Ви є тут

ЗУ "Про екологічну експертизу"

Зміст

 • Стаття 1. Екологічна експертиза в Україні

 • Стаття 2. Законодавство про екологічну експертизу

 • Стаття 3. Завдання законодавства про екологічну експертизу

 • Стаття 4. Мета екологічної експертизи

 • Стаття 5. Основні завдання екологічної експертизи

 • Стаття 6. Основні принципи екологічної експертизи

 • Стаття 7. Об'єкти екологічної експертизи

 • Стаття 8. Загальні вимоги щодо проведення екологічної експертизи

 • Стаття 9. Суб'єкти екологічної експертизи

 • Стаття 10. Гласність екологічної експертизи

 • Стаття 11. Участь громадськості в процесі екологічної експертизи

 • Стаття 12. Форми екологічної експертизи

 • Стаття 13. Державна екологічна експертиза

 • Стаття 14. Об'єкти державної екологічної експертизи

 • Стаття 15. Спеціальні вимоги до документації на об'єкти державної екологічної експертизи

 • Стаття 16. Громадська екологічна експертиза

 • Стаття 17. Інші екологічні експертизи

 • Стаття 18. Компетенція Верховної Ради України в галузі екологічної експертизи

 • Стаття 19. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі екологічної експертизи

 • Стаття 20. Органи управління в галузі екологічної експертизи

 • Стаття 21. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі екологічної експертизи

 • Стаття 22. Компетенція Уряду Автономної Республіки Крим у галузі екологічної експертизи

 • Стаття 23. Компетенція місцевих Рад у галузі екологічної експертизи

 • Стаття 24. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі екологічної експертизи

 • Стаття 24-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі екологічної експертизи

 • Стаття 24-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

 • Стаття 25. Компетенція статутних органів об'єднань громадян та інших громадських формувань у галузі екологічної експертизи

 • Стаття 26. Експертні та консультативні ради екологічної експертизи

 • Стаття 27. Експерт екологічної експертизи

 • Стаття 28. Права експерта державної екологічної експертизи

 • Стаття 29. Обов'язки експерта екологічної експертизи

 • Стаття 30. Гарантії незалежності експерта екологічної експертизи

 • Стаття 31. Права замовників екологічної експертизи

 • Стаття 32. Обов'язки замовників екологічної експертизи

 • Стаття 33. Процедура проведення екологічної експертизи

 • Стаття 34. Умови і підстави проведення державної екологічної експертизи

 • Стаття 35. Заява про екологічні наслідки діяльності

 • Стаття 36. Вимоги до матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище

 • Стаття 37. Шляхи проведення державної екологічної експертизи

 • Стаття 38. Строки проведення державної екологічної експертизи

 • Стаття 39. Висновки державної екологічної експертизи

 • Стаття 40. Строк дії висновків державної екологічної експертизи

 • Стаття 41. Оголошення Заяви про проведення громадської екологічної експертизи

 • Стаття 42. Висновки громадської екологічної експертизи

 • Стаття 43. Зміст висновків екологічної експертизи

 • Стаття 44. Оскарження висновків державної екологічної експертизи

 • Стаття 45. Визнання висновків державної екологічної експертизи недійсними

 • Стаття 46. Оскарження рішень, прийнятих на підставі висновків державної екологічної експертизи

 • Стаття 47. Фінансування державної екологічної експертизи

 • Стаття 48. Фінансування інших екологічних експертиз

 • Стаття 49. Фінансування громадської екологічної експертизи

 • Стаття 50. Правопорушення в галузі екологічної експертизи

 • Стаття 51. Міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи

 • Прикінцеві положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про екологічну експертизу"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Екологічна експертиза в Україні - вид науково-практичної діяльності уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що грунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

  Закон втратив чинність.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи