкти аграрних правовідносин (їх правовий статус)

 • Розділ XII. Органи управління сільськогосподарськими підприємствами

 • Розділ XIII. Правове положення сільськогосподарських кооперативів

 • Розділ XIV. Правове становище селянського (фермерського) господарства
 • Розділ XV. Правове становище особистого селянського господарства

 • Розділ XVI. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

 • Розділ XVII. Право власності сільськогосподарських підприємств кооперативного та корпоративного типів

 • Розділ XVIII. Правовий режим майна державних і комунальних сільськогосподарських підприємств

 • Розділ XIX. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва

 • Розділ XX. Загальна характеристика аграрного законодавства зарубіжних країн

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи