Розділ «Стаття 18. Прикінцеві положення »

ЗУ "Про електронний цифровий підпис"

Розділ VII ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

{ Пункт 3 статті 18 втратив чинність на підставі Закону N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та внести до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом;

визначити центральний засвідчувальний орган;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

5. Національному банку України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

6. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України, іншими органами державної влади протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити та внести на розгляд Верховної Ради України програму заходів щодо впровадження електронного документа, електронного документообігу та електронного цифрового підпису.


Вітаємо, ви успішно прочитали книгу!


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про електронний цифровий підпис"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 18. Прикінцеві положення “ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Визначення термінів 

 • Стаття 2. Суб'єкти правових відносин у сфері послуг електронного цифрового підпису 

 • Стаття 3. Правовий статус електронного цифрового підпису 

 • Стаття 4. Призначення електронного цифрового підпису 

 • Стаття 5. Особливості застосування електронного цифрового підпису 

 • Стаття 6. Вимоги до сертифіката ключа 

 • Стаття 7. Права та обов'язки підписувача 

 • Стаття 8. Центр сертифікації ключів 

 • Стаття 9. Акредитований центр сертифікації ключів 

 • Стаття 10. Засвідчувальний центр 

 • Стаття 11. Центральний засвідчувальний орган 

 • Стаття 12. Контролюючий орган 

 • Стаття 13. Скасування, блокування та поновлення посиленого сертифіката ключа 

 • Стаття 14. Припинення діяльності центру сертифікації ключів 

 • Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства про електронний цифровий підпис 

 • Стаття 16. Розв'язання спорів 

 • Стаття 17. Визнання іноземних сертифікатів ключів 

 • Стаття 18. Прикінцеві положення