Ви є тут

ЗУ "Про вищу освіту"

Зміст

 • Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

 • Стаття 2. Законодавство України про вищу освіту

 • Стаття 3. Державна політика у сфері вищої освіти

 • Стаття 4. Право на вищу освіту

 • Стаття 5. Рівні та ступені вищої освіти

 • Стаття 6. Атестація здобувачів вищої освіти

 • Стаття 7. Документи про вищу освіту (наукові ступені)

 • Стаття 8. Єдина державна електронна база з питань освіти

 • Стаття 9. Стандарти освітньої діяльності

 • Стаття 10. Стандарти вищої освіти

 • Стаття 11. Система вищої освіти

 • Стаття 12. Управління у сфері вищої освіти

 • Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, інших органів, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти

 • Стаття 14. Повноваження органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти

 • Стаття 15. Повноваження засновника (засновників) закладу вищої освіти

 • Стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти

 • Стаття 17. Статус Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 • Стаття 18. Повноваження Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 • Стаття 19. Склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 • Стаття 20. Діяльність Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 • Стаття 21. Галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 • Стаття 22. Фінансування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 • Стаття 23. Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти

 • Стаття 24. Ліцензування освітньої діяльності

 • Стаття 25. Акредитація освітньої програми

 • Стаття 25-1. Інституційна акредитація закладу вищої освіти

 • Стаття 26. Основні завдання закладу вищої освіти

 • Стаття 27. Правовий статус закладу вищої освіти

 • Стаття 28. Типи закладів вищої освіти

 • Стаття 29. Національний заклад вищої освіти

 • Стаття 30. Дослідницький університет

 • Стаття 31. Утворення, реорганізація та ліквідація закладу вищої освіти

 • Стаття 32. Принципи діяльності, основні права та обов’язки закладу вищої освіти

 • Стаття 33. Структура закладу вищої освіти

 • Стаття 34. Керівник закладу вищої освіти

 • Стаття 35. Керівник факультету, навчально-наукового інституту, кафедри

 • Стаття 36. Вчена рада

 • Стаття 37. Наглядова рада

 • Стаття 38. Робочі та дорадчі органи

 • Стаття 39. Органи громадського самоврядування закладів вищої освіти

 • Стаття 40. Студентське самоврядування

 • Стаття 41. Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених

 • Стаття 42. Обрання, призначення та звільнення з посади керівника закладу вищої освіти

 • Стаття 43. Обрання на посаду та звільнення з посади керівника факультету (навчально-наукового інституту) закладу вищої освіти державної (комунальної) форми власності

 • Стаття 44. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти

 • Стаття 45. Зовнішнє незалежне оцінювання

 • Стаття 46. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

 • Стаття 47. Освітній процес

 • Стаття 48. Мова викладання у закладах вищої освіти

 • Стаття 49. Форми навчання у закладах вищої освіти

 • Стаття 50. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

 • Стаття 51. Практична підготовка осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

 • Стаття 52. Категорії учасників освітнього процесу

 • Стаття 53. Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники закладів вищої освіти

 • Стаття 54. Вчені звання наукових і науково-педагогічних працівників

 • Стаття 55. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти та порядок їх заміщення

 • Стаття 56. Робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників

 • Стаття 57. Права науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників

 • Стаття 58. Обов’язки науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників

 • Стаття 59. Гарантії науково-педагогічним, науковим, педагогічним та іншим працівникам закладів вищої освіти

 • Стаття 60. Післядипломна освіта, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників

 • Стаття 61. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти

 • Стаття 62. Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

 • Стаття 63. Обов’язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

 • Стаття 64. Працевлаштування випускників закладів вищої освіти

 • Стаття 65. Мета і завдання наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності у закладах вищої освіти

 • Стаття 66. Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності закладів вищої освіти і наукових установ Національної академії наук України, національних галузевих академій наук

 • Стаття 67. Організація наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

 • Стаття 68. Організаційні форми провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

 • Стаття 69. Права інтелектуальної власності та їх захист

 • Стаття 70. Матеріально-технічна база і правовий режим майна закладів вищої освіти

 • Стаття 71. Фінансування закладів вищої освіти

 • Стаття 72. Формування та розміщення державного замовлення

 • Стаття 73. Платні послуги у сфері вищої освіти

 • Стаття 74. Державна політика щодо міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти

 • Стаття 75. Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти

 • Стаття 76. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері вищої освіти

 • Стаття 77. Державний контроль у сфері вищої освіти

 • Стаття 78. Громадський контроль у сфері вищої освіти

 • Стаття 79. Відкритість прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти

 • Прикінцеві положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про вищу освіту"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з закладами вищої освіти на принципах автономії закладів вищої освіти, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи