Розділ «Модуль 4. СТРУКТУРА АРГУМЕНТАЦІЇ»

Ви є тут

Еристика


4.1. Поняття про структуру аргументації


Для того щоб визначити структуру аргументації, її поділяють на просту (одиничну) та складну.

Проста аргументація - це аргументація, в якій захист точки зору спирається на один аргумент.

Це найпростіший вид аргументації. У цьому випадку аргументація має просту структуру. Вона може являти собою одне речення. Головне - чітко з'ясувати, що в цьому реченні є аргументом, а що - точкою зору (Див. модуль 2 "Аналіз аргументації"). У суперечках таку аргументацію застосовують досить часто.

Приклад Застосування природознавчих засобів вивчення політики в принципі неможливе (точка зору), оскільки вірогідність даних утруднює їхні кількісні оцінки (аргумент).

Складна аргументація - це аргументація, в якій захист точки зору спирається на декілька аргументів.

У ході дослідження складної аргументації виникають питання: яким чином можна встановити структуру складної аргументації? Які структури треба при цьому виділяти і на яких підставах? Що собою взагалі являє структура аргументації?

Структура аргументації - це спосіб зв'язку аргументів, який застосовують для захисту точки зору в складній аргументації.

Визначення такої структури необхідне не тільки для того, щоб зрозуміти, як саме пропонент захищає свою точку зору, але й для того, щоб оцінити достатність аргументації, наведеної сперечальником. Загальна оцінка достатності складної аргументації потребує не тільки чіткого усвідомлення окремих аргументів, а й розуміння зв'язку між цими аргументами.

За структурою складну аргументацію поділяють на:

o підрядну;

o сурядну;

o множинну.


4.2. Підрядна аргументація4.3. Сурядна аргументація


Сурядна аргументація - це складна аргументація, в якій аргументи взаємозалежні й тільки разом ефективно захищають точку зору.

У літературі таку аргументацію ще називають зв'язаним міркуванням. У такій аргументації кожний аргумент недостатній для захисту точки зору. Він сам по собі занадто слабкий і лише частково підтримує точку зору. Ступінь підтримки, яку виражає аргумент у сурядній аргументації, може бути різним. Так один аргумент може підтримувати точку зору на 50%, другий - на 40%, а третій - на 10%.

Проте тільки в сукупності наведені аргументи можуть скласти переконливу аргументацію, тому компоненти сурядної аргументації, як правило, залежать один від одного.

Така залежність може бути різною. Один із способів залежності полягає в тому, що другий аргумент виключає можливі зауваження щодо першого і тим самим підсилює його.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Еристика» автора Хоменко І.В. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Модуль 4. СТРУКТУРА АРГУМЕНТАЦІЇ“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи