Ви є тут

ЗУ "Про банки і банківську діяльність"

Зміст

 • Стаття 1. Предмет та мета Закону

 • Стаття 2. Визначення термінів

 • Стаття 3. Сфера застосування

 • Стаття 4. Банківська система України

 • Стаття 5. Економічна незалежність банків

 • Стаття 6. Організаційно-правова форма банку

 • Стаття 7. Державні банки

 • Стаття 8. Кооперативні банки

 • Стаття 9. Банківський нагляд на консолідованій основі

 • Стаття 13. Банківські спілки та асоціації

 • Стаття 14. Учасники банків

 • Стаття 15. Найменування банку

 • Стаття 16. Статут банку

 • Стаття 17. Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

 • Стаття 18. Підстави для відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

 • Стаття 19. Банківська ліцензія

 • Стаття 19-1. Підстави для відмови у видачі банківської ліцензії

 • Статтю 20 виключено на підставі Закону № 4452-VI від 23.02.2012

 • Стаття 23. Порядок відкриття відокремлених підрозділів банку на території України

 • Стаття 24. Порядок відкриття філій та представництв іноземних банків на території України

 • Стаття 25. Дочірні банки, філії і представництва українського банку на території інших держав

 • Стаття 26. Способи реорганізації банку

 • Стаття 27. Умови реорганізації банку

 • Стаття 28. Рішення про реорганізацію

 • Стаття 29. Угода про злиття або приєднання

 • Стаття 30. Структура регулятивного капіталу банку

 • Стаття 31. Розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність

 • Стаття 32. Порядок формування та збільшення статутного капіталу банку

 • Стаття 33. Акції банку та паї банку

 • Стаття 34. Істотна участь

 • Стаття 35. Достатність (адекватність) регулятивного капіталу

 • Стаття 36. Резервний та інші фонди банку

 • Стаття 37. Органи управління та контролю банку

 • Стаття 38. Загальні збори учасників банку

 • Стаття 39. Рада банку

 • Стаття 40. Правління банку

 • Статтю 41 виключено на підставі Закону № 1587-VII від 04.07.2014

 • Стаття 42. Керівники банків

 • Стаття 43. Обов'язки щодо захисту інтересів банку

 • Стаття 44. Управління ризиками

 • Стаття 45. Внутрішній аудит банку

 • Стаття 46. Обов'язки щодо інформування Національного банку України

 • Стаття 47. Види діяльності банку

 • Стаття 48. Обмеження щодо діяльності банків

 • Стаття 49. Кредитні операції

 • Стаття 50. Прямі інвестиції банків

 • Стаття 51. Розрахункові банківські операції

 • Стаття 52. Пов’язані з банком особи

 • Стаття 53. Забезпечення конкуренції у банківській системі

 • Стаття 54. Достовірність реклами

 • Стаття 55. Регулювання відносин банку з клієнтом

 • Стаття 56. Право клієнта на інформацію

 • Стаття 57. Гарантування вкладів фізичних осіб

 • Стаття 58. Відповідальність банку за своїми зобов'язаннями

 • Стаття 59. Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках

 • Стаття 60. Банківська таємниця

 • Стаття 61. Зобов'язання щодо збереження банківської таємниці

 • Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці

 • Стаття 62-1. Надання інформації про рахунки боржників

 • Стаття 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

 • Стаття 64. Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів

 • Статтю 65 виключено на підставі Закону № 1702-VII від 14.10.2014

 • Стаття 66. Форми регулювання банківської діяльності

 • Стаття 67. Мета, організація, підстави та обсяг нагляду

 • Стаття 67-1. Кредитний реєстр

 • Стаття 68. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і звітності в банках

 • Стаття 69. Звітність банків

 • Стаття 70. Зовнішній аудит банку

 • Стаття 71. Інспекційні перевірки банків

 • Стаття 72. Перевірка осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України

 • Стаття 73. Заходи впливу

 • Стаття 74. Порядок застосування заходів впливу

 • Стаття 75. Віднесення банку до категорії проблемних

 • Стаття 76. Віднесення банку до категорії неплатоспроможних

 • Стаття 77. Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку

 • Стаття 78. Ліквідація банку з ініціативи власників

 • Стаття 79. Оскарження рішень Національного банку України

 • Прикінцеві положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про банки і банківську діяльність"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Метою цього Закону є правове забезпечення стабільного розвитку і діяльності банків в Україні і створення належного конкурентного середовища на фінансовому ринку, забезпечення захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, створення сприятливих умов для розвитку економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи