Ви є тут

ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу"

Зміст

 • Стаття 1. Військовий обов'язок

 • Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі

 • Стаття 3. Правова основа військового обов'язку, військової служби, служби у військовому резерві

 • Стаття 4. Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань

 • Стаття 5. Склад військовослужбовців, резервістів і військовозобов'язаних. Військові звання

 • Стаття 6. Військові посади

 • Стаття 7. Військова форма одягу, знаки розрізнення і відзнаки військовослужбовців

 • Стаття 8. Підготовка до військової служби

 • Стаття 9. Допризовна підготовка

 • Стаття 10. Підготовка призовників з військово-технічних спеціальностей

 • Стаття 11. Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу

 • Стаття 12. Підготовка до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів

 • Стаття 13. Права та обов'язки громадян України, які проходять підготовку до військової служби

 • Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць

 • Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу

 • Стаття 16. Призовні комісії

 • Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу

 • Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу

 • Стаття 19. Загальні умови укладення контракту на проходження військової служби

 • Стаття 20. Прийняття на військову службу за контрактом

 • Стаття 20-1. Врегулювання конфлікту інтересів

 • Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу

 • Стаття 21-1. Прийняття на військову службу до Збройних Сил України іноземців та осіб без громадянства

 • Стаття 21-2. Особливості проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства

 • Стаття 21-3. Грошове забезпечення іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України

 • Стаття 21-4. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України

 • Стаття 22. Граничний вік перебування на військовій службі

 • Стаття 23. Строки військової служби

 • Стаття 24. Початок і закінчення проходження військової служби. Час та місце виконання обов'язків військової служби

 • Стаття 25. Підготовка громадян України для проходження військової служби на посадах осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу

 • Стаття 26. Звільнення з військової служби

 • Стаття 26-1. Проходження служби у військовому резерві

 • Стаття 26-2. Проходження служби у військовому резерві в особливий період

 • Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу

 • Стаття 28. Розряди запасу та граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі

 • Стаття 29. Проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами

 • Стаття 30. Звільнення від проходження зборів

 • Стаття 31. Присвоєння військових звань у запасі

 • Стаття 32. Переведення військовозобов'язаних у відставку

 • Стаття 33. Загальні правила військового обліку

 • Стаття 34. Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний облік призовників і військовозобов'язаних

 • Стаття 35. Загальний і спеціальний облік військовозобов'язаних та облік резервістів

 • Стаття 36. Військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном

 • Стаття 37. Взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього

 • Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо виконання правил військового обліку

 • Стаття 39. Призов на військову службу під час мобілізації. Демобілізація

 • Стаття 40. Гарантії правового і соціального захисту громадян України, які виконують конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни

 • Стаття 41. Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та резервістів під час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві

 • Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян України

 • Стаття 43. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов'язку

 • Стаття 44. Контроль за дотриманням законодавства про військовий обов'язок та військову службу

 • Стаття 45. Нагляд за дотриманням законодавства про військовий обов'язок та військову службу

 • Прикінцеві положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цей Закон здійснює правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв’язку з виконанням ними конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, а також визначає загальні засади проходження в Україні військової служби.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи