Розділ «Стаття 19. Права депутата місцевої ради у раді та її органах»

ЗУ "Про статус депутатів місцевих рад"

ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ - ПОВНОВАЖНИЙ ЧЛЕН РАДИ Глава 1 ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У РАДІ

1. Депутат місцевої ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат місцевої ради набуває права ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

Кожний депутат місцевої ради у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат місцевої ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

2. Депутат місцевої ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

2) офіційно представляти виборців у відповідній раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

8) порушувати питання про недовіру сільському, селищному, міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

13) ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

15) об'єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту ради.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про статус депутатів місцевих рад"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 19. Права депутата місцевої ради у раді та її органах“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Конституції України

 • Стаття 1. Законодавство про статус депутатів місцевих рад

 • Стаття 2. Депутат місцевої ради - представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу

 • Стаття 3. Депутат місцевої ради - повноважний і рівноправний член відповідної ради

 • Стаття 4. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої ради

 • Стаття 5. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради

 • Стаття 6. Поєднання депутатської діяльності з виконанням виробничих або службових обов'язків

 • Стаття 7. Несумісність статусу депутата місцевої ради з деякими посадами та видами діяльності

 • Стаття 8. Депутатська етика

 • Стаття 9. Депутатське посвідчення та нагрудний знак депутата місцевої ради

 • Стаття 10. Обов'язки депутата місцевої ради у виборчому окрузі

 • Стаття 11. Права депутата місцевої ради у виборчому окрузі

 • Стаття 12. Розгляд депутатом місцевої ради пропозицій, заяв і скарг громадян

 • Стаття 13. Депутатське звернення

 • Стаття 14. Право депутата місцевої ради на невідкладний прийом та на одержання необхідної інформації

 • Стаття 15. Право депутата місцевої ради вимагати усунення порушення законності

 • Стаття 16. Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та зустрічі з ними

 • Стаття 17. Доручення виборців

 • Стаття 18. Обов'язки депутата місцевої ради у раді та її органах

 • Стаття 19. Права депутата місцевої ради у раді та її органах
 • Стаття 20. Участь депутата в сесіях місцевої ради та засіданнях її органів

 • Стаття 21. Депутатський запит і депутатське запитання

 • Стаття 22. Порядок розгляду депутатського запиту

 • Стаття 23. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами місцевої ради на сесіях ради

 • Стаття 24. Право депутата місцевої ради порушувати питання про перевірку діяльності виконавчих органів ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, брати участь у здійсненні контролю за виконанням рішень ради

 • Стаття 25. Депутатські групи

 • Стаття 26. Порядок утворення депутатських груп

 • Стаття 27. Депутатські фракції

 • Стаття 28. Права депутатських груп, фракцій

 • Стаття 29. Участь депутата місцевої ради в роботі інших органів місцевого самоврядування

 • Стаття 29-1. Помічники-консультанти депутата місцевої ради

 • Стаття 30. Непорушність повноважень депутата місцевої ради. Забезпечення умов для їх здійснення

 • Стаття 31. Особливості повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення депутату місцевої ради

 • Стаття 32. Звільнення депутата місцевої ради від виробничих або службових обов'язків для виконання депутатських повноважень

 • Стаття 33. Охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради

 • Стаття 33-1. Підвищення професійного рівня депутатів місцевих рад

 • Стаття 34. Право депутата місцевої ради на безплатний проїзд

 • Стаття 35. Надання депутату місцевої ради інформаційної та юридичної допомоги

 • Стаття 36. Відповідальність за невиконання вимог закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності

 • Стаття 37. Підстави для відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою

 • Стаття 38. Пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою

 • Стаття 39. Повідомлення про створення ініціативної групи

 • Стаття 40. Збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою

 • Стаття 41. Прийняття рішення про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою

 • Статтю 42 виключено на підставі Закону N 595-VIII від 14.07.2015

 • Статтю 43 виключено на підставі Закону N 595-VIII від 14.07.2015

 • Статтю 44 виключено на підставі Закону N 595-VIII від 14.07.2015

 • Статтю 45 виключено на підставі Закону N 595-VIII від 14.07.2015

 • Стаття 46. Оскарження рішень виборчої комісії

 • Стаття 47. Повторне порушення питання про відкликання депутата місцевої ради

 • Стаття 48. Гарантії прав депутата місцевої ради при розгляді питання про його відкликання

 • Статтю 49 виключено на підставі Закону N 595-VIII від 14.07.2015

 • Стаття 50. Зміна статусу або припинення повноважень депутата місцевої ради у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої

 • Прикінцеві положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи