Розділ «Стаття 11. Права торгово-промислових палат »

ЗУ "Про торгово-промислові палати в Україні"

Розділ VII ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Торгово-промислові палати мають право:

проводити за дорученням державних органів незалежну експертизу проектів нормативно-правових актів з питань економіки, зовнішньоекономічних зв'язків, а також з інших питань, що стосуються прав та інтересів підприємців;

представляти і захищати законні інтереси торгово-промислової палати або за дорученням її членів їх інтереси;

надавати за дорученням українських та іноземних юридичних і фізичних осіб послуги, пов'язані із захистом їх прав та інтересів, відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України;

звертатися за дорученням осіб, права яких порушені, до Антимонопольного комітету України із заявами про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції;

проводити на замовлення українських та іноземних підприємців експертизу, контроль якості, кількості, комплектності товарів (у тому числі експортних та імпортних) і визначати їх вартість;

засвідчувати і видавати сертифікати про походження товарів, сертифікати визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями та інші документи, пов'язані із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності.

Торгово-промислова палата України та торгово-промислові палати України залучаються до надання експертних висновків про походження товарів в тих випадках, коли відповідно до міжнародних договорів України повноваження видачі сертифікатів походження товарів надані митному органу, якщо інше не визначено такими міжнародними договорами. Порядок надання експертних висновків встановлюється Кабінетом Міністрів України; { Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом N 1636-VII від 12.08.2014 }

здійснювати декларування зовнішньоторговельних вантажів у випадках, передбачених законом;

організовувати міжнародні виставки, національні виставки іноземних держав і окремих іноземних фірм, забезпечувати підготовку і проведення виставок українських товарів в Україні та за її межами;

організовувати семінари, конференції, ділові переговори з економічних питань за участю українських підприємців та іноземних фірм як в Україні, так і за її межами;

укладати необхідні для виконання функцій палат зовнішньоекономічні та інші угоди з українськими та іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, а також з окремими громадянами:

видавати інформаційні, довідкові, рекламні та методичні матеріали з питань своєї діяльності, а також газети, журнали та інші друковані матеріали для забезпечення підприємницької діяльності;

створювати, реорганізовувати і ліквідовувати підприємства та інші організації з метою виконання статутних завдань у порядку, встановленому законом;

самостійно визначати методи здійснення своєї діяльності, встановлювати структуру, штатний розпис, чисельність працівників, форми і розміри оплати та матеріального стимулювання їхньої праці згідно з законодавством України;

створювати за ініціативою учасників спору третейські суди відповідно до законодавства України, галузеві або територіальні комітети (ради) підприємців, цільові секції фахівців-консультантів;

здійснювати інші повноваження, що не суперечать законодавству України.

2. Методичні та експертні документи, видані торгово-промисловими палатами в межах їх повноважень, є обов'язковими для застосування на всій території України.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про торгово-промислові палати в Україні"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 11. Права торгово-промислових палат “ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Стаття 1. Торгово-промислова палата 

 • Стаття 2. Законодавство про торгово-промислові палати 

 • Стаття 3. Цілі та завдання торгово-промислових палат 

 • Стаття 4. Держава і торгово-промислові палати 

 • Стаття 5. Принципи створення торгово-промислових палат 

 • Стаття 6. Порядок створення торгово-промислової палати 

 • Стаття 7. Членство у торгово-промисловій палаті 

 • Стаття 8. Статут торгово-промислової палати 

 • Стаття 9. Державна реєстрація торгово-промислових палат 

 • Стаття 10. Припинення діяльності торгово-промислової палати 

 • Стаття 11. Права торгово-промислових палат 
 • Стаття 12. Майно торгово-промислових палат 

 • Стаття 13. Членство у Торгово-промисловій палаті України 

 • Стаття 14. Діяльність Торгово-промислової палати України 

 • Стаття 14-1. Видача сертифікатів щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) 

 • Стаття 15. Міжнародні договори 

 • Стаття 16. Порядок введення в дію Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" 

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи