Ви є тут

ЗУ "Про охорону прав на сорти рослин"

Зміст

 • Цей Закон регулює майнові і особисті немайнові відносини, що виникають у зв’язку з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Законодавство України про охорону прав на сорти рослин

 • Стаття 3. Сфера застосування цього Закону

 • Стаття 3-1. Суб’єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин

 • Стаття 4. Застосування норм міжнародних договорів

 • Стаття 5. Права іноземних осіб та осіб без громадянства

 • Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері охорони прав на сорти

 • Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері охорони прав на сорти рослин (Контролюючого органу)

 • Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони прав на сорти рослин (Компетентного органу)

 • Стаття 9. Уповноваження підприємств, установ, організацій на виконання окремих повноважень у сфері охорони прав на сорти рослин

 • Стаття 10. Права на сорти

 • Стаття 11. Критерії придатності сорту для набуття прав інтелектуальної власності на нього

 • Стаття 12. Умови державної реєстрації сорту

 • Стаття 13. Назва сорту

 • Стаття 14. Придатність сорту для поширення в Україні

 • Стаття 15. Загальні положення порядку набуття прав на сорт рослин

 • Стаття 16. Право автора сорту

 • Стаття 17. Право роботодавця (замовника)

 • Стаття 18. Право правонаступника (спадкоємця)

 • Стаття 19. Право першого заявника

 • Стаття 19-1. Право будь-якої особи

 • Стаття 20. Заявка на сорт

 • Стаття 21. Дата, на яку заявка вважається поданою

 • Стаття 22. Право на пріоритет заявки

 • Стаття 23. Конфіденційність заявки

 • Стаття 24. Відкликання заявки

 • Стаття 25. Експертиза заявки

 • Стаття 26. Формальна експертиза

 • Стаття 27. Кваліфікаційна експертиза

 • Стаття 28. Експертиза назви сорту

 • Стаття 29. Експертиза на придатність сорту для поширення

 • Стаття 30. Заперечення третіх осіб щодо реєстрації сорту

 • Стаття 31. Рішення за заявкою

 • Стаття 32. Тимчасова правова охорона

 • Стаття 33. Державна реєстрація прав на сорт

 • Стаття 34. Публікування внесених до реєстрів відомостей

 • Стаття 35. Видача документів про права на сорт

 • Стаття 36. Оскарження рішення стосовно заявки

 • Стаття 37. Особисте немайнове право авторства на сорт

 • Стаття 38. Право на поширення сорту в Україні

 • Стаття 39. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин

 • Стаття 39-1. Майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

 • Стаття 40. Передача (відчуження) майнових прав на сорт і передача права на використання сорту

 • Стаття 41. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

 • Стаття 42. Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

 • Стаття 43. Примусова ліцензія на використання сорту

 • Стаття 44. Дії, які не визнаються порушенням майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

 • Стаття 45. Вичерпання майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

 • Статтю 46 виключено на підставі Закону № 311-V від 02.11.2006

 • Стаття 47. Обмеження майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

 • Стаття 48. Обов’язки володільця патенту та власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту

 • Стаття 49. Обов’язки щодо використання назви сорту

 • Стаття 50. Дострокове припинення чинності майнових прав на сорт

 • Стаття 50-1. Припинення чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

 • Стаття 51. Відмова від майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин

 • Стаття 52. Визнання права на сорт недійсним

 • Стаття 53. Порушення прав на сорт

 • Стаття 54. Спори, що розв’язуються у судовому порядку

 • Стаття 55. Відповідальність за порушення прав на сорти

 • Стаття 56. Державне мито та збори

 • Стаття 57. Державне стимулювання створення та використання нових сортів

 • Стаття 58. Правовий статус патентів, виданих до введення у дію цього Закону

 • Стаття 59. Чинність виданих до набрання чинності цим Законом авторських свідоцтв

 • Стаття 60. Особливості незавершеної до набрання чинності цим Законом експертизи заявки про видачу патенту на сорт рослин

 • Прикінцеві положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про охорону прав на сорти рослин"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цей Закон регулює майнові і особисті немайнові відносини, що виникають у зв’язку з набуттям, здійсненням та захистом прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи