Розділ «Стаття 4. Порушення резидентами, крім суб’єктів господарювання, що здійснюють...»

ЗУ "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Розділ VII ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Порушення резидентами, крім суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

{ Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1108-V від 31.05.2007, N 5480-VI від 06.11.2012; в редакції Закону N 1669-VII від 02.09.2014 }

У разі якщо резидент звертається до Експортно-кредитного агентства із заявою про невиконання або неналежне виконання нерезидентом його грошових зобов'язань за експортним зовнішньоекономічним договором (контрактом), що стало причиною порушення резидентом строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, зазначені строки призупиняються та пеня в період такого призупинення не стягується. У разі якщо невиконання грошового зобов'язання нерезидентом не підлягає врегулюванню Експортно-кредитним агентством відповідно до законодавства, перебіг зазначених строків поновлюється і пеня нараховується на загальних підставах (у тому числі пеня за період призупинення).

{ Статтю 4 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1792-VIII від 20.12.2016 }

У разі прийняття до розгляду судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом строків, передбачених експортно-імпортними контрактами, строки, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону або встановлені Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується.

{ Частина статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 762-IV від 15.05.2003, N 1108-V від 31.05.2007, N 5480-VI від 06.11.2012 }

У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково або припинення (закриття) провадження у справі чи залишення позову без розгляду строки, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону або встановлені Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи період, на який ці строки було зупинено.

{ Частина статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 762-IV від 15.05.2003, N 5480-VI від 06.11.2012 }

У разі прийняття судом рішення про задоволення позову пеня за порушення строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом.

{ Частина статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 762-IV від 15.05.2003, N 5480-VI від 06.11.2012 }

Органи доходів і зборів вправі за наслідками документальних перевірок безпосередньо стягувати з резидентів пеню, передбачену цією статтею.

{ Частина статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII від 04.07.2013 } { Стаття 4 в редакції Закону N 184/96-ВР від 07.05.96 }


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 4. Порушення резидентами, крім суб’єктів господарювання, що здійснюють...“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи