Ви є тут

ЗУ "Про запобігання корупції"

Зміст

 •  Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Законодавство у сфері запобігання корупції

 • Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону

 • Стаття 4. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції

 • Стаття 5. Склад Національного агентства

 • Стаття 6. Голова та заступник Голови Національного агентства

 • Стаття 7. Повноваження членів Національного агентства

 • Стаття 8. Організація діяльності Національного агентства

 • Стаття 9. Гарантії незалежності Національного агентства

 • Стаття 10. Правовий статус членів, працівників апарату та територіальних органів Національного агентства

 • Стаття 11. Повноваження Національного агентства

 • Стаття 12. Права Національного агентства

 • Стаття 13. Уповноважені особи Національного агентства

 • Стаття 14. Контроль за діяльністю Національного агентства

 • Стаття 15. Соціальний захист членів та працівників апарату Національного агентства

 • Стаття 16. Оплата праці членів та працівників апарату Національного агентства

 • Стаття 17. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Національного агентства

 • Стаття 18. Антикорупційна політика

 • Стаття 19. Антикорупційні програми

 • Стаття 20. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики

 • Стаття 21. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції

 • Стаття 22. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища

 • Стаття 23. Обмеження щодо одержання подарунків

 • Стаття 24. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними

 • Стаття 25. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

 • Стаття 26. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування

 • Стаття 27. Обмеження спільної роботи близьких осіб

 • Стаття 28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 • Стаття 29. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів

 • Стаття 30. Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті

 • Стаття 31. Обмеження доступу до інформації

 • Стаття 32. Перегляд обсягу службових повноважень

 • Стаття 33. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем

 • Стаття 34. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів

 • Стаття 35. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 • Стаття 36. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав

 • Стаття 37. Вимоги до поведінки осіб

 • Стаття 38. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки

 • Стаття 39. Пріоритет інтересів

 • Стаття 40. Політична нейтральність

 • Стаття 41. Неупередженість

 • Стаття 42. Компетентність і ефективність

 • Стаття 43. Нерозголошення інформації

 • Стаття 44. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень

 • Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 • Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації

 • Стаття 47. Облік та оприлюднення декларацій

 • Стаття 48. Контроль та перевірка декларацій

 • Стаття 49. Встановлення своєчасності подання декларацій

 • Стаття 50. Повна перевірка декларацій

 • Стаття 51. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування

 • Стаття 52. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю

 • Стаття 52-1. Особливості здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб

 • Стаття 53. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції

 • Стаття 54. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 • Стаття 55. Антикорупційна експертиза

 • Стаття 56. Спеціальна перевірка

 • Стаття 57. Порядок проведення спеціальної перевірки

 • Стаття 58. Результати проведення спеціальної перевірки

 • Стаття 59. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

 • Стаття 60. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації

 • Стаття 61. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи

 • Стаття 62. Антикорупційна програма юридичної особи

 • Стаття 63. Вимоги до антикорупційної програми юридичної особи

 • Стаття 64. Правовий статус Уповноваженого

 • Стаття 65. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

 • Стаття 66. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення

 • Стаття 67. Незаконні акти та правочини

 • Стаття 68. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення

 • Стаття 69. Вилучення незаконно одержаного майна

 • Стаття 70. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції

 • Стаття 71. Міжнародні договори України у сфері запобігання і протидії корупції

 • Стаття 72. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання і протидії корупції

 • Стаття 73. Заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і розпоряджання вилученими коштами та іншим майном, одержаними внаслідок корупційних правопорушень

 • Прикінцеві положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про запобігання корупції"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи