Розділ «Стаття 8. Прикінцеві положення»

ЗУ "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"

Розділ V ФОРМИ І МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У НАУКОВІЙ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" .

3. Внести до Закону України "Про інноваційну діяльність" такі зміни:

1) абзац сьомий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"пріоритетний інноваційний проект - інноваційний проект, що реалізується в рамках пріоритетних напрямів інноваційної діяльності";

2) у статті 2 слова "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" , "Про спеціальну економічну зону "Яворів" , цього Закону та інших законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері" замінити словами "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" , "Про спеціальну економічну зону "Яворів" , "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" , цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері";

3) в абзаці другому статті 6 слова "державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів" виключити;

4) у статті 7:

абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"визначає стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності";

абзац другий частини другої після слова "затверджують" доповнити словами "середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності регіонального рівня та";

5) абзац третій статті 8 викласти в такій редакції:

"готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та затверджує середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого рівнів";

6) у статті 9:

в абзаці третьому частини першої слова "пріоритетних напрямів інноваційної діяльності" замінити словами "стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня";

у частині другій:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"відповідно до компетенції готують та подають Кабінету Міністрів України пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня".

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 8. Прикінцеві положення“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи