Ви є тут

ЗУ "Про судоустрій і статус суддів"

Зміст

 • Стаття 1. Судова влада

 • Стаття 2. Завдання суду

 • Стаття 3. Система судоустрою України

 • Стаття 4. Законодавство про судоустрій і статус суддів

 • Стаття 5. Здійснення правосуддя

 • Стаття 6. Незалежність судів

 • Стаття 7. Право на справедливий суд

 • Стаття 8. Право на повноважний суд

 • Стаття 9. Рівність перед законом і судом

 • Стаття 10. Професійна правнича допомога при реалізації права на справедливий суд

 • Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу

 • Стаття 12. Мова судочинства і діловодства в судах

 • Стаття 13. Обов'язковість судових рішень

 • Стаття 14. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення

 • Стаття 15. Склад суду та його визначення

 • Стаття 15-1. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система

 • Стаття 16. Символи судової влади

 • Стаття 17. Система судоустрою

 • Стаття 18. Спеціалізація судів

 • Стаття 19. Порядок утворення і ліквідації суду

 • Стаття 20. Порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад

 • Стаття 21. Види і склад місцевих судів

 • Стаття 22. Повноваження місцевого суду

 • Стаття 23. Суддя місцевого суду

 • Стаття 24. Голова місцевого суду

 • Стаття 25. Заступник голови місцевого суду

 • Стаття 26. Види і склад апеляційних судів

 • Стаття 27. Повноваження апеляційного суду

 • Стаття 28. Суддя апеляційного суду

 • Стаття 29. Голова апеляційного суду

 • Стаття 30. Заступник голови апеляційного суду

 • Стаття 31. Види і склад вищих спеціалізованих судів

 • Стаття 32. Повноваження вищого спеціалізованого суду

 • Стаття 33. Суддя вищого спеціалізованого суду

 • Стаття 34. Голова вищого спеціалізованого суду

 • Стаття 35. Заступник голови вищого спеціалізованого суду

 • Стаття 36. Верховний Суд - найвищий суд у системі судоустрою України

 • Стаття 37. Склад та структура Верховного Суду

 • Стаття 38. Суддя Верховного Суду

 • Стаття 39. Голова Верховного Суду

 • Стаття 40. Порядок обрання Голови Верховного Суду

 • Стаття 41. Порядок дострокового звільнення з посади Голови Верховного Суду

 • Стаття 42. Голова касаційного суду

 • Стаття 43. Заступник Голови Верховного Суду, заступник голови касаційного суду

 • Стаття 44. Судові палати касаційного суду

 • Стаття 45. Велика Палата Верховного Суду

 • Стаття 46. Пленум Верховного Суду

 • Стаття 47. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган Верховного Суду

 • Стаття 48. Незалежність судді

 • Стаття 49. Недоторканність та імунітет судді

 • Стаття 50. Відповідальність за неповагу до суду чи судді

 • Стаття 51. Посвідчення судді

 • Стаття 52. Статус судді

 • Стаття 53. Незмінюваність судді

 • Стаття 54. Вимоги щодо несумісності

 • Стаття 55. Відрядження як тимчасове переведення судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації

 • Стаття 56. Права та обов’язки судді

 • Стаття 57. Присяга судді

 • Стаття 58. Етика судді

 • Стаття 59. Моніторинг способу життя судді

 • Стаття 60. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 • Стаття 61. Декларація родинних зв’язків судді

 • Стаття 62. Декларація доброчесності судді

 • Стаття 63. Статус присяжного

 • Стаття 64. Список присяжних

 • Стаття 65. Вимоги до присяжного

 • Стаття 66. Підстави і порядок увільнення від виконання обов’язків присяжного

 • Стаття 67. Залучення присяжних до виконання обов’язків у суді

 • Стаття 68. Гарантії прав присяжних

 • Стаття 69. Вимоги до кандидатів на посаду судді

 • Стаття 70. Порядок добору та призначення на посаду судді

 • Стаття 71. Заява кандидата на посаду судді до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Стаття 72. Порядок проведення добору кандидатів на посаду судді

 • Стаття 73. Відбірковий іспит

 • Стаття 74. Проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду судді

 • Стаття 75. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої кандидатом на посаду судді

 • Стаття 76. Декларація родинних зв’язків кандидата на посаду судді

 • Стаття 77. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді

 • Стаття 78. Кваліфікаційний іспит

 • Стаття 79. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді

 • Стаття 80. Призначення на посаду судді

 • Стаття 81. Порядок призначення на посаду судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду або Верховного Суду за спеціальною процедурою

 • Стаття 82. Переведення судді до іншого суду

 • Стаття 83. Завдання та підстави кваліфікаційного оцінювання

 • Стаття 84. Проведення кваліфікаційного оцінювання

 • Стаття 85. Етапи кваліфікаційного оцінювання

 • Стаття 86. Отримання інформації під час проведення кваліфікаційного оцінювання

 • Стаття 87. Громадська рада доброчесності

 • Стаття 88. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Стаття 89. Підготовка судді для підтримання його кваліфікації

 • Стаття 90. Завдання та порядок регулярного оцінювання судді

 • Стаття 91. Значення результатів регулярного оцінювання

 • Стаття 92. Статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Стаття 93. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Стаття 94. Склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Стаття 95. Порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Стаття 96. Звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з посади

 • Стаття 97. Припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Стаття 98. Організація роботи та засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Стаття 99. Права члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Стаття 100. Відвід члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Стаття 101. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Стаття 102. Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Стаття 103. Служба інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 • Стаття 104. Статус і структура Національної школи суддів України

 • Стаття 105. Завдання Національної школи суддів України

 • Стаття 106. Підстави дисциплінарної відповідальності судді

 • Стаття 107. Звернення з дисциплінарною скаргою щодо судді

 • Стаття 108. Орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді

 • Стаття 109. Дисциплінарне стягнення стосовно судді

 • Стаття 110. Погашення дисциплінарного стягнення

 • Стаття 111. Оскарження рішення у дисциплінарній справі стосовно судді

 • Стаття 112. Загальні умови звільнення судді з посади

 • Стаття 113. Звільнення судді з посади за станом здоров’я

 • Стаття 114. Звільнення судді з посади у разі порушення ним вимог щодо несумісності

 • Стаття 115. Звільнення судді з посади у разі вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками

 • Стаття 116. Звільнення судді з посади за його заявою про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням

 • Стаття 117. Звільнення судді з посади у зв’язку з незгодою на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду

 • Стаття 118. Звільнення судді з посади у зв’язку з порушенням обов’язку підтвердити законність джерела походження майна

 • Стаття 119. Припинення повноважень судді

 • Стаття 120. Припинення повноважень судді у зв’язку з досягненням суддею шістдесяти п’яти років

 • Стаття 121. Припинення повноважень судді у зв’язку з припиненням громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави

 • Стаття 122. Припинення повноважень судді у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним

 • Стаття 123. Припинення повноважень судді у зв’язку зі смертю судді

 • Стаття 124. Припинення повноважень судді у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину

 • Стаття 125. Припинення трудових відносин із суддею внаслідок припинення повноважень

 • Стаття 126. Завдання суддівського самоврядування

 • Стаття 127. Організаційні форми суддівського самоврядування

 • Стаття 128. Збори суддів

 • Стаття 129. З’їзд суддів України

 • Стаття 130. Порядок скликання з’їзду суддів України

 • Стаття 131. Обрання делегатів на з’їзд суддів України

 • Стаття 132. Порядок проведення з’їзду суддів України

 • Стаття 133. Рада суддів України

 • Стаття 134. Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування

 • Стаття 135. Суддівська винагорода

 • Стаття 136. Відпустка

 • Стаття 137. Стаж роботи судді

 • Стаття 138. Забезпечення житлових умов судді

 • Стаття 139. Забезпечення потреб судді, пов’язаних з його діяльністю

 • Стаття 140. Державний захист суддів та членів їхніх сімей

 • Стаття 141. Соціальне страхування судді

 • Стаття 142. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці

 • Стаття 143. Вихідна допомога судді у зв’язку з відставкою

 • Стаття 144. Медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування суддів та членів їхніх сімей

 • Стаття 145. Припинення відставки судді

 • Стаття 146. Особливості забезпечення функціонування судової влади

 • Стаття 147. Система забезпечення функціонування судової влади

 • Стаття 148. Засади фінансування судів

 • Стаття 149. Порядок фінансування судів

 • Стаття 150. Державна служба в системі правосуддя, оплата праці та соціальні гарантії

 • Стаття 151. Статус Державної судової адміністрації України

 • Стаття 152. Повноваження Державної судової адміністрації України

 • Стаття 153. Голова Державної судової адміністрації України

 • Стаття 154. Територіальні органи Державної судової адміністрації України

 • Стаття 155. Апарат суду

 • Стаття 156. Особливості апарату Верховного Суду

 • Стаття 157. Помічники суддів

 • Стаття 158. Бібліотека суду

 • Стаття 159. Служба судових розпорядників

 • Стаття 160. Забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах

 • Стаття 161. Статус Служби судової охорони

 • Стаття 162. Повноваження Служби судової охорони

 • Стаття 163. Проходження служби у Службі судової охорони

 • Стаття 164. Спеціальні звання співробітників Служби судової охорони

 • Стаття 165. Соціальний захист співробітників Служби судової охорони

 • Прикінцеві та перехідні положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про судоустрій і статус суддів"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цей Закон визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи