Ви є тут

ЗУ "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень"

Зміст

 • Стаття 1. Сфера дії Закону

 • Стаття 2. Визначення термінів

 • Стаття 3. Поняття обтяження

 • Стаття 4. Види обтяжень

 • Стаття 5. Предмет обтяження

 • Стаття 6. Сфера дії обтяження

 • Стаття 7. Опис предмета обтяження

 • Стаття 8. Використання та збереження предмета обтяження

 • Стаття 9. Відчуження предмета обтяження

 • Стаття 10. Відчуження рухомого майна або передача його у забезпечення боржником, який не мав на це права

 • Стаття 11. Реєстрація обтяжень

 • Стаття 12. Правові наслідки реєстрації обтяження

 • Стаття 13. Зміна відомостей про обтяження

 • Стаття 14. Пріоритет обтяження, який визначається на підставі реєстрації

 • Стаття 15. Пріоритет обтяження рухомих речей, які є предметом купівлі-продажу в кредит

 • Стаття 16. Пріоритет обтяжень, що виникли внаслідок передачі прав за цінними паперами

 • Стаття 16-1. Пріоритет обтяжень, що виникли внаслідок обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника домінуючого контрольного пакета акцій

 • Стаття 17. Реєстрація і пріоритет обтяження рухомого майна, яке стане власністю боржника в майбутньому

 • Стаття 18. Реєстрація і пріоритет обмеження (обтяження) єдиного майнового комплексу підприємства

 • Стаття 19. Пріоритет обтяжень рухомого майна, яке зазнало перетворень

 • Стаття 19-1. Обтяження, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку

 • Стаття 20. Відступлення пріоритету

 • Стаття 21. Види забезпечувальних обтяжень

 • Стаття 22. Вимоги, які забезпечуються обтяженням

 • Стаття 23. Права обтяжувача за забезпечувальним обтяженням

 • Стаття 24. Звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження

 • Стаття 25. Реалізація предмета забезпечувального обтяження за рішенням суду

 • Стаття 26. Позасудові способи звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження

 • Стаття 27. Порядок повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов'язання

 • Стаття 28. Правові наслідки невиконання вимоги обтяжувача

 • Стаття 29. Передача обтяжувачу права власності на предмет забезпечувального обтяження

 • Стаття 30. Право обтяжувача на продаж предмета забезпечувального обтяження

 • Стаття 31. Розподіл доходів від продажу предмета забезпечувального обтяження

 • Стаття 32. Реалізація права грошової вимоги, яке є предметом забезпечувального обтяження

 • Стаття 33. Додаткові способи звернення стягнення за забезпечувальними обтяженнями, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, або цінні папери

 • Стаття 34. Види договірних обтяжень

 • Стаття 35. Права боржника за договірними обтяженнями

 • Стаття 36. Права обтяжувача за договірними обтяженнями

 • Стаття 37. Види публічних обтяжень

 • Стаття 38. Права за публічним обтяженням

 • Стаття 39. Реєстрація та пріоритет публічного обтяження

 • Стаття 40. Звернення стягнення на предмет публічного обтяження

 • Стаття 41. Припинення публічного обтяження

 • Стаття 42. Держатель Державного реєстру

 • Стаття 43. Підстави для внесення записів до Державного реєстру

 • Стаття 44. Порядок внесення записів до Державного реєстру

 • Стаття 45. Надання витягів з Державного реєстру

 • Стаття 46. Плата за послуги Державного реєстру

 • Стаття 47. Право, що застосовується до обтяжень у міжнародному обороті

 • Стаття 48. Реєстрація обтяжень у міжнародному обороті

 • Прикінцеві положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цей Закон визначає правовий режим регулювання обтяжень рухомого майна, встановлених з метою забезпечення виконання зобов'язань, а також правовий режим виникнення, оприлюднення та реалізації інших прав юридичних і фізичних осіб стосовно рухомого майна.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

   

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи