Ви є тут

Кодекс України з процедур банкрутства

Зміст

 • Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство

 • Стаття 3. Державний орган з питань банкрутства

 • Стаття 4. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника - юридичної особи та позасудові процедури

 • Стаття 5. Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство

 • Стаття 6. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника

 • Стаття 7. Порядок розгляду спорів, стороною в яких є боржник

 • Стаття 8. Юрисдикція, підсудність, підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство

 • Стаття 9. Оскарження судових рішень у процедурі банкрутства

 • Стаття 10. Організація діяльності арбітражного керуючого

 • Стаття 11. Вимоги до арбітражного керуючого

 • Стаття 12. Права та обов’язки арбітражного керуючого

 • Стаття 13. Незалежність арбітражного керуючого

 • Стаття 14. Помічник арбітражного керуючого

 • Стаття 15. Кваліфікаційна комісія

 • Стаття 16. Кваліфікаційний іспит

 • Стаття 17. Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого

 • Стаття 18. Єдиний реєстр арбітражних керуючих України

 • Стаття 19. Дисциплінарні проступки арбітражних керуючих

 • Стаття 20. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих

 • Стаття 21. Відповідальність арбітражних керуючих

 • Стаття 22. Дисциплінарна комісія

 • Стаття 23. Дисциплінарні стягнення

 • Стаття 24. Страхування відповідальності арбітражного керуючого

 • Стаття 25. Відшкодування шкоди, заподіяної з вини арбітражного керуючого

 • Стаття 26. Припинення діяльності арбітражного керуючого

 • Стаття 27. Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого

 • Стаття 28. Призначення та відсторонення арбітражного керуючого

 • Стаття 29. Тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого

 • Стаття 30. Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого

 • Стаття 31. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого

 • Стаття 32. Саморегулівна організація арбітражних керуючих

 • Стаття 33. Функції та повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих

 • Стаття 34. Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство

 • Стаття 35. Прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство

 • Стаття 36. Відзив боржника

 • Стаття 37. Відмова у прийнятті заяви про відкриття провадження у справі, залишення заяви без руху

 • Стаття 38. Повернення, відкликання заяви про відкриття провадження у справі

 • Стаття 39. Відкриття провадження у справі про банкрутство

 • Стаття 40. Забезпечення вимог кредиторів

 • Стаття 41. Мораторій на задоволення вимог кредиторів

 • Стаття 42. Визнання недійсними правочинів боржника

 • Стаття 43. Правонаступництво

 • Стаття 44. Введення процедури розпорядження майном боржника

 • Стаття 45. Виявлення кредиторів та осіб, які мають бажання взяти участь у санації боржника

 • Стаття 46. Перевірка відповідності заяви конкурсного кредитора вимогам цього Кодексу

 • Стаття 47. Попереднє засідання господарського суду

 • Стаття 48. Збори кредиторів та комітет кредиторів

 • Стаття 49. Закінчення процедури розпорядження майном

 • Стаття 50. Введення процедури санації боржника

 • Стаття 51. План санації боржника

 • Стаття 52. Розгляд плану санації кредиторами

 • Стаття 53. Збільшення статутного капіталу боржника

 • Стаття 54. Продаж у процедурі санації майна боржника як єдиного майнового комплексу

 • Стаття 55. Відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів

 • Стаття 56. Продаж у процедурі санації частини майна боржника

 • Стаття 57. Звіт керуючого санацією

 • Стаття 58. Постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

 • Стаття 59. Наслідки визнання боржника банкрутом

 • Стаття 60. Функції господарського суду у ліквідаційній процедурі

 • Стаття 61. Повноваження ліквідатора

 • Стаття 62. Ліквідаційна маса

 • Стаття 63. Продаж майна банкрута

 • Стаття 64. Черговість задоволення вимог кредиторів

 • Стаття 65. Звіт ліквідатора

 • Стаття 66. Звільнення працівників боржника. Пільги і компенсації звільненим працівникам

 • Стаття 67. Зберігання документів

 • Стаття 68. Продаж майна на аукціоні

 • Стаття 69. Електронна торгова система

 • Стаття 70. Строк проведення аукціону

 • Стаття 71. Авторизовані електронні майданчики

 • Стаття 72. Скасування аукціону

 • Стаття 73. Визнання недійсним правочину, вчиненого з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону

 • Стаття 74. Відповідальність перед особами, які не змогли взяти участь або перемогти на аукціоні

 • Стаття 75. Визначення умов продажу

 • Стаття 76. Порядок оголошення та повідомлення про проведення аукціону

 • Стаття 77. Зміст оголошення про проведення аукціону

 • Стаття 78. Порядок проведення аукціону

 • Стаття 79. Особливості проведення повторного та другого повторного аукціону

 • Стаття 80. Особливості проведення аукціону з можливістю зниження початкової ціни

 • Стаття 81. Продаж майна забезпеченому кредитору

 • Стаття 82. Особливості проведення аукціону з продажу права вимоги

 • Стаття 83. Протокол про проведення аукціону

 • Стаття 84. Повернення гарантійних внесків, сплаченої ціни та стягнення штрафу

 • Стаття 85. Порядок сплати ціни

 • Стаття 86. Розірвання правочину у разі невиконання обов’язку із сплати ціни

 • Стаття 87. Передача майна, майнових прав та відступлення права вимоги

 • Стаття 88. Акт про придбання майна на аукціоні

 • Стаття 89. Відповідальність за недоліки майна, проданого на аукціоні

 • Стаття 90. Закриття провадження у справі про банкрутство

 • Стаття 91. Загальні положення

 • Стаття 92. Особливості банкрутства страховиків

 • Стаття 93. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів

 • Стаття 94. Особливості банкрутства емітента чи управителя іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю

 • Стаття 95. Особливості банкрутства фермерського господарства

 • Стаття 96. Особливості банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків

 • Стаття 97. Застосування процедур банкрутства, пов’язаних з іноземною процедурою банкрутства

 • Стаття 98. Підстави для надання судової допомоги та здійснення співпраці

 • Стаття 99. Керуючий іноземною процедурою банкрутства

 • Стаття 100. Заява про визнання іноземної процедури банкрутства та керуючого іноземною процедурою банкрутства

 • Стаття 101. Судова допомога, що може бути надана після подання заяви про визнання іноземної процедури банкрутства

 • Стаття 102. Розгляд заяви про визнання іноземної процедури банкрутства

 • Стаття 103. Підстави для відмови в задоволенні заяви про визнання іноземної процедури банкрутства

 • Стаття 104. Ухвала господарського суду про визнання іноземної процедури банкрутства

 • Стаття 105. Підстави для зміни чи скасування ухвали господарського суду про визнання іноземної процедури банкрутства

 • Стаття 106. Судова допомога, що може бути надана після визнання іноземної процедури банкрутства

 • Стаття 107. Заява про надання судової допомоги

 • Стаття 108. Захист речових прав кредиторів та інших заінтересованих осіб

 • Стаття 109. Співпраця з іноземними судами та керуючими іноземною процедурою банкрутства

 • Стаття 110. Координація надання судової допомоги під час одночасного здійснення провадження у справі про банкрутство, відкритого відповідно до цього Кодексу, та іноземної процедури банкрутства

 • Стаття 111. Надання судової допомоги у разі здійснення кількох іноземних процедур банкрутства

 • Стаття 112. Виплати в рамках проваджень, що проводяться одночасно

 • Стаття 113. Особливості провадження у справі про неплатоспроможність фізичних осіб

 • Стаття 114. Арбітражний керуючий у справах про неплатоспроможність фізичної особи

 • Стаття 115. Підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

 • Стаття 116. Заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

 • Стаття 117. Прийняття заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

 • Стаття 118. Забезпечення вимог кредиторів

 • Стаття 119. Відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

 • Стаття 120. Наслідки відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника

 • Стаття 121. Мораторій на задоволення вимог кредиторів

 • Стаття 122. Виявлення кредиторів та попереднє засідання суду

 • Стаття 123. Збори кредиторів

 • Стаття 124. План реструктуризації боргів

 • Стаття 125. Борги, що не підлягають реструктуризації

 • Стаття 126. Затвердження плану реструктуризації боргів боржника

 • Стаття 127. Наслідки затвердження плану реструктуризації боргів боржника

 • Стаття 128. Виконання плану реструктуризації боргів боржника

 • Стаття 129. Завершення виконання плану реструктуризації боргів боржника

 • Стаття 130. Визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника

 • Стаття 131. Майно боржника у процедурі погашення боргів боржника

 • Стаття 132. Виключення окремих майнових об’єктів боржника із складу ліквідаційної маси

 • Стаття 133. Порядок задоволення вимог кредиторів

 • Стаття 134. Звільнення від боргів у справі про неплатоспроможність

 • Стаття 135. Обмеження стосовно осіб, визнаних банкрутами

 • Стаття 136. Особливості розгляду справи про неплатоспроможність боржників, зайнятих у сільському господарстві

 • Стаття 137. Особливості розгляду справ про неплатоспроможність фізичних осіб - підприємців

 • Стаття 138. Прикінцеві та перехідні положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Кодекс України з процедур банкрутства» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи