Ви є тут

Кобзар

Зміст

 • ПРИЧИННА

 • ДУМКА. (Тече во­да в синє мо­ре...)

 • ДУМКА. (Вітре буй­ний, вітре буй­ний!...)

 • ДУМКА. (Тяжко-важко в світі жи­ти...)

 • ДУМКА. (Нащо мені чорні бро­ви...)

 • НА ВІЧНУ ПАМ'ЯТЬ КОТЛЯРЕВСЬКОМУ

 • КАТЕРИНА

 • ТАРАСОВА НІЧ

 • * * * (Думи мої, ду­ми мої...)

 • ПЕРЕБЕНДЯ

 • ТОПОЛЯ

 • ДО ОСНОВ'ЯНЕНКА

 • ІВАН ПІДКОВА

 • Н. МАРКЕВИЧУ

 • НА НЕЗАБУДЬ ШТЕРНБЕРГОВІ

 • * * * (Вітер з гаєм роз­мов­ляє...)

 • МАР'ЯНА-ЧЕРНИЦЯ

 • УТОПЛЕНА

 • ПЕСНЯ КАРАУЛЬНОГО У ТЮРЬМЫ. (Из драмы «Невеста»)

 • СЛЕПАЯ. Поэма

 • ГАМАЛІЯ

 • ТРИЗНА

 • РОЗРИТА МОГИЛА

 • * * * (Чигрине, Чиг­ри­не...)

 • СОВА

 • ДІВИЧІЇ НОЧІ

 • СОН. Комедія

 • * * * (У неділю не гу­ля­ла...)

 • * * * (Чого мені тяж­ко, чо­го мені нуд­но...)

 • * * * (Заворожи мені, волх­ве...)

 • ГОГОЛЮ

 • * * * (Не за­ви­дуй ба­га­то­му...)

 • * * * (Не же­ни­ся на ба­гатій...)

 • ЄРЕТИК

 • НЕВОЛЬНИК. Поема

 • ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ.  (Містерія)

 • * * * (Стоїть в селі Су­бо­тові...)

 • НАЙМИЧКА

 • КАВКАЗ

 • І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОДЖЕНИМ землякам моїм в Украйні і не в Украйні, моє дружнєє ПОСЛАНІЄ

 • ХОЛОДНИЙ ЯР

 • ПСАЛМИ ДАВИДОВІ

 • МАЛЕНЬКІЙ МАР'ЯНІ

 • * * * (Минають дні, ми­на­ють ночі...)

 • ТРИ ЛІТА

 • ЗАПОВІТ

 • ЛІЛЕЯ

 • РУСАЛКА

 • ВІДЬМА.  Поема

 • В КАЗЕМАТІ

 • * * * (Не спа­ло­ся, - а ніч, як мо­ре...)

 • * * * (Думи мої, ду­ми мої...)

 • КНЯЖНА. Поема

 • N. N. (Сонце за­хо­дить, го­ри чорніють...)

 • N. N. (Мені три­над­ця­тий ми­на­ло...)

 • * * * (Не гріє сон­це на чу­жині...)

 • СОН. (Гори мої ви­сокії...)

 • ІРЖАВЕЦЬ

 • N. N. (О, ду­ми мої! о, сла­во злая...)

 • ПОЛЯКАМ

 • ЧЕРНЕЦЬ

 • * * * (Один у дру­го­го пи­таєм...)

 • * * * (Самому чуд­но. А де ж дітись?...)

 • * * * (Ой стрічеч­ка до стрічеч­ки...)

 • ХУСТИНА

 • А. О. КОЗАЧКОВСЬКОМУ

 • МОСКАЛЕВА КРИНИЦЯ. Поема

 • * * * (То так і я те­пер пи­шу...)

 • * * * (А ну­мо зно­ву віршу­вать...)

 • ВАРНАК

 • * * * (Ой гля­ну я, по­див­лю­ся...)

 • * * * (У бо­га за двер­ми ле­жа­ла со­ки­ра...)

 • * * * (Та не дай, гос­по­ди, ніко­му...)

 • ЦАРІ

 • * * * (Добро, у ко­го є гос­по­да...)

 • ТИТАРІВНА

 • * * * (Ну що б, зда­ва­ло­ся, сло­ва…)

 • * * * (Мов за по­душ­не, ос­ту­пи­ли...)

 • Г. 3. (Немає гірше, як в не­волі...)

 • * * * (Якби зустріли­ся ми зно­ву...)

 • МАРИНА

 • ПРОРОК

 • СИЧІ

 • * * * (Меж ска­ла­ми, не­на­че злодій...)

 • * * * (І не­бо нев­ми­те, і зас­пані хвилі...)

 • * * * (І виріс я на чу­жині...)

 • * * * (Не для лю­дей, тієї сла­ви...)

 • * * * (Коло гаю к чистім полі...)

 • * * * (Якби мені че­ре­ви­ки...)

 • * * * (І ба­га­та я, і врод­ли­ва я...)

 • * * * (Полюбилася я...)

 • * * * (Породила ме­не ма­ти...)

 • * * * (Ой, я сво­го чо­ловіка...)

 • * * * (Ой ви­ост­рю то­ва­ри­ша...)

 • * * * (По улиці вітер віє...)

 • * * * (Ой ся­ду я під ха­тою...)

 • * * * (Закувала зо­зу­ленька...)

 • ШВАЧКА

 • * * * (Ой, не п'ються пи­ва-ме­ди...)

 • * * * (На улиці не­ве­се­ло...)

 • * * * (У тієї Ка­те­ри­ни...)

 • * * * (Із-за гаю сон­це схо­дить...)

 • * * * (Ой пішла я у яр за во­дою...)

 • * * * (Не так тії во­ро­ги...)

 • * * * (Ой, люлі, люлі, моя ди­ти­но...)

 • * * * (Ой,чого ти по­чорніло...)

 • * * * (Туман, ту­ман до­ли­ною...)

 • * * * (У неділеньку у свя­тую...)

 • * * * (У пе­ре­ти­ку хо­ди­ла...)

 • * * * (У неділеньку та ра­не­сенько...)

 • * * * (Не то­по­лю ви­со­кую...)

 • * * * (Утоптала сте­жеч­ку...)

 • * * * (І ши­ро­кую до­ли­ну...)

 • * * * (На вго­роді ко­ло бро­ду...)

 • * * * (Якби мені, ма­мо, на­мис­то...)

 • * * * (Не хо­чу я же­ни­ти­ся...)

 • ЧУМА

 • * * * (І знов мені не при­вез­ла...)

 • * * * (В не­волі, в са­моті не­має...)

 • * * * (Ой, умер ста­рий батько...)

 • * * * (Не вер­нув­ся із по­хо­ду...)

 • * * * (У Вільні, го­роді прес­лавнім...)

 • * * * (Заступила чор­на хма­ра...)

 • * * * (Не до­до­му вночі йду­чи...)

 • * * * (Неначе сте­пом чу­ма­ки...)

 • СОТНИК

 • * * * (За сон­цем хма­ронька пли­ве...)

 • * * * (Як маю я жу­ри­ти­ся...)

 • * * * (Нащо мені же­ни­ти­ся?...)

 • * * * (Ой, крик­ну­ли сірії гу­си...)

 • * * * (Якби тобі до­ве­ло­ся...)

 • * * * (Заросли шля­хи тер­на­ми...)

 • * * * (Зацвіла в до­лині...)

 • * * * (У нашім раї на землі...)

 • * * * (На Ве­лик­день, на со­ломі...)

 • * * * (Було, роб­лю що, чи гу­ляю...)

 • * * * (Буває, іноді ста­рий...)

 • * * * (Хіба са­мо­му на­пи­сать...)

 • * * * (Дурні та гордії ми лю­ди...)

 • * * * (І зо­ло­тої й до­ро­гої...)

 • * * * (Ми вку­почці ко­лись рос­ли...)

 • * * * (Готово! Па­рус роз­пус­ти­ли...)

 • * * * (Ми во­се­ни та­ки по­хожі...)

 • * * * (Лічу в не­волі дні і ночі... 1850)

 • * * * (Лічу в не­волі дні і ночі... 1850-1858)

 • * * * (Ми заспіва­ли, розійшлись...)

 • * * * (Не мо­ли­ла­ся за ме­не...)

 • ПЕТРУСЬ. Поема

 • * * * (Мені здається, я не знаю...)

 • * * * (Якби ви знали, па­ничі...)

 • * * * (Буває, в не­волі іноді зга­даю...)

 • * * * (І ста­ном гну­чим, і кра­сою...)

 • * * * (Огні го­рять, му­зи­ка грає...)

 • * * * (Чи то не­до­ля та не­во­ля...)

 • * * * (На батька бісо­во­го я тра­чу...)

 • * * * (І досі сниться: під го­рою...)

 • * * * (Мій бо­же ми­лий, зно­ву ли­хо!..)

 • НЕОФІТИ.  Поема

 • ЮРОДИВИЙ

 • ДОЛЯ

 • МУЗА

 • СЛАВА

 • СОН

 • * * * (Я не нез­ду­жаю, нівро­ку...)

 • ПОДРАЖАНІЄ 11 ПСАЛМУ

 • МАРКУ ВОВЧКУ

 • ІСАІЯ. ГЛАВА 35. (ПОДРАЖАНІЄ)

 • N. N. (Така, як ти, ко­лись лілея...)

 • * * * ФЕДОРУ ІВАНОВИЧУ ЧЕРНЕНКУ

 • * * * (Ой, маю, маю я оче­ня­та…)

 • СЕСТРІ

 • * * * (Колись дур­ною го­ло­вою...)

 • * * * (Во Іудеї во дні они...)

 • МАРІЯ. Поема

 • ПОДРАЖАНІЄ ЕДУАРДУ СОВІ

 • ПОДРАЖАНІЄ ІЄЗЕКІЇЛЮ. ( ГЛАВА 19)

 • ОСІЇ. ГЛАВА XIV. ПОДРАЖАНІЄ

 • * * * (Дівча лю­бе, чор­ноб­ри­ве...)

 • * * * (Ой дібро­во - тем­ний гаю!...)

 • ПОДРАЖАНІЄ СЕРБСЬКОМУ

 • МОЛИТВА

 • * * * (Колись-то ще, во вре­мя оно...)

 • * * * (Тим не­си­тим очам...)

 • ПЛАЧ ЯРОСЛАВНИ

 • * * * (З пе­редсвіта до ве­чо­ра...)

 • * * * (Умре муж велій в вла­ся­ниці...)

 • ГІМН ЧЕРНИЧИЙ

 • * * * (Над Дніпро­вою са­гою...)

 • * * * (Росли уку­почці, зрос­ли...)

 • * * * (Світе яс­ний! Світе ти­хий!...)

 • ЛИКЕРІ

 • * * * Н. Я. МАКАРОВУ

 • * * * (І Архімед, і Галілей...)

 • Л. (Поставлю ха­ту і кімна­ту...)

 • * * * (Не нарікаю я на бо­га...)

 • САУЛ

 • * * * (Минули літа мо­лодії...)

 • ТИТАРІВНА

 • * * * (Хоча ле­жа­чо­го й не б'ють...)

 • * * * (І тут, і всю­ди - скрізь по­га­но...)

 • * * * (О, лю­ди! лю­ди не­бо­ра­ки!...)

 • * * * (Якби з ким сісти хліба з'їсти...)

 • * * * (І день іде, і ніч іде...)

 • * * * (Тече во­да з-під яво­ра...)

 • * * * (Якось-то йду­чи уночі...)

 • * * * (Бували вой­ни й військовії сва­ри...)

 • Н. Т.

 • * * * (Зійшлись, поб­ра­лись, поєдна­лись...)

 • * * * (Кума моя і я...)

 • * * * (Чи не по­ки­нуть нам, не­бо­го...)

 • * * * (За що ми лю­би­мо Бог­да­на?)

 • * * * (Якби-то ти, Бог­да­не п'яний...)

 • ІНШІ РЕДАКЦІЇ


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Кобзар» автора Шевченко Т.Г. у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  «Кобза́р» — назва збірки поетичних творів Тараса Шевченка 
  У наш час під назвою «Кобзар» розуміють усі віршовані твори Шевченка, однак перші «Кобзарі» містили тільки деякі його поезії. 
  Уперше «Кобзар» видано 1840 у Санкт-Петербурзі за сприяння Євгена Гребінки. У збірку ввійшло всього вісім творів: «Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка» («Нащо мені чорні брови»), «До Основ'яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч» та «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами», що написана спеціально для цього збірника і є своєрідним епіграфом не тільки до цього видання, але і до усієї творчості Тараса Шевченка. 
  Після видання цієї збірки й самого Тараса Шевченка почали називати кобзарем. Навіть сам Тарас Шевченко після своїх деяких повістей починав підписуватись «Кобзар Дармограй».

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи