Ви є тут

ЗУ "Про авторське право і суміжні права"

Зміст

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Законодавство України про авторське право і суміжні права

 • Стаття 3. Сфера дії Закону

 • Стаття 4. Повноваження Установи у сфері охорони авторського права і суміжних прав

 • Стаття 5. Застосування правил міжнародного договору

 • Стаття 6. Права іноземних осіб та осіб без громадянства

 • Стаття 7. Суб'єкти авторського права

 • Стаття 8. Об'єкти авторського права

 • Стаття 9. Охорона авторського права на частину твору

 • Стаття 10. Об'єкти, що не охороняються

 • Стаття 11. Виникнення і здійснення авторського права. Презумпція авторства

 • Стаття 12. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому втілено твір

 • Стаття 13. Співавторство

 • Стаття 14. Особисті немайнові права автора

 • Стаття 15. Майнові права автора

 • Стаття 16. Авторське право на службові твори

 • Стаття 17. Авторське право на аудіовізуальний твір

 • Стаття 18. Авторське право на комп'ютерні програми

 • Стаття 19. Авторське право на збірники та інші складені твори

 • Стаття 20. Авторське право перекладачів і авторів інших похідних творів

 • Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора

 • Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом

 • Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання

 • Стаття 24. Вільне копіювання, модифікація і декомпіляція комп'ютерних програм

 • Стаття 25. Вільне відтворення творів у особистих цілях

 • Стаття 26. Право доступу до твору образотворчого мистецтва

 • Стаття 27. Право слідування

 • Стаття 28. Строк дії авторського права

 • Стаття 29. Перехід авторського права у спадщину

 • Стаття 30. Перехід творів у суспільне надбання

 • Стаття 31. Передача (відчуження) майнових прав суб'єктів авторського права

 • Стаття 32. Передача права на використання твору

 • Стаття 33. Договори на право використання творів

 • Стаття 34. Відповідальність за невиконання авторського договору

 • Стаття 35. Об'єкти суміжних прав

 • Стаття 36. Суб'єкти суміжних прав

 • Стаття 37. Виникнення і здійснення суміжних прав

 • Стаття 38. Особисті немайнові права виконавців та права на ім'я (назву) виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення

 • Стаття 39. Майнові права виконавців

 • Стаття 40. Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм

 • Стаття 41. Майнові права організацій мовлення

 • Стаття 42. Обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення

 • Стаття 43. Використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою

 • Стаття 44. Строк дії суміжних прав

 • Стаття 45. Способи управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав

 • Стаття 46. Управління майновими правами через повіреного

 • Стаття 47. Забезпечення колективного управління майновими правами

 • Стаття 48. Статтю 48 виключено на підставі Закону N 2415-VIII від 15.05.2018

 • Стаття 49. Статтю 49 виключено на підставі Закону N 2415-VIII від 15.05.2018

 • Стаття 50. Порушення авторського права і суміжних прав

 • Стаття 51. Порядок захисту авторського права і суміжних прав

 • Стаття 52. Способи цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав

 • Стаття 52-1. Порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет

 • Стаття 52-2. Зобов’язання постачальників послуг хостингу щодо забезпечення захисту авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі Інтернет

 • Стаття 53. Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав

 • Прикінцеві положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про авторське право і суміжні права"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цей Закон охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов’язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва - авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення - суміжні права.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи