Ви є тут

ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"

Зміст

 • Стаття 1. Предмет та мета Закону

 • Стаття 2. Визначення термінів

 • Стаття 3. Правовий статус Фонду

 • Стаття 4. Функції Фонду

 • Стаття 5. Підзвітність Фонду

 • Стаття 6. Нормативно-правові акти Фонду

 • Стаття 7. Звітність Фонду

 • Стаття 8. Склад та порядок формування адміністративної ради Фонду

 • Стаття 9. Повноваження адміністративної ради Фонду та голови адміністративної ради Фонду

 • Стаття 10. Порядок роботи адміністративної ради Фонду

 • Стаття 11. Виконавча дирекція Фонду

 • Стаття 12. Повноваження виконавчої дирекції Фонду

 • Стаття 13. Призначення на посаду та звільнення з посади директора - розпорядника Фонду

 • Стаття 14. Повноваження директора - розпорядника Фонду

 • Стаття 15. Внутрішній аудит

 • Стаття 16. Працівники Фонду

 • Стаття 17. Учасники Фонду

 • Стаття 18. Інформація для вкладників

 • Стаття 19. Джерела формування коштів Фонду

 • Стаття 20. Розпорядження коштами Фонду

 • Стаття 21. Початковий збір до Фонду

 • Стаття 22. Регулярний збір до Фонду

 • Стаття 23. Спеціальний збір до Фонду

 • Стаття 24. Пеня за несплату та несвоєчасну сплату зборів до Фонду, штрафи за адміністративні порушення

 • Стаття 25. Кредитування Фонду та внесення державою коштів на безповоротній основі

 • Стаття 26. Гарантії за вкладом

 • Стаття 27. Порядок визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами

 • Стаття 28. Розрахунки з вкладниками

 • Стаття 29. Набуття Фондом права кредитора банку

 • Стаття 30. Регулювання Фондом діяльності банків

 • Стаття 31. Звітність банків перед Фондом

 • Стаття 32. Перевірки банків

 • Стаття 33. Адміністративно-господарські санкції щодо банків за порушення законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб

 • Стаття 34. Запровадження тимчасової адміністрації

 • Стаття 35. Вимоги до уповноваженої особи Фонду

 • Стаття 36. Наслідки запровадження тимчасової адміністрації

 • Стаття 37. Повноваження уповноваженої особи Фонду

 • Стаття 38. Заходи щодо забезпечення збереження активів банку, запобігання втрати майна та збитків банку

 • Стаття 39. План врегулювання

 • Стаття 39-1. Особливості проведення Фондом відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку

 • Стаття 40. Особливості передачі активів і зобов’язань неплатоспроможного банку

 • Стаття 41. Особливості продажу неплатоспроможного банку

 • Стаття 41-1. Особливості виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави

 • Стаття 42. Особливості утворення та продажу перехідного банку

 • Стаття 42-1. Особливості відчуження зобов’язань неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, з виплатою премії приймаючим банком

 • Стаття 43. Фінансова підтримка з боку Фонду

 • Стаття 44. Ліквідація банку і призначення уповноваженої особи Фонду

 • Стаття 45. Оголошення про ліквідацію банку

 • Стаття 46. Наслідки початку процедури ліквідації банку

 • Стаття 47. Організація роботи уповноваженої особи Фонду

 • Стаття 48. Повноваження Фонду під час здійснення ліквідації банку

 • Стаття 49. Заходи з підготовки задоволення вимог кредиторів

 • Стаття 50. Формування ліквідаційної маси банку

 • Стаття 51. Продаж майна банку, що ліквідується

 • Стаття 52. Черговість та порядок задоволення вимог до банку, оплата витрат та здійснення платежів

 • Стаття 52-1. Збереження документів

 • Стаття 52-2. Спеціалізована установа

 • Стаття 53. Завершення ліквідації банку

 • Стаття 54. Оскарження рішень

 • Стаття 55. Співпраця та координація діяльності між Фондом та Національним банком України

 • Стаття 56. Надання інформації для Фонду

 • Стаття 57. Надання інформації для Національного банку України та інших державних органів

 • Стаття 58. Безспірне списання своєчасно не сплачених сум зборів до Фонду

 • Прикінцеві та перехідні положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цим Законом встановлюються правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини між Фондом, банками, Національним банком України, визначаються повноваження та функції Фонду щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи