Ви є тут

ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

Зміст

 • Стаття 1. Сфера застосування Закону

 • Стаття 2. Відповідальність учасників товариства, які не повністю внесли вклади

 • Стаття 3. Відповідальність товариства

 • Стаття 4. Учасники товариства

 • Стаття 5. Права учасників товариства

 • Стаття 6. Обов’язки учасників товариства

 • Стаття 7. Корпоративний договір

 • Стаття 8. Безвідклична довіреність з корпоративних прав

 • Стаття 9. Найменування товариства

 • Стаття 10. Створення товариства

 • Стаття 11. Статут товариства

 • Стаття 12. Статутний капітал товариства

 • Стаття 13. Вклад учасника товариства

 • Стаття 14. Внесення вкладу у зв’язку із створенням товариства

 • Стаття 15. Прострочення внесення вкладу

 • Стаття 16. Збільшення статутного капіталу товариства

 • Стаття 17. Збільшення статутного капіталу без додаткових вкладів

 • Стаття 18. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів

 • Стаття 19. Зменшення статутного капіталу товариства

 • Стаття 20. Переважне право учасника товариства

 • Стаття 21. Відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасникам товариства або третім особам

 • Стаття 22. Особливості звернення стягнення на частку учасника товариства

 • Стаття 23. Перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства

 • Стаття 24. Вихід учасника з товариства

 • Стаття 25. Набуття товариством частки у власному статутному капіталі

 • Стаття 26. Виплата дивідендів учасникам товариства

 • Стаття 27. Обмеження виплати дивідендів

 • Стаття 28. Органи товариства

 • Стаття 29. Загальні збори учасників

 • Стаття 30. Компетенція загальних зборів учасників

 • Стаття 31. Скликання загальних зборів учасників

 • Стаття 32. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства

 • Стаття 33. Проведення загальних зборів учасників

 • Стаття 34. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного

 • Стаття 35. Заочне голосування

 • Стаття 36. Рішення загальних зборів учасників, прийняте шляхом опитування

 • Стаття 37. Особливості проведення загальних зборів учасників товариством, що має одного учасника

 • Стаття 38. Наглядова рада товариства

 • Стаття 39. Виконавчий орган товариства

 • Стаття 40. Обов’язки та відповідальність членів наглядової ради товариства та членів виконавчого органу товариства

 • Стаття 41. Проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу учасників

 • Стаття 42. Посадові особи товариства

 • Стаття 43. Зберігання документів товариства

 • Стаття 44. Значний правочин

 • Стаття 45. Правочин, щодо якого є заінтересованість

 • Стаття 46. Схвалення значного правочину та правочину із заінтересованістю

 • Стаття 47. Виділ товариства

 • Стаття 48. Припинення товариства

 • Стаття 49. Злиття товариств

 • Стаття 50. Приєднання товариства

 • Стаття 51. Поділ товариства

 • Стаття 52. Перетворення товариства

 • Стаття 53. Договір про припинення товариства

 • Стаття 54. Порядок конвертації часток у разі припинення та виділу товариства

 • Стаття 55. Захист прав кредиторів під час виділу та припинення товариства

 • Стаття 56. Товариство з додатковою відповідальністю

 • Прикінцеві та перехідні положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цей Закон визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - товариство), порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов’язки їх учасників.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи