Розділ «Стаття 23. Система аналізу ризиків у критичних контрольних точках»

ЗУ "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною"

Розділ X ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦІЇ

1. Оператори ринку повинні проводити із складенням відповідного акта внутрішні перевірки на своїх потужностях (об’єктах), засновані на принципах системи аналізу ризиків у критичних контрольних точках, під час провадження таких видів діяльності:

1) оброблення, переробка побічних продуктів тваринного походження;

2) перетворення побічних продуктів тваринного походження на біогаз чи компост.

2. Оператори ринку повинні забезпечити, щоб побічні продукти тваринного походження та продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, які не відповідають вимогам цього Закону, не залишали межі їхніх потужностей (об’єктів), крім випадків, коли це здійснюється з метою видалення, зокрема якщо:

1) на потужності, на яких здійснюється оброблення, переробка побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорії II або III, потрапили побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії I;

2) на потужності, на яких здійснюється оброблення, переробка, утилізація чи видалення побічних продуктів тваринного походження, потрапили побічні продукти тваринного походження або продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, радіаційне забруднення яких перевищує максимально допустимий рівень відповідно до законодавства.

3. Оператори ринку повинні, зокрема:

1) виявляти будь-які ризики для здоров’я людини та тварини, які мають бути усунені або зменшені до прийнятного рівня та яким треба запобігти;

2) виявляти критичні контрольні точки на етапах чи операціях, на яких контроль є необхідним для запобігання або усунення небезпеки або її зменшення до прийнятного рівня;

3) вживати коригувальних дій, якщо за результатами проведення моніторингу на виробництві визначено, що критична контрольна точка не перебуває під контролем;

4) проводити перевірки з метою підтвердження ефективності заходів, зазначених у пунктах 1-3 цієї частини, та складати відповідні акти.

4. Якщо процес оброблення, переробки, зберігання або реалізації зазнає змін, оператори ринку повинні внести відповідні зміни до системи аналізу ризиків у критичних контрольних точках.


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Стаття 23. Система аналізу ризиків у критичних контрольних точках“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Цей Закон визначає організаційні та правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, пов’язаної з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробкою, утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною. 

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Сфера застосування цього Закону

 • Стаття 3. Законодавство про побічні продукти тваринного походження

 • Стаття 4. Органи державного управління у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

 • Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

 • Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

 • Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

 • Стаття 8. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

 • Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

 • Стаття 10. Категорії побічних продуктів тваринного походження

 • Стаття 11. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії I

 • Стаття 12. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії II

 • Стаття 13. Побічні продукти тваринного походження, що належать до категорії III

 • Стаття 14. Поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії I

 • Стаття 15. Поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії II

 • Стаття 16. Поводження з побічними продуктами тваринного походження, що належать до категорії III

 • Стаття 17. Інше поводження з побічними продуктами тваринного походження

 • Стаття 18. Поводження з продуктами оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження

 • Стаття 19. Органічні добрива та покращувачі ґрунту

 • Стаття 20. Обов’язки та права операторів ринку у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

 • Стаття 21. Вимоги до потужностей (об’єктів) з оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження

 • Стаття 22. Простежуваність

 • Стаття 23. Система аналізу ризиків у критичних контрольних точках
 • Стаття 24. Фінансування заходів, пов’язаних з утилізацією та видаленням побічних продуктів тваринного походження

 • Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження

 • Стаття 26. Міжнародне співробітництво у сфері поводження з побічними продуктами тваринного походження

 • Прикінцеві положення

 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи