Ви є тут

ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

Зміст

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство

 • Стаття 3. Державний орган з питань банкрутства

 • Стаття 4. Організація діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 • Стаття 5. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові процедури

 • Стаття 6. Санація боржника до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство

 • Стаття 7. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника

 • Стаття 8. Оскарження судових рішень у процедурі банкрутства

 • Стаття 9. Порядок розгляду справ про банкрутство

 • Стаття 10. Підвідомчість, підсудність, підстави для відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство

 • Стаття 11. Заява про порушення справи про банкрутство

 • Стаття 12. Прийняття заяви про порушення справи про банкрутство

 • Стаття 13. Відзив боржника

 • Стаття 14. Відмова у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство

 • Стаття 15. Повернення, відкликання заяви про порушення справи про банкрутство

 • Стаття 16. Відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство

 • Стаття 17. Розгляд позовних вимог конкурсних кредиторів до боржника

 • Стаття 18. Забезпечення вимог кредиторів

 • Стаття 19. Мораторій на задоволення вимог кредиторів

 • Стаття 20. Визнання недійсними правочинів (договорів) та спростування майнових дій боржника

 • Стаття 21. Правонаступництво

 • Стаття 22. Введення процедури розпорядження майном боржника

 • Стаття 23. Виявлення кредиторів та осіб, які мають бажання взяти участь у санації боржника

 • Стаття 24. Перевірка відповідності заяви конкурсного кредитора вимогам цього Закону

 • Стаття 25. Попереднє засідання господарського суду

 • Стаття 26. Збори кредиторів та комітет кредиторів

 • Стаття 27. Закінчення процедури розпорядження майном

 • Стаття 28. Введення процедури санації боржника

 • Стаття 29. План санації боржника

 • Стаття 30. Погодження плану санації забезпеченими кредиторами

 • Стаття 31. Виконання зобов’язань боржника власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника у процедурі санації

 • Стаття 32. Збільшення статутного капіталу боржника

 • Стаття 33. Продаж у процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу

 • Стаття 34. Відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів

 • Стаття 35. Продаж у процедурі санації частини майна боржника

 • Стаття 36. Звіт керуючого санацією

 • Стаття 37. Постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

 • Стаття 38. Наслідки визнання боржника банкрутом

 • Стаття 39. Виконання зобов’язань боржника власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника у ліквідаційній процедурі

 • Стаття 40. Функції господарського суду в ліквідаційній процедурі

 • Стаття 41. Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії

 • Стаття 42. Ліквідаційна маса

 • Стаття 43. Оцінка майна банкрута

 • Стаття 44. Продаж майна банкрута

 • Стаття 45. Черговість задоволення вимог кредиторів

 • Стаття 46. Звіт ліквідатора

 • Стаття 47. Звільнення працівників боржника. Пільги і компенсації звільненим працівникам

 • Стаття 48. Зберігання документів

 • Стаття 49. Продаж майна на аукціоні

 • Стаття 50. Особливості укладення договору на аукціоні

 • Стаття 51. Договір про проведення аукціону

 • Стаття 52. Строк та час проведення аукціону

 • Стаття 53. Вимоги до веб-сайтів, на яких проводяться електронні торги

 • Стаття 54. Скасування аукціону

 • Стаття 55. Порядок визнання аукціону таким, що не відбувся, анулювання результатів аукціону, визнання результатів аукціону недійсними

 • Стаття 56. Відповідальність організатора аукціону перед особами, які не змогли взяти участь або перемогти на аукціоні

 • Стаття 57. Визначення початкової вартості майна

 • Стаття 58. Порядок оголошення та повідомлення про проведення аукціону

 • Стаття 59. Зміст оголошення про проведення аукціону на веб-сайті

 • Стаття 60. Заява на участь в аукціоні

 • Стаття 61. Допуск до участі в аукціоні та сплата гарантійних внесків

 • Стаття 62. Забезпечення фіксації проведення аукціону технічними засобами

 • Стаття 63. Доступ до місця проведення аукціону

 • Стаття 64. Порядок проведення аукціону

 • Стаття 65. Особливості проведення повторного аукціону

 • Стаття 66. Особливості проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості

 • Стаття 67. Особливості проведення аукціону в електронній формі (електронні торги)

 • Стаття 68. Особливості проведення аукціону з продажу права вимоги

 • Стаття 69. Протокол про проведення аукціону

 • Стаття 70. Повернення гарантійних внесків, сплаченої ціни та стягнення штрафу

 • Стаття 71. Порядок сплати ціни

 • Стаття 72. Поновлення аукціону в разі відмови від негайної сплати ціни

 • Стаття 73. Наслідки невиконання обов’язку із сплати ціни майна

 • Стаття 74. Передача рухомих речей, майнових прав та відступлення права вимоги

 • Стаття 75. Акт про передання права власності на нерухоме майно

 • Стаття 76. Відповідальність за недоліки майна, проданого на аукціоні

 • Стаття 77. Мирова угода та строк її укладення

 • Стаття 78. Умови укладення мирової угоди

 • Стаття 79. Укладення мирової угоди та набрання нею чинності

 • Стаття 80. Схвалення мирової угоди забезпеченими кредиторами

 • Стаття 81. Розгляд мирової угоди в господарському суді

 • Стаття 82. Недійсність мирової угоди або її розірвання. Наслідки невиконання мирової угоди

 • Стаття 83. Закриття провадження у справі про банкрутство

 • Стаття 84. Загальні положення

 • Стаття 85. Особливості банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності, що мають суспільну, іншу цінність або особливий статус

 • Стаття 86. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств

 • Стаття 87. Особливості банкрутства страховиків

 • Стаття 88. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів та інститутів спільного інвестування

 • Стаття 89. Особливості банкрутства емітента чи управителя іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю

 • Стаття 90. Загальні положення про банкрутство фізичної особи

 • Стаття 91. Розгляд господарським судом справи про банкрутство фізичної особи

 • Стаття 92. Особливості задоволення вимог кредиторів фізичної особи, визнаної банкрутом

 • Стаття 93. Особливості банкрутства фермерського господарства

 • Стаття 94. Особливості провадження санації боржника його керівником

 • Стаття 95. Особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником

 • Стаття 96. Особливості банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків

 • Стаття 97. Вимоги до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 • Стаття 98. Права та обов’язки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 • Стаття 99. Незалежність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 • Стаття 100. Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 • Стаття 101. Кваліфікаційна комісія

 • Стаття 102. Кваліфікаційний іспит

 • Стаття 103. Отримання права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 • Стаття 104. Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України

 • Стаття 105. Дисциплінарні проступки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

 • Стаття 106. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

 • Стаття 107. Відповідальність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

 • Стаття 108. Дисциплінарна комісія

 • Стаття 109. Дисциплінарні стягнення

 • Стаття 110. Страхування відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 • Стаття 111. Відшкодування шкоди, заподіяної з вини арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 • Стаття 112. Припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 • Стаття 113. Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 • Стаття 114. Призначення та усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справі про банкрутство

 • Стаття 115. Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 • Стаття 116. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 • Стаття 117. Саморегулівна організація арбітражних керуючих

 • Стаття 118. Функції та повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих

 • Стаття 119. Застосування процедур банкрутства, пов’язаних з іноземним провадженням

 • Стаття 120. Підстави для надання судової допомоги та здійснення співробітництва

 • Стаття 121. Керуючий іноземною процедурою банкрутства

 • Стаття 122. Заява про визнання іноземної процедури банкрутства та керуючого іноземною процедурою банкрутства

 • Стаття 123. Судова допомога, що може бути надана після подання заяви про визнання іноземної процедури банкрутства

 • Стаття 124. Розгляд заяви про визнання іноземної процедури банкрутства

 • Стаття 125. Підстави для відмови в задоволенні заяви про визнання іноземної процедури банкрутства

 • Стаття 126. Ухвала господарського суду про визнання іноземної процедури банкрутства

 • Стаття 127. Підстави для зміни чи скасування ухвали господарського суду про визнання іноземної процедури банкрутства

 • Стаття 128. Судова допомога, що може бути надана після визнання іноземного провадження

 • Стаття 129. Заява про надання судової допомоги

 • Стаття 130. Захист речових прав кредиторів та інших заінтересованих осіб

 • Стаття 131. Співпраця з іноземними судами та керуючими іноземною процедурою банкрутства

 • Стаття 132. Координація надання судової допомоги під час одночасного здійснення провадження у справі про банкрутство, відкритого відповідно до цього Закону, та іноземної процедури банкрутства

 • Стаття 133. Надання судової допомоги під час здійснення кількох іноземних процедур банкрутства

 • Стаття 134. Виплати в рамках проваджень, що проводяться одночасно

 • Прикінцеві та перехідні положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цей Закон встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи