Ви є тут

ЗУ "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"

Зміст

 • Цей Закон є основоположним у ядерному законодавстві України. Він встановлює пріоритет безпеки людини та навколишнього природного середовища, права і обов'язки громадян у сфері використання ядерної енергії, регулює діяльність, пов'язану з використанням ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання, встановлює також правові основи міжнародних зобов'язань України щодо використання ядерної енергії.

 • Стаття 1. Основні терміни та визначення

 • Стаття 2. Ядерне законодавство

 • Стаття 3. Завдання ядерного законодавства

 • Стаття 4. Основні принципи радіаційного захисту

 • Стаття 5. Основні принципи державної політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційного захисту

 • Стаття 6. Державна політика у сфері використання ядерної енергії та радіаційного захисту

 • Стаття 7. Сфера дії цього Закону

 • Стаття 8. Норми, правила і стандарти з ядерної та радіаційної безпеки

 • Стаття 9. Право власності на ядерні установки та джерела іонізуючого випромінювання

 • Стаття 10. Права громадян та їх об'єднань на одержання інформації у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки

 • Стаття 11. Права громадян та їх об'єднань на участь у формуванні політики у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки

 • Стаття 12. Соціально-економічні умови проживання та праці громадян у місцях розміщення підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

 • Стаття 12-1. Порядок визначення і сплати збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

 • Стаття 12-2. Порядок і умови використання коштів збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

 • Стаття 13. Права громадян на відшкодування шкоди, зумовленої негативним впливом іонізуючого випромінювання під час використання ядерної енергії

 • Стаття 14. Права персоналу ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання

 • Стаття 15. Страхування від ризику радіаційного впливу під час використання ядерної енергії

 • Стаття 16. Забезпечення радіаційної безпеки пацієнтів і персоналу у разі медичного втручання із застосуванням джерел іонізуючого випромінювання

 • Стаття 17. Компетенція Верховної Ради України у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки

 • Стаття 18. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки

 • Стаття 19. Компетенція Автономної Республіки Крим у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки

 • Стаття 20. Компетенція місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки

 • Стаття 21. Державне управління у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки

 • Стаття 22. Державне регулювання безпеки використання ядерної енергії

 • Стаття 23. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

 • Стаття 24. Компетенція органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

 • Стаття 25. Державний нагляд за ядерною та радіаційною безпекою

 • Стаття 26. Дозвільний принцип використання ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання

 • Стаття 27. Види діяльності, на які поширюється дія державного регулювання у сфері використання ядерної енергії

 • Стаття 28. Види дозволів на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії

 • Стаття 29. Умови та порядок надання дозволів у сфері використання ядерної енергії

 • Стаття 30. Дія дозволу у разі прийняття нових норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки

 • Стаття 31. Заявник

 • Стаття 32. Ліцензіат

 • Стаття 33. Експлуатуюча організація (оператор)

 • Стаття 34. Постачальник

 • Стаття 35. Персонал

 • Стаття 36. Обмеження за станом здоров'я для персоналу ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання

 • Стаття 37. Порядок прийняття рішень щодо розміщення ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

 • Стаття 38. Прийняття в експлуатацію ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами

 • Стаття 39. Зняття з експлуатації і обмеження експлуатаційних характеристик ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами та закриття сховища для захоронення

 • Стаття 40. Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки

 • Стаття 41. Громадська експертиза безпеки ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

 • Стаття 42. Провадження дозвільної діяльності щодо будівництва ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних відходів

 • Стаття 43. Ліцензія на експлуатацію ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами

 • Стаття 44. Відповідальність за необґрунтоване припинення будівництва (експлуатації) ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами

 • Стаття 45. Встановлення особливого режиму території у місцях розташування ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами

 • Стаття 46. Обмеження прав осіб, що перебувають на території ядерної установки

 • Стаття 47. Громадські заходи на території ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами

 • Стаття 48. Особливі умови регулювання безпеки суден та інших плавзасобів з ядерними установками або джерелами іонізуючого випромінювання

 • Стаття 49. Особливі умови регулювання безпеки космічних і літальних апаратів з ядерними установками та джерелами іонізуючого випромінювання на борту

 • Стаття 50. Мета радіаційної безпеки при поводженні з радіоактивними відходами

 • Стаття 51. Право власності на радіоактивні відходи

 • Стаття 52. Фінансування поводження з радіоактивними відходами

 • Стаття 53. Трансграничне перевезення радіоактивних відходів

 • Стаття 54. Учасники перевезення радіоактивних матеріалів

 • Стаття 55. Умови видачі дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів

 • Стаття 56. Аварійні заходи під час перевезення радіоактивних матеріалів

 • Стаття 57. Забезпечення якості перевезень радіоактивних матеріалів

 • Стаття 58. Спеціальні умови перевезень радіоактивних матеріалів

 • Стаття 59. Особливі вимоги щодо міжнародних і транзитних перевезень радіоактивних матеріалів

 • Стаття 60. Цілі фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

 • Стаття 61. Обов'язковість фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

 • Стаття 62. Державне регулювання фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

 • Стаття 63. Відповідальність за порушення порядку визначення, створення та підтримку безперервного функціонування систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання

 • Стаття 64. Допуск осіб до роботи на ядерних установках з ядерними матеріалами і об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання

 • Стаття 65. Обов'язки осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка

 • Стаття 66. Відмова в наданні допуску до роботи або анулювання допуску

 • Стаття 67. Державна система гарантій

 • Стаття 68. Державна система обліку та контролю ядерних матеріалів

 • Стаття 69. Державна система експортного контролю ядерних матеріалів, обладнання та технологій

 • Стаття 70. Обмеження щодо міжнародної передачі ядерних матеріалів, обладнання та технологій

 • Стаття 71. Передача відповідальності за ядерний матеріал

 • Стаття 72. Відповідальність оператора за ядерну шкоду

 • Стаття 73. Виникнення відповідальності оператора за ядерну шкоду

 • Стаття 74. Невіддільність ядерної шкоди від неядерної шкоди

 • Стаття 75. Обмеження відповідальності оператора за ядерну шкоду

 • Стаття 76. Строк позову щодо справ про відшкодування ядерної шкоди

 • Стаття 77. Страхування та інше фінансове забезпечення при відшкодуванні ядерної шкоди

 • Стаття 78. Відшкодування ядерної шкоди за рахунок інших джерел страхування або відшкодування

 • Стаття 79. Право регресу оператора

 • Стаття 80. Розгляд справ стосовно позовів про відшкодування ядерної шкоди

 • Стаття 81. Відповідальність персоналу та посадових осіб ядерної установки, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, джерела іонізуючого випромінювання, підприємств, установ, організацій і громадян за порушення законодавства у сфері використання ядерної енергії

 • Стаття 82. Відповідальність підприємств, установ і організацій

 • Стаття 83. Відповідальність організацій та осіб, які здійснюють державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки

 • Стаття 84. Загальні принципи здійснення експорту та імпорту ядерних установок, обладнання, технологій, ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання, спеціальних неядерних матеріалів та послуг

 • Стаття 85. Умови здійснення експорту та імпорту ядерних установок, обладнання, технологій, ядерних матеріалів, спеціальних неядерних матеріалів та послуг

 • Стаття 86. Умови здійснення експорту та імпорту джерел іонізуючого випромінювання

 • Стаття 87. Міжнародні договори України у сфері використання ядерної енергії

 • Стаття 88. Участь у діяльності міжнародних організацій

 • Стаття 89. Чинність дозволів, виданих до прийняття цього Закону

 • Стаття 90. Сфера застосування цього Закону


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цей Закон є основоположним у ядерному законодавстві України. Він встановлює пріоритет безпеки людини та навколишнього природного середовища, права і обов'язки громадян у сфері використання ядерної енергії, регулює діяльність, пов'язану з використанням ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання, встановлює також правові основи міжнародних зобов'язань України щодо використання ядерної енергії.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи