Ви є тут

ЗУ "Про тваринний світ"

Зміст

 • Стаття 1. Законодавство України про охорону, використання і відтворення тваринного світу 

 • Стаття 2. Завдання законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу 

 • Стаття 3. Об'єкти тваринного світу 

 • Стаття 4. Дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу як природний ресурс загальнодержавного значення 

 • Стаття 5. Право власності на об'єкти тваринного світу 

 • Стаття 6. Право державної і комунальної власності на об'єкти тваринного світу 

 • Стаття 7. Право приватної власності на об'єкти тваринного світу 

 • Стаття 8. Припинення права приватної власності на об'єкти тваринного світу 

 • Стаття 9. Основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу 

 • Стаття 10. Права та обов'язки громадян у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

 • Стаття 11. Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

 • Стаття 12. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

 • Стаття 13. Повноваження уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу

 • Стаття 14. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

 • Стаття 15. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

 • Стаття 16. Загальне використання об'єктів тваринного світу 

 • Стаття 17. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу 

 • Стаття 18. Збір за спеціальне використання об'єктів тваринного світу 

 • Стаття 19. Умови і підстави припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу 

 • Стаття 20. Види використання об'єктів тваринного світу 

 • Стаття 21. Мисливство 

 • Стаття 22. Право на полювання 

 • Стаття 23. Документи на право полювання 

 • Стаття 24. Організація і ведення мисливського господарства, полювання та надання у користування мисливських угідь 

 • Стаття 25. Рибальство 

 • Стаття 26. Промислове рибальство 

 • Стаття 27. Любительське і спортивне рибальство 

 • Стаття 28. Використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях 

 • Стаття 29. Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин 

 • Стаття 30. Використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності 

 • Стаття 31. Добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі 

 • Стаття 32. Регулювання чисельності диких тварин 

 • Стаття 33. Права користувачів об'єктами тваринного світу 

 • Стаття 34. Обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу 

 • Стаття 35. Гарантії та захист прав власників і користувачів об'єктами тваринного світу 

 • Стаття 36. Зміст охорони тваринного світу 

 • Стаття 37. Забезпечення охорони тваринного світу 

 • Стаття 37-1. Наукові дослідження в галузі охорони тваринного світу 

 • Стаття 38. Встановлення заборони та обмежень у використанні об'єктів тваринного світу 

 • Стаття 39. Охорона середовища існування, умов розмноження, шляхів міграції тварин 

 • Стаття 40. Запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів та експлуатації транспортних засобів 

 • Стаття 41. Обов'язковість урахування під час здійснення оцінки впливу на довкілля на стан тваринного світу

 • Стаття 42. Погодження місць будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного світу 

 • Стаття 43. Охорона тваринного світу на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України 

 • Стаття 44. Охорона, використання і відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин 

 • Стаття 45. Розведення в неволі рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин 

 • Стаття 46. Зоологічні колекції 

 • Стаття 47. Надання допомоги тваринам у разі їх захворювання або загрози загибелі під час стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій 

 • Стаття 48. Охорона тварин під час застосування пестицидів і агрохімікатів 

 • Стаття 49. Обмеження або заборона застосування на окремих територіях пестицидів і агрохімікатів 

 • Стаття 50. Переселення, акліматизація і схрещування диких тварин 

 • Стаття 51. Охорона тваринного світу від шкідливого впливу продуктів біотехнології 

 • Стаття 52. Урахування вимог охорони тваринного світу під час розроблення та встановлення екологічних нормативів 

 • Стаття 52-1. Заборонені знаряддя добування об'єктів тваринного світу 

 • Стаття 53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу та знарядь їх добування

 • Стаття 54. Обмеження прав власників і користувачів природних ресурсів в інтересах охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу 

 • Стаття 55. Моніторинг тваринного світу 

 • Стаття 56. Державний облік тварин та облік обсягів їх добування. Державний кадастр тваринного світу 

 • Стаття 57. Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

 • Стаття 58. Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

 • Стаття 59. Компетенція уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим щодо державного контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу

 • Стаття 60. Права посадових осіб уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що здійснюють державний контроль та управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, а також підприємств, установ і організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу

 • Стаття 61. Правовий захист працівників, які здійснюють охорону і контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

 • Стаття 62. Стимулювання працівників уповноважених органів виконавчої влади, громадських інспекторів, посадових осіб підприємств, установ та організацій, які здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу

 • Стаття 63. Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

 • Стаття 64. Міжнародні договори 

 • Прикінцеві положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про тваринний світ"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Тваринний світ є одним з компонентів навколишнього природного середовища, національним багатством України, джерелом духовного та естетичного збагачення і виховання людей, об'єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей.

  В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в Україні за участю підприємств, установ, організацій і громадян здійснюються заходи щодо охорони, науково обгрунтованого, невиснажливого використання і відтворення тваринного світу.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи