Ви є тут

Кодекс України про надра

Зміст

 • Стаття 1. Поняття про надра

 • Стаття 2. Завдання Кодексу України про надра

 • Стаття 3. Законодавство про надра

 • Стаття 3-1. Особливості застосування норм цього Кодексу

 • Стаття 4. Власність на надра

 • Стаття 5. Державний фонд надр та державний фонд родовищ корисних копалин

 • Стаття 6. Види корисних копалин

 • Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України у сфері регулювання гірничих відносин

 • Стаття 8. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр

 • Стаття 9. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері регулювання гірничих відносин

 • Стаття 9-1. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері регулювання гірничих відносин

 • Стаття 9-2. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері регулювання гірничих відносин

 • Стаття 10. Компетенція сільських, селищних, міських і районних рад у сфері регулювання гірничих відносин

 • Стаття 11. Органи, що здійснюють державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр

 • Стаття 12. Участь громадян та їх об'єднань у здійсненні заходів щодо раціонального використання та охорони надр

 • Стаття 13. Користувачі надр

 • Стаття 14. Види користування надрами

 • Стаття 15. Строки користування надрами

 • Стаття 15-1. Оцінка впливу на довкілля

 • Стаття 16. Спеціальні дозволи на користування надрами

 • Стаття 17. Гірничий відвід

 • Стаття 18. Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами

 • Стаття 19. Надання надр у користування

 • Стаття 20. Надання надр для геологічного вивчення

 • Стаття 21. Надання надр у користування для видобування підземних вод (крім мінеральних) і розробки родовищ торфу

 • Стаття 22. Надання надр для захоронення відходів виробництва та інших шкідливих речовин, скидання стічних вод

 • Стаття 23. Право землевласників і землекористувачів на видобування корисних копалин місцевого значення, торфу, прісних підземних вод та користування надрами для інших цілей

 • Стаття 24. Права та обов'язки користувачів надр

 • Стаття 25. Захист прав користувачів надр

 • Стаття 26. Припинення права користування надрами

 • Стаття 27. Позбавлення землевласників і землекористувачів права користування надрами

 • Стаття 28. Плата за користування надрами

 • Статтю 29 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

 • Статтю 30 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

 • Стаття 31. Розподіл плати за користування надрами

 • Статтю 32 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

 • Статтю 33 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

 • Стаття 34. Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів

 • Статтю 35 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

 • Статтю 36 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

 • Стаття 37. Проведення робіт по геологічному вивченню надр

 • Стаття 38. Вимоги щодо геологічного вивчення надр

 • Стаття 39. Державна реєстрація та облік робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр, геологічна інформація

 • Стаття 40. Передача розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння

 • Стаття 41. Першовідкривачі родовищ корисних копалин

 • Стаття 42. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин

 • Стаття 43. Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин

 • Стаття 44. Державний баланс запасів корисних копалин

 • Стаття 45. Державна експертиза та оцінка запасів корисних копалин

 • Стаття 46. Списання запасів корисних копалин

 • Стаття 47. Державний облік ділянок надр, наданих у користування для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

 • Стаття 48. Особливості проектування гірничодобувних об'єктів, а також підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

 • Статтю 49 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014

 • Стаття 50. Основні вимоги до проектування, будівництва і введення в експлуатацію гірничодобувних об'єктів, об'єктів по переробці мінеральної сировини, а також підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

 • Стаття 51. Порядок розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини

 • Стаття 52. Квоти на видобуток корисних копалин

 • Стаття 53. Основні вимоги при розробці родовищ корисних копалин та переробці мінеральної сировини

 • Стаття 54. Ліквідація і консервація гірничодобувних об'єктів

 • Стаття 55. Порядок користування надрами для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

 • Стаття 56. Основні вимоги в галузі охорони надр

 • Стаття 57. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) або припинення користування надрами

 • Стаття 58. Забудова площ залягання корисних копалин

 • Стаття 59. Охорона ділянок надр, що становлять особливу наукову або культурну цінність

 • Стаття 60. Завдання державного контролю і нагляду за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною

 • Стаття 61. Органи, що здійснюють державний контроль і нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною

 • Стаття 62. Повноваження органу державного геологічного контролю щодо здійснення контролю за геологічним вивченням надр

 • Стаття 63. Повноваження органу державного гірничого нагляду щодо здійснення нагляду за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною

 • Стаття 64. Порядок розгляду спорів з питань користування надрами

 • Стаття 65. Відповідальність за порушення законодавства про надра

 • Стаття 66. Припинення самовільного користування надрами та забудови площ залягання корисних копалин

 • Стаття 67. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень законодавства про надра

 • Стаття 68. Надання надр у користування іноземним юридичним особам і громадянам

 • Стаття 69. Міжнародні договори


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Кодекс України про надра» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  У тексті Кодексу: слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у відповідному відмінку; слова "Державний комітет України по нагляду за охороною праці" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці" у відповідному відмінку; слова "Ради народних депутатів" в усіх відмінках замінено словом "ради" у відповідному відмінку; слова "органи державної виконавчої влади", "спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінено словами "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку; слова "органи виконавчої влади на місцях" в усіх відмінках замінено словами "місцеві органи виконавчої влади" у відповідному відмінку; слова "іноземні юридичні особи та громадяни", "іноземні юридичні особи і громадяни" в усіх відмінках замінено словами "іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи