Розділ «Передмова»

Економічна теорія права

Усвідомлення того, що право і економіка в будь-якому суспільстві тісно взаємопов'язані, сприяло виникненню такого комплексного наукового напрямку, як економіка права. Існують також наукові напрямки, що досліджують взаємозв'язок економіки і права, з іншими назвами: економічний підхід до права, економічний аналіз права, економіка права, економічна теорія і право, економіка і право.

Сьогодні здійснюється пошук системних підходів до визначення економічної теорії права. Серед науковців існує розуміння того, що економічна теорія права є інтегрованою економіко-правовою галуззю науки, яка спрямована на створення та розробку нової конструкції права як суспільного блага.

Економічна теорія права - особливий науковий напрям із своїм власним предметом і методологією. Предметом дослідження економічної теорії права виступає економічна поведінка, що здійснюється в умовах правових обмежень, та економічна логіка виникнення і функціонування правових норм.

Економічна теорія права - перспективний напрям розвитку суспільної науки, основні положення якої можуть бути застосовані для вибору правових рішень з урахуванням їх економічної ефективності.

Отже, напрямок "право й економічна теорія" став цілком визнаною складовою сучасної юридичної (і економічної) освіти. Багато вчених і практиків оцінюють його як провідну інтелектуальну традицію в сучасній західній юридичній науці.

Актуальність використання аналітичного інструментарію економічної теорії права як найбільш впливового інституту господарської діяльності визначається величезним методологічним потенціалом економічної теорії, яка дозволяє не тільки всебічно розкрити вплив права на економіку, але і збагатити уявлення про походження та внутрішню структуру самих правових відносин.

У даний час всі юридичні журнали американських університетів систематично друкують статті, що стосуються економічного аналізу права. Курси, присвячені економічній теорії права, економічному аналізу права, викладаються у багатьох американських університетах. Ця дисципліна поступово проникає в європейські університети.

Навчальна дисципліна "Економічна теорія права" викладається магістрам юридичного факультету Національного університету державної податкової служби України науково-педагогічними працівниками кафедри економічної теорії з 2014 року.

Навчальний посібник, що пропонується, призначений для магістрів галузі знань 0304 "Право", складається з двох частин. У першій - подано логічно-тезовий виклад теоретичних питань, що можуть бути включені до екзаменаційних білетів. У популярній формі представлений мінімальний набір економічних концепцій. У другій частині пропонується тренінг для закріплення отриманих знань: завдання щодо аналізу конкретних економіко-правових ситуацій; завдання щодо економіко-правового аналізу динаміки основних макроекономічних показників розвитку економіки України, тести.

Навчальний посібник буде корисним при вивченні економічної теорії права магістрами не тільки юридичних, а й економічних спеціальностей, а також читачам, які цікавляться економікою і юриспруденцією.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Економічна теорія права» автора Автор невідомий на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Передмова“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи