Розділ «7.3. ERP-системи та їх особливості»

Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів

Під терміном ERP (Enterprise Resource Planning) розуміють спеціалізоване програмне забезпечення, яке виконує функції автоматизації певних напрямів діяльності підприємства. Відповідно, під ERP-системами розуміють інформаційні системи, які використовують програмне забезпечення ERP.

Від початку 90-рр. почалось розширення функціональності ERP-систем від суто виробничої сфери до різних застосувань. В основу ERP-систем з розширеними функціональними можливостями покладене використання добре перевірених внутрішніх модулів корпоративних систем (бек-офісів), які розроблялись для використання на виробничих підприємствах.

Діючі сьогодні ERP-системи можна умовно розподілити на два типи:

o ERP-системи, спеціально призначені для автоматизації певного виду діяльності підприємства

o ERP-системи для послуг.

Останні представляють собою комплекс транзакційних (операційних) компонентів та проектно-орієнтованих засобів.

В основу роботи сучасних ERP-систем покладено використання нових інформаційних технологічних платформ:

o SOA (Service Oriented Architecture) - використовується для стандартизації взаємодії і сумісної роботи різних прикладних програм. Серед практичних прикладів SOA можна зазначити впровадження Web-сервісів у роботу ERP-систем. При цьому Web-додатки взаємодіють між собою згідно зі стандартними протоколами, які можуть включати протоколи XML, HTTP, UDDI, SOA. Однією з основних переваг SOA є можливість швидко і з мінімальними витратами реагувати на зміни у компанії, рекомбінуючи сервіси відповідно до нової конфігурації бізнес-процесів, а не розробляючи систему повторно від самого початку. Іншими характеристиками SOA є зростаюча модульність розгортання та кросплатформеність.

o SaaS (Software as a Service) - надає сервіси повного віддаленого управління ERP-системою. Наприклад: для організацій, які не мають самостійного досвіду управління системою. Компанії, які використовують SaaS можуть швидко розгорнути або змінити програмні додатки, використовуючи Internet як корпоративну платформу для ефективного управління бізнесом. SaaS надає широкі можливості з впровадження ERP навіть для невеликих компаній (із загальною кількістю комп'ютерів не більшою 10). При цьому значно зменшуються витрати на підтримку роботи IT-інфраструктури та закупівлю ліцензій на використання програмного забезпечення.

ERP-системи значно спрощують роботу підприємства з автоматизації діловодства та управління діяльністю - як виробничою, так і соціально-комунікативною. Подібні системи добре справляються з великим колом задач, але їх спільним недоліком є "точковість". Вона полягає в тому, що розробники використовують тільки інструментальні засоби, які їм більше подобаються, а також використовують СУБД різних типів, при цьому, у більшості випадків не забезпечується сумісність та інтеграція з рішеннями інших виробників.

Приклади розроблених ERP-систем для послуг (ERP for Services):

Внутрішні модулі (Back Offices):

o Кадри (Hewman Resources);

o Закупки (Procurement);

o Бухгалтерія і фінанси (Financials);

o Клієнти (Customer Relationship Management);

o Аналітика (Business Intelligence);

o Управління знаннями (Knowledge Management);

Зовнішні модулі (Service Industries components):

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів» автора Томашевський О.М. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „7.3. ERP-системи та їх особливості“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • ВСТУП

 • 1. Технологія: поняття, основні властивості та процеси. Інформація, дані, знання як об'єкти технології

 • 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису

 • 3. Інформаційні технології: властивості, вимоги, цілі

 • 3.5. Інформаційна технологія автоматизації процесу аналізу інформації з використанням програмного забезпечення

 • 4. Інтелектуальні технології обробки економічних даних

 • 4.3. Технологія виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases)

 • 4.4. Нові концепції у теорії штучного інтелекту

 • 5. Створення сховищ даних. Технології OLAP та Data Mining

 • 6. Автоматизовані інформаційні системи для підприємств та організацій

 • 7. Інформаційні технології в управлінні

 • 7.3. ERP-системи та їх особливості
 • 7.4. Корпоративні інформаційні системи

 • 8. Прийняття рішень у системах управління. Динамічне програмування

 • 9. Додаткові економічні задачі динамічного програмування

 • 10. Інформаційні технології комп'ютерних мереж

 • 11. Технології глобальної мережі Інтернет

 • 11.4. Принципи функціонування пошукової системи Google

 • 12. Основи електронної комерції

 • 12.3. Технології Інтернет-банкінгу

 • 13. Гіпертекстові технології

 • 14. Технології захисту інформаційного продукту

 • 14.2. Документація та права на продукт

 • 14.3. Життєвий цикл піратської електронної книги

 • Оцифровування

 • 14.4. Піратство: різні погляди

 • 15. Засоби захисту програмного продукту. Технології несанкціонованого одержання інформації

 • 15.5. Електронне "сміття" та взаємодія програмних закладок

 • 16. Технології забезпечення безпеки інформаційних систем

 • 17. Проектування інформаційних систем. CASE - технології

 • 18. Технології моделювання бізнес-процесів. Мова UML

 • ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи