Ви є тут

ЗУ "Про вибори народних депутатів України"

Зміст

 • Стаття 1. Основні засади виборів народних депутатів України

 • Стаття 2. Загальне виборче право

 • Стаття 3. Рівне виборче право

 • Стаття 4. Пряме виборче право

 • Стаття 5. Добровільність участі у виборах

 • Стаття 6. Вільні вибори

 • Стаття 7. Таємне голосування

 • Стаття 8. Особисте голосування

 • Стаття 9. Право бути обраним

 • Стаття 10. Право висування кандидатів у депутати

 • Стаття 11. Виборчий процес

 • Стаття 12. Суб'єкти виборчого процесу

 • Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу

 • Стаття 14. Законодавство про вибори депутатів

 • Стаття 15. Види виборів депутатів та порядок їх призначення

 • Стаття 16. Строки проведення виборів

 • Стаття 17. Порядок обчислення строків

 • Стаття 18. Виборчі округи

 • Стаття 19. Виборчі дільниці

 • Стаття 20. Звичайні виборчі дільниці

 • Стаття 21. Спеціальні виборчі дільниці

 • Стаття 22. Закордонні виборчі дільниці

 • Стаття 23. Оприлюднення рішень про утворення виборчих дільниць

 • Стаття 24. Система виборчих комісій

 • Стаття 25. Статус виборчих комісій

 • Стаття 26. Вимоги до членів окружної чи дільничної виборчої комісії

 • Стаття 27. Порядок утворення окружної виборчої комісії

 • Стаття 28. Порядок утворення дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці

 • Стаття 29. Порядок утворення дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці

 • Стаття 30. Повноваження Центральної виборчої комісії

 • Стаття 31. Повноваження окружної виборчої комісії

 • Стаття 32. Повноваження дільничної виборчої комісії

 • Стаття 33. Організація роботи окружних та дільничних виборчих комісій

 • Стаття 34. Право присутності на засіданні виборчої комісії

 • Стаття 35. Документування діяльності окружних та дільничних виборчих комісій

 • Стаття 36. Статус члена виборчої комісії

 • Стаття 37. Дострокове припинення повноважень складу виборчої комісії або члена виборчої комісії

 • Стаття 38. Набуття та припинення окружною виборчою комісією статусу юридичної особи

 • Стаття 39. Порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць

 • Стаття 40. Порядок ознайомлення виборців із попереднім списком виборців на звичайній виборчій дільниці та усунення неправильностей у списку виборців

 • Стаття 41. Порядок уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці

 • Стаття 42. Внесення змін та уточнень до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці

 • Стаття 43. Порядок складання та уточнення списків виборців на спеціальних виборчих дільницях

 • Стаття 44. Порядок складання та уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях

 • Стаття 45. Фінансування виборів депутатів

 • Стаття 46. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів

 • Стаття 47. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії

 • Стаття 48. Виборчий фонд партії, кандидата у депутати в одномандатному окрузі

 • Стаття 49. Розпорядники виборчого фонду

 • Стаття 50. Формування виборчого фонду та використання його коштів

 • Стаття 51. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів

 • Стаття 52. Загальний порядок висування кандидатів у депутати

 • Стаття 53. Порядок висування кандидатів у депутати партією

 • Стаття 54. Умови реєстрації кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі

 • Стаття 55. Умови реєстрації кандидатів у депутати в одномандатних округах

 • Стаття 56. Грошова застава

 • Стаття 57. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру кандидатом у депутати

 • Стаття 58. Порядок реєстрації кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі

 • Стаття 59. Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатних округах

 • Стаття 60. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати

 • Стаття 61. Попередження та скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати

 • Стаття 62. Визнання виборів в одномандатному окрузі такими, що не відбулися

 • Стаття 63. Основні засади інформаційного забезпечення виборів

 • Стаття 64. Загальне інформаційне забезпечення виборів

 • Стаття 65. Спеціальне інформаційне забезпечення виборів

 • Стаття 66. Засади участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів

 • Стаття 67. Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов'язаного з виборами

 • Стаття 68. Форми і засоби передвиборної агітації

 • Стаття 69. Матеріали передвиборної агітації

 • Стаття 70. Строки проведення передвиборної агітації

 • Стаття 71. Загальний порядок використання засобів масової інформації

 • Стаття 72. Порядок використання електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації

 • Стаття 73. Порядок використання друкованих засобів масової інформації

 • Стаття 74. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації

 • Стаття 75. Гарантії діяльності у виборчому процесі партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі

 • Стаття 76. Гарантії діяльності у виборчому процесі кандидатів у депутати

 • Стаття 77. Офіційні спостерігачі

 • Стаття 78. Офіційні спостерігачі від партій, кандидатів у депутати та громадських організацій

 • Стаття 79. Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій

 • Стаття 80. Виборчий бюлетень

 • Стаття 81. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів

 • Стаття 82. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям

 • Стаття 83. Приміщення для голосування

 • Стаття 84. Підготовка до голосування

 • Стаття 85. Організація і порядок голосування

 • Стаття 86. Порядок організації голосування виборців за місцем перебування

 • Стаття 87. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії

 • Стаття 88. Опрацювання списків виборців

 • Стаття 89. Опрацювання невикористаних виборчих бюлетенів та контрольних талонів

 • Стаття 90. Порядок відкриття скриньок та підрахунку виборчих бюлетенів

 • Стаття 91. Протоколи дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці

 • Стаття 92. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним

 • Стаття 93. Порядок транспортування і передачі виборчих документів до окружної виборчої комісії або Центральної виборчої комісії (щодо закордонного округу)

 • Стаття 94. Порядок прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій окружною виборчою комісією

 • Стаття 95. Встановлення підсумків голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу

 • Стаття 96. Встановлення підсумків голосування в одномандатному окрузі

 • Стаття 96-1. Встановлення підсумків голосування в межах закордонного округу

 • Стаття 97. Порядок прийняття та розгляду протоколів окружних виборчих комісій Центральною виборчою комісією

 • Стаття 98. Встановлення результатів виборів депутатів у загальнодержавному окрузі

 • Стаття 99. Встановлення результатів виборів депутатів у одномандатних округах

 • Стаття 100. Офіційне оприлюднення результатів виборів

 • Стаття 101. Реєстрація обраних депутатів

 • Стаття 102. Посвідчення та нагрудний знак народного депутата України

 • Стаття 103. Повторне голосування

 • Стаття 104. Повторні вибори

 • Стаття 105. Заміщення депутатів, обраних у загальнодержавному окрузі, повноваження яких були достроково припинені

 • Стаття 106. Проміжні вибори

 • Стаття 107. Особливості підготовки і проведення повторних, проміжних та позачергових виборів депутатів

 • Стаття 108. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються виборів депутатів

 • Стаття 109. Строки оскарження

 • Стаття 110. Форма та зміст скарги

 • Стаття 111. Порядок і строки розгляду скарги

 • Стаття 112. Докази

 • Стаття 113. Рішення за результатом розгляду скарги

 • Стаття 114. Відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів

 • Стаття 115. Зберігання виборчої та іншої документації і матеріальних цінностей

 • Прикінцеві положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про вибори народних депутатів України"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Народні депутати України (далі - депутати) обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи