Розділ «Стаття 6. Вимоги до суб’єктів господарювання, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та беруть на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, та порядок їх реєстрації»

ЗУ "Про утилізацію транспортних засобів"

Розділ X ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦІЇ

1. Суб’єкт господарювання, що виробляє (виготовляє) транспортні засоби, може взяти на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва відповідно до цього Закону за умови, що він відповідає таким вимогам:

1) здійснює операції із нанесення індивідуального ідентифікаційного номера (VIN) на нероз’ємні складові кузова (кабіни) або шасі чи на спеціально виготовлені номерні таблички транспортних засобів;

2) здійснює на території України виробництво транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8703, 8704 та 8705 згідно зУКТ ЗЕД:

за технологією, що включає зварювання (виготовлення методом нероз’ємного з’єднання) кузова або кабіни, фарбування кузова або кабіни та складання транспортного засобу;

та/або за технологією промислового складання автомобілів з використанням кузовів за кодами товарної категорії 8707 10 10 і товарної підкатегорії 8707 90 10 00 згідно зУКТ ЗЕД, ввезених на митну територію України "для промислового складання моторних транспортних засобів" відповідно доМитного тарифу України, та виконує Програму створення та/або модернізації виробничих потужностей та робочих місць відповідно до чинного законодавства.

У технологічних і виробничих операціях для товарів за кодами товарних позицій 8704 та 8705 згідно зУКТ ЗЕДзамість виготовлення та фарбування кузова або кабіни допускається виконання технологічних операцій з виготовлення рами з підвіскою та мостами.

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, веде реєстр підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва (далі - Реєстр). Форма та порядок ведення Реєстру визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику.

3. Внесення суб’єктів господарювання до Реєстру відбувається на підставі заяви, що складається за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, у такому порядку:

1) суб’єкт господарювання, визначенийчастиною першоюцієї статті, подає заяву про внесення його до Реєстру;

2) у заяві зазначаються відомості про:

здійснення заявником операцій із нанесення індивідуального ідентифікаційного номера та виробництва (виготовлення) транспортних засобів згідно зчастиною першоюцієї статті;

перелік моделей транспортних засобів, що виробляються (виготовляються) заявником за технологією, визначеноюпунктом 2 частини першоїцієї статті;

кількість і територіальне розміщення пунктів прийому та пунктів розбирання згідно зчастиною дев’ятоюцієї статті;

3) до заяви додаються:

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

план (стратегія) щодо координації дій і технічних заходів, які здійснюються під час демонтажу, дроблення та інших аналогічних процесів, перероблення та відновлення матеріалів для повторного їх використання, що розробляється суб’єктами господарювання, які здійснюють утилізацію транспортних засобів;

документи, що підтверджують наявність у заявника виробничих потужностей, необхідних для виконання виробничих і технологічних операцій, визначенихпунктом 2 частини першоїцієї статті;

документи, що підтверджують наявність і кількість пунктів прийому та пунктів розбирання, згідно зчастиною дев’ятоюцієї статті;

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про утилізацію транспортних засобів"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 6. Вимоги до суб’єктів господарювання, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та беруть на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, та порядок їх реєстрації“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної з утилізацією транспортних засобів на території України з метою забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, життя та здоров’я громадян. 

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Визначення суб’єктів господарювання, що мають право здійснювати діяльність з утилізації транспортних засобів

 • Стаття 3. Вимоги до пунктів прийому транспортних засобів

 • Стаття 4. Вимоги до пунктів розбирання транспортних засобів

 • Стаття 5. Державний реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

 • Стаття 6. Вимоги до суб’єктів господарювання, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та беруть на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, та порядок їх реєстрації
 • Стаття 7. Порядок передачі транспортного засобу, що утилізується, до пункту прийому

 • Стаття 8. Контроль і нагляд у сфері утилізації транспортних засобів

 • Стаття 9. Відповідальність за невиконання зобов’язань з утилізації транспортних засобів

 • Стаття 10. Прикінцеві положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи