Розділ «Прикінцеві положення»

ЗУ "Про кінематографію"

Р о з д і л V МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

Р о з д і л VII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Закон України "Про кінематографію" набирає чинності з дня його опублікування.

До приведення інших законів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

1-1. Державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених частинами першою і другою статті 15-1, видані до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" ( 159-19 ), підлягають анулюванню в порядку, передбаченому зазначеним Законом.

{ Розділ VII доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом N 159-VIII ( 159-19 ) від 05.02.2015 }

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після опублікування Закону України "Про кінематографію":

подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

розробити і привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;

відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


Вітаємо, ви успішно прочитали книгу!


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «ЗУ "Про кінематографію"» автора Верховна Рада України на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Прикінцеві положення“ на сторінці 1. Приємного читання.

Зміст

 • Цей Закон визначає правові основи діяльності в галузі кінематографії та регулює суспільні відносини, пов'язані з виробництвом, розповсюдженням, зберіганням і демонструванням фільмів.

 • Стаття 1. Законодавство України про кінематографію

 • Стаття 2. Сфера дії Закону

 • Стаття 3. Визначення термінів

 • Стаття 4. Регулювання відносин, що виникають у процесі виробництва та використання фільму як об'єкта авторського права

 • Стаття 5. Основні принципи кінематографії

 • Стаття 6. Мова у галузі кінематографії

 • Стаття 7. Суб'єкти кінематографії

 • Стаття 8. Підприємницька діяльність суб'єктів кінематографії

 • Стаття 9. Органи управління кінематографією

 • Стаття 9-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії

 • Стаття 9-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії

 • Стаття 10. Види фільмів

 • Стаття 10-1. Оцінні елементи, бальна система для національних фільмів

 • Стаття 11. Учасники створення фільму

 • Стаття 12. Виробництво фільму

 • Стаття 13. Вихідні дані (титри) фільму

 • Стаття 14. Порядок розповсюдження і демонстрування фільмів

 • Стаття 15. Права та умови розповсюдження і демонстрування фільму

 • Стаття 15-1. Розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію органів держави-агресора, радянських органів державної безпеки

 • Стаття 15-2. Використання національного екранного часу

 • Стаття 16. Майнові права автора на фільм, права власності на вихідні матеріали фільму та фільмокопії

 • Стаття 17. Зберігання вихідних матеріалів фільму та фільмокопій, комплектування державного фонду фільмів

 • Розділ IV виключено на підставі Закону N 1977-VIII від 23.03.2017

 • Стаття 23. Міжнародна діяльність суб'єктів кінематографії України

 • Стаття 24. Діяльність іноземних фізичних та юридичних осіб у кінематографії України

 • Стаття 25. Міжнародні договори

 • Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства про кінематографію

 • Прикінцеві положення
 • Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи