Розділ «5.4. Дисертаційна робота як вид наукового твору»

Методологія і організація наукових досліджень

У дисертації необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати бездоказових тверджень і тавтології.

При написанні дисертації здобувач повинен обов'язково робити посилання на публікації інших авторів.

Структура дисертації.

Структура дисертації повинна мати такі структурні елементи:

- титульний аркуш;

- зміст;

- перелік умовних позначень (за необхідності);

- основну частину: вступ, розділи, висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (за необхідності).

Кожний структурний елемент починається з нової сторінки. Вимоги до структурних елементів.

Титульний аркуш дисертації оформлюється за встановленою формою. Зміст повинен містити назви структурних елементів, заголовки (за їх наявності) із зазначенням нумерації та номери їх початкових сторінок.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів подається (за необхідності) у вигляді окремого списку.

Терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше, які повторюються не більше двох разів, до переліку не вносяться, а розшифровка таких, що внесені до переліку, наводиться у тексті при їх першому згадуванні.

Основна частина.

У вступі подається загальна характеристика дисертації в такій послідовності:

- актуальність теми;

- зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами;

- мета і задачі дослідження;

- методи дослідження;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Методологія і організація наукових досліджень» автора Г.О.Бірта на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „5.4. Дисертаційна робота як вид наукового твору“ на сторінці 5. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи