Розділ «ЛІТЕРАТУРА»

Методологія і організація наукових досліджень

1. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень. - К.: Вища шк., 1997.

- 125 с.

2. Введение в научное исследование по педагогике/ Ю.К. Бабанский и др. - М.: Колос, 1988. - 226 с.

3. Веревкин А.Н. Как оформить библиографию к научной работе: Методическое пособие. - М.: Колос, 1992. - 136 с.

4. Грищенко І.М., Григоренко О.М., Борисейко В.А. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. - К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2001. - 124 с.

5. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень. Навч. посіб. - К.: Професіонал, 2004. - 206 с.

6. Корольчук М.С., Психодіагностика. - К.: Вища школа, 2004. - 122 с.

7. Кочетов А.И. Культура педагогического исследования. - Минск: Образование, 1996. - 426 с.

8. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. - М.: Колос, 1997. - 98 с.

9. Кузнецов И. Н. Методика научного исследования. - Монография, 1997. - 194 с.

10. Кузнецов И.Н., Лойко Л.В. Рефераты, контрольные, курсовые и дипломные работы: Монография. - 1998. - 180 с.

11. Мальцев П.М., Емельянова Н.А. Основы научных исследований. - К.: Вища шк., 1982. - 200 с.

12. Основы научных исследований/ В.И.Крутов и др. - М., 1989. - 168 с.

13. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі. Навч. посібник - К.: Вища шк., 2003. - 116 с.

14. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е. І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навчальний посібник. - К.: Лібра, 2004. - 344 с.

15. Сурмін Ю. Майстерня вченого: Підручник для науковця. - К.: Навч. метод центр освіти в Україні, 2006. - С.120-207.

16. Цехмістрова Г.С. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник. - К.: Видав. дім "Слово", 2008. - 280 с. - С.101-135

17. Чкалов О.Н. Основы научных исследований. - К., 1978. - 96 с.

18. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2002. - С. 63-79.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Методологія і організація наукових досліджень» автора Г.О.Бірта на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „ЛІТЕРАТУРА“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи