Розділ «Інформація видавця»

Що таке антична філософія?

УДК 1/14(37+38)(091)

ББК 87.3(0)

А31

Адо П.

А31 Що таке антична філософія? / Переклад з французької С. Л. Йосипенка. — К: Новий Акрополь, 2014. — 428 с.

ББК 87.3(0)

© Éditions Gallimard, 1995

© С. Л. Йосипенко, переклад українською мовою, примітки, післямова, 2014

© Культурна асоціація «Новий Акрополь», 2014

ISBN 978-966-97200-2-3

П’єр Адо

ЩО ТАКЕ АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ?

Переклад з французької Сергія Йосипенка

Відповідальний редактор Фертенко В.

Редактор Косянчук О.

Коректор Воронецька Ю.

Комп'ютерний дизайн та верстка Мефоденко В., Демідова Ю.

Формат 84x108 1/32. Папір офсетний. Гарнітура Petersburg.

Друк офсетний. Тираж 1000 Зам. № 14-457

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Що таке антична філософія?» автора Адо Пьер на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Інформація видавця“ на сторінці 1. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи