Ви є тут

ЗУ "Про господарські товариства"

Зміст

 • Стаття 1. Господарські товариства

 • Стаття 2. Найменування товариства

 • Стаття 3. Засновники та учасники товариства

 • Стаття 4. Установчі документи товариства

 • Стаття 5. Строк діяльності товариства

 • Стаття 6. Державна реєстрація товариства

 • Стаття 7. Державна реєстрація змін в установчих документах товариства

 • Стаття 8. Наслідки по угодах, укладених до реєстрації товариства

 • Стаття 9. Дочірні підприємства, філії та представництва товариств

 • Стаття 10. Права учасників товариства

 • Стаття 11. Обов'язки учасників товариства

 • Стаття 11-1. Законодавство про господарські товариства

 • Стаття 12. Власність на майно товариства

 • Стаття 13. Вклади учасників та засновників товариства

 • Стаття 14. Фонди товариства

 • Стаття 15. Прибуток товариства

 • Стаття 16. Зміни статутного (складеного) капіталу

 • Стаття 17. Перевірки фінансової діяльності товариства

 • Стаття 18. Облік та звітність товариства

 • Стаття 19. Припинення діяльності товариства

 •   Статтю 20 виключено на підставі Закону N 642-VII ( 642-18 ) від 10.10.2013  

 • Стаття 21. Черговість задоволення вимог кредиторів

 • Статтю 22 виключено на підставі Закону N 642-VII ( 642-18 ) від 10.10.2013  

 • Стаття 23. Органи управління товариством та їх посадові особи

 • Стаття 24. Поняття акціонерного товариства

 • Стаття 25. Види акціонерних товариств

 • Стаття 26. Засновники акціонерного товариства

 • Стаття 27. Випуск акціонерним товариством цінних паперів

 • Стаття 28. Придбання акцій

 • Стаття 29. Розповсюдження акцій

 • Стаття 30. Відкрита підписка на акції

 • Стаття 31. Розподіл всіх акцій між засновниками акціонерного товариства

 • Стаття 32. Придбання акціонерним товариством власних акцій

 • Стаття 33. Оплата акцій

 • Стаття 34. Заборона випуску акцій для покриття збитків

 • Стаття 35. Установчі збори акціонерного товариства

 • Стаття 36. Повноваження установчих зборів акціонерного товариства

 • Стаття 37. Зміст статуту акціонерного товариства

 • Стаття 38. Порядок збільшення розміру статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства

 • Стаття 39. Порядок зменшення розміру статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства

 • Стаття 40. Повідомлення про загальні збори з питання змін статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства

 • Стаття 41. Вищий орган акціонерного товариства

 • Стаття 42. Правомочність рішень загальних зборів акціонерів

 • Стаття 43. Порядок скликання загальних зборів акціонерів

 • Стаття 44. Порядок голосування на загальних зборах акціонерів

 • Стаття 45. Періодичність скликання загальних зборів акціонерів. Позачергові збори

 • Стаття 46. Наглядова рада акціонерного товариства

 • Стаття 47. Виконавчий орган акціонерного товариства

 • Стаття 48. Голова і члени правління акціонерного товариства

 • Стаття 49. Ревізійна комісія акціонерного товариства

 • Стаття 50. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю

 • Стаття 51. Особливості змісту установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю

 • Стаття 51-1. Договір про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю

 • Стаття 51-2. Безвідклична довіреність з корпоративних прав

 • Стаття 52. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю

 • Стаття 53. Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи

 • Стаття 54. Оплата вартості майна при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю

 • Стаття 55. Правонаступники (спадкоємці) учасника товариства з обмеженою відповідальністю

 • Стаття 56. Строк набрання чинності рішенням про зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю

 • Стаття 57. Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі

 • Стаття 58. Вищий орган товариства з обмеженою відповідальністю

 • Стаття 59. Компетенція загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю

 • Стаття 60. Порядок прийняття рішень загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю

 • Стаття 61. Періодичність скликання загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Позачергові збори

 • Стаття 62. Виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю

 • Стаття 63. Контроль за діяльністю дирекції (директора) товариства з обмеженою відповідальністю

 • Стаття 64. Виключення з товариства з обмеженою відповідальністю

 • Стаття 65. Поняття товариства з додатковою відповідальністю

 • Стаття 66. Поняття повного товариства

 • Стаття 67. Зміст засновницького договору про повне товариство

 • Стаття 68. Ведення справ повного товариства

 • Стаття 69. Відступлення частки (її частини) учасника повного товариства

 • Стаття 70. Про заборону учасникам повного товариства конкурувати з повним товариством

 • Стаття 71. Вихід учасника з повного товариства

 • Стаття 72. Виключення учасника з повного товариства

 • Стаття 73. Звернення стягнення на частку учасника в повному товаристві

 • Стаття 74. Відповідальність учасників за борги повного товариства

 • Стаття 75. Поняття командитного товариства

 • Стаття 76. Зміст засновницького договору про командитне товариство

 • Стаття 77. Застосування щодо командитного товариства норм про повне товариство

 • Стаття 78. Вступ вкладника до командитного товариства

 • Стаття 79. Права вкладників командитного товариства

 • Стаття 80. Обов'язки вкладників командитного товариства

 • Стаття 81. Управління справами командитного товариства

 • Стаття 82. Відповідальність вкладника командитного товариства

 • Стаття 83. Особливості припинення командитного товариства


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про господарські товариства"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цей Закон визначає поняття і види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також права і обов'язки їх учасників та засновників.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи