Ви є тут

Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV в редакції від 15/01/2012


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-IV в редакції від 15/01/2012» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


Видання мiстить науково-практичний коментар норм Ци-

вiльного процесуального кодексу України на основi сучасної

доктрини цивiльного процесуального права, практики Верхов-

ного Суду України, iншої офiцiйної судової практики.

Для суддiв, адвокатiв, нотарiусiв, працiвникiв юридичних

установ, iнших фахiвцiв, студентiв, аспiрантiв, викладачiв юри-

дичних навчальних закладiв.

Текст Цивiльного процесуального кодексу України наво-

диться за станом на 1 сiчня 2001 р.

Видання мiстить науково-практичний коментар норм Ци-

вiльного процесуального кодексу України на основi сучасної

доктрини цивiльного процесуального права, практики Верхов-

ного Суду України, iншої офiцiйної судової практики.

Для суддiв, адвокатiв, нотарiусiв, працiвникiв юридичних

установ, iнших фахiвцiв, студентiв, аспiрантiв, викладачiв юри-

дичних навчальних закладiв.

Текст Цивiльного процесуального кодексу України наво-

диться за станом на 1 сiчня 2001 р.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи