Ви є тут

ЗУ "Про Регламент Верховної Ради України"

Зміст

 • Стаття 1. Правові засади роботи Верховної Ради України

 • Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань Верховної Ради

 • Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Верховної Ради

 • Стаття 4. Закриті пленарні засідання Верховної Ради

 • Стаття 5. Розміщення народних депутатів і запрошених осіб у залі засідань Верховної Ради

 • Стаття 6. Запрошення на пленарне засідання Верховної Ради

 • Стаття 7. Забезпечення діяльності Верховної Ради

 • Стаття 8. Керівник Апарату Верховної Ради України

 • Стаття 9. Форми роботи Верховної Ради

 • Стаття 10. Чергові сесії Верховної Ради

 • Стаття 11. Позачергові сесії Верховної Ради

 • Стаття 12. Інформаційне забезпечення новообраних народних депутатів до першої сесії Верховної Ради

 • Стаття 13. Формування та організація роботи Підготовчої депутатської групи

 • Стаття 14. Порядок складення присяги народним депутатом України

 • Стаття 15. Відкриття першої сесії новообраної Верховної Ради

 • Стаття 16. Послідовність розгляду питань на першій сесії новообраної Верховної Ради

 • Стаття 17. Лічильна комісія

 • Стаття 18. Тимчасова президія першої сесії Верховної Ради

 • Стаття 19. Календарний план роботи сесії Верховної Ради

 • Стаття 20. Порядок денний сесії Верховної Ради

 • Стаття 21. Формування порядку денного сесії Верховної Ради

 • Стаття 22. Затвердження проекту порядку денного сесії Верховної Ради

 • Стаття 23. Внесення змін до порядку денного сесії Верховної Ради

 • Стаття 24. Розклад пленарних засідань сесії Верховної Ради

 • Стаття 25. Тижневий порядок денний пленарних засідань Верховної Ради

 • Стаття 26. Реєстрація учасників та ведення пленарних засідань Верховної Ради

 • Стаття 27. Обов'язки головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради

 • Стаття 28. Права головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради

 • Стаття 29. Відповідальність головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради

 • Стаття 30. Процедура повного обговорення питань на пленарному засіданні Верховної Ради

 • Стаття 31. Скорочена процедура обговорення питань на пленарному засіданні Верховної Ради

 • Стаття 31-1. Обмеження щодо участі в обговоренні питань на пленарному засіданні Верховної Ради у зв’язку з конфліктом інтересів

 • Стаття 32. Тривалість часу виступів на пленарному засіданні Верховної Ради

 • Стаття 33. Порядок запису на виступ на пленарному засіданні Верховної Ради

 • Стаття 34. Гарантоване право на виступ на пленарному засіданні

 • Стаття 35. Черговість надання слова на пленарному засіданні

 • Стаття 36. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Верховної Ради

 • Стаття 37. Види та способи голосування

 • Стаття 38. Бюлетень, час і місце для таємного голосування

 • Стаття 39. Організація таємного голосування та встановлення його результатів

 • Стаття 40. Повторне голосування

 • Стаття 41. Таємне голосування списком

 • Стаття 42. Інформування про результати таємного голосування

 • Стаття 43. Контроль за використанням електронної системи підрахунку голосів

 • Стаття 44. Час голосування при прийнятті рішень Верховної Ради

 • Стаття 45. Порядок голосування пропозицій і поправок на пленарному засіданні Верховної Ради

 • Стаття 46. Види рішень Верховної Ради

 • Стаття 47. Прийняття рішень Верховної Ради

 • Стаття 48. Скасування рішень Верховної Ради

 • Стаття 49. Рішення Верховної Ради з процедурних питань

 • Стаття 50. Рішення про одноразове відхилення (ad hoc) від процедур, передбачених цим Регламентом

 • Стаття 51. Дотримання дисципліни та норм етики народними депутатами на пленарному засіданні

 • Стаття 52. Дотримання дисципліни та норм етики промовцями на пленарному засіданні Верховної Ради

 • Стаття 53. Дотримання дисципліни особами, присутніми на пленарних засіданнях Верховної Ради

 • Стаття 54. Протокол пленарного засідання Верховної Ради

 • Стаття 55. Стенограма, стенографічний бюлетень пленарних засідань Верховної Ради

 • Стаття 56. Порядок надання протоколу, стенограми, стенографічного бюлетеня пленарних засідань Верховної Ради

 • Стаття 57. Формування депутатських фракцій

 • Стаття 58. Принципи формування депутатських фракцій

 • Стаття 59. Умови формування депутатських фракцій (депутатських груп)

 • Стаття 60. Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп)

 • Стаття 60-1. Міжфракційне депутатське об'єднання

 • Стаття 73. Погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп)

 • Стаття 74. Внесення кандидатур на посаду Голови Верховної Ради України

 • Стаття 75. Обрання Голови Верховної Ради України

 • Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади

 • Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади

 • Стаття 78. Повноваження Голови Верховної Ради України

 • Стаття 79. Обрання та відкликання з посад Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України

 • Стаття 80. Повноваження Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України

 • Стаття 81. Створення комітетів Верховної Ради

 • Стаття 82. Обрання голів комітетів, перших заступників, заступників голів та секретарів комітетів Верховної Ради

 • Стаття 83. Відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови та секретаря комітету Верховної Ради

 • Стаття 84. Формування персонального складу комітетів Верховної Ради

 • Стаття 85. Порядок утворення тимчасової спеціальної комісії

 • Стаття 86. Термін діяльності тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради

 • Стаття 87. Створення тимчасових слідчих комісій Верховної Ради

 • Стаття 88. Висновки роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради

 • Стаття 89. Право законодавчої ініціативи

 • Стаття 90. Оформлення законопроектів, проектів інших актів

 • Стаття 91. Супровідні документи до законопроекту, проекту іншого акта

 • Стаття 92. Реєстрація законопроектів, проектів інших актів

 • Стаття 93. Попередній розгляд законопроектів, проектів інших актів у комітетах

 • Стаття 94. Повернення законопроекту, проекту іншого акта суб'єкту права законодавчої ініціативи

 • Стаття 95. Зняття законопроектів з розгляду

 • Стаття 96. Включення законопроектів до порядку денного сесії Верховної Ради

 • Стаття 97. Справа законопроекту

 • Стаття 98. Надання законопроектів народним депутатам

 • Стаття 99. Відомості, які необхідно зазначати в законопроекті та супровідних документах, що надаються народним депутатам

 • Стаття 100. Альтернативні законопроекти

 • Стаття 101. Особливості розгляду законопроектів, визначених як невідкладні

 • Стаття 102. Розгляд законопроектів Верховною Радою

 • Стаття 103. Експертиза законопроектів

 • Стаття 104. Відкликання законопроектів

 • Стаття 105. Визнання законопроектів відкликаними

 • Стаття 106. Розгляд законопроектів, прийнятих Верховною Радою попереднього скликання в першому і наступних читаннях

 • Стаття 107. Визнання законопроектів відхиленими

 • Стаття 108. Розгляд законопроектів головним комітетом

 • Стаття 109. Строки подання пропозицій до законопроектів

 • Стаття 110. Особливості розгляду альтернативних законопроектів

 • Стаття 111. Висновок головного комітету щодо законопроектів

 • Стаття 112. Строки надання народним депутатам висновків до законопроектів, підготовлених до першого читання

 • Стаття 113. Порядок розгляду законопроектів у першому читанні

 • Стаття 114. Рішення за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні

 • Стаття 115. Особливості процедури повторного першого читання законопроекту

 • Стаття 116. Строки подання пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання

 • Стаття 117. Строки надання народним депутатам законопроектів, підготовлених до другого читання

 • Стаття 118. Зміст порівняльної таблиці законопроекту, підготовленого до другого читання

 • Стаття 119. Розгляд законопроектів у другому читанні

 • Стаття 120. Порядок обговорення законопроектів при розгляді в другому читанні

 • Стаття 121. Особливості голосування при розгляді законопроектів у другому читанні

 • Стаття 122. Усунення суперечностей та внесення редакційних уточнень до законопроекту

 • Стаття 123. Рішення за результатами розгляду законопроекту в другому читанні

 • Стаття 124. Розгляд законопроектів у повторному другому читанні

 • Стаття 125. Внесення поправок перед розглядом законопроекту у третьому читанні

 • Стаття 126. Строки надання народним депутатам законопроектів, підготовлених до третього читання

 • Стаття 127. Супровідні документи, що подаються до законопроектів, підготовлених до третього читання

 • Стаття 128. Розгляд законопроектів у третьому читанні

 • Стаття 129. Рішення за результатами розгляду законопроектів у третьому читанні

 • Стаття 130. Підготовка тексту прийнятого закону для підпису Головою Верховної Ради України

 • Стаття 131. Порядок усунення неузгодженостей та неточностей у прийнятому законі

 • Стаття 132. Процедурні наслідки застосування Президентом України права вето

 • Стаття 133. Підготовка до розгляду пропозицій Президента України на пленарному засіданні Верховної Ради

 • Стаття 134. Порядок розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради пропозицій, які надійшли до поверненого Президентом України закону

 • Стаття 135. Голосування пропозицій Президента України до поверненого ним закону

 • Стаття 136. Направлення закону, прийнятого після повторного розгляду, на підпис Президенту України

 • Стаття 138. Порядок прийняття постанов та інших актів Верховної Ради

 • Стаття 139. Опублікування, зберігання законів, постанов та інших актів Верховної Ради

 • Стаття 140. Справа закону

 • Стаття 141. Законодавство про порядок внесення Верховною Радою змін до Конституції України

 • Стаття 142. Суб'єкти права подання до Верховної Ради законопроектів про внесення змін до Конституції України, пропозицій, поправок до них та пропозицій щодо їх розгляду

 • Стаття 143. Порядок подання до Верховної Ради законопроектів про внесення змін до Конституції України, пропозицій та поправок до них

 • Стаття 144. Відкликання законопроектів про внесення змін до Конституції України, пропозицій, поправок до них

 • Стаття 145. Підготовка до розгляду питання про включення законопроекту про внесення змін до Конституції України до порядку денного сесії Верховної Ради та про порядок продовження роботи над ним

 • Стаття 146. Розгляд Верховною Радою питання про включення законопроекту про внесення змін до Конституції України до порядку денного сесії Верховної Ради та про порядок продовження роботи над ним

 • Стаття 147. Підготовка законопроекту про внесення змін до Конституції України до попереднього схвалення або прийняття його Верховною Радою

 • Стаття 148. Звернення Верховної Ради до Конституційного Суду України про надання висновку Конституційним Судом України щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України

 • Стаття 149. Попереднє схвалення, прийняття Верховною Радою законопроекту про внесення змін до Конституції України, який за висновком Конституційного Суду України відповідає вимогам статей 157, 158 Конституції України

 • Стаття 150. Внесення та розгляд у головному комітеті пропозицій та поправок до законопроекту про внесення змін до Конституції України

 • Стаття 151. Розгляд Верховною Радою пропозицій, поправок до законопроекту про внесення змін до Конституції України

 • Стаття 152. Розгляд Бюджетної декларації

 • Стаття 153. Підготовка до розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік

 • Стаття 154. Представлення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік Верховній Раді

 • Стаття 155. Процедура розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік

 • Стаття 156. Підготовка проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік до першого читання

 • Стаття 157. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому читанні

 • Стаття 158. Підготовка та розгляд проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні

 • Стаття 159. Підготовка та розгляд проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у третьому читанні

 • Стаття 160. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України

 • Стаття 161. Контроль за виконанням закону про Державний бюджет України

 • Стаття 162. Розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України

 • Стаття 163. Правові підстави складення присяги Українському народові новообраним Президентом України

 • Стаття 164. Місце складення присяги новообраним Президентом України

 • Стаття 165. Дата і час проведення урочистого засідання Верховної Ради

 • Стаття 166. Порядок складення присяги новообраним Президентом України

 • Стаття 167. Дата і час проголошення послань Президентом України

 • Стаття 168. Особи, запрошені на засідання Верховної Ради з приводу заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України

 • Стаття 169. Порядок заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України

 • Стаття 170. Порядок дострокового припинення повноважень Президента України у зв'язку з неспроможністю виконання ним своїх повноважень за станом здоров'я

 • Стаття 171. Правові засади усунення Президента України з поста в порядку імпічменту

 • Стаття 172. Ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту

 • Стаття 173. Порядок утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії, обрання спеціального прокурора та спеціальних слідчих

 • Стаття 174. Порядок діяльності та повноваження спеціальної тимчасової слідчої комісії

 • Стаття 175. Участь спостерігачів від Конституційного Суду України в роботі спеціальної тимчасової слідчої комісії

 • Стаття 176. Висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії

 • Стаття 177. Надання для ознайомлення висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії

 • Стаття 178. Підготовка та початок розгляду Верховною Радою висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії

 • Стаття 179. Обговорення висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії

 • Стаття 180. Рішення за результатами обговорення висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії

 • Стаття 181. Порядок заслуховування свідків та експертів

 • Стаття 182. Заслуховування заключного слова

 • Стаття 183. Обговорення проектів постанов Верховної Ради про звинувачення Президента України

 • Стаття 184. Вимоги до проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України

 • Стаття 185. Порядок прийняття рішення про звинувачення Президента України

 • Стаття 186. Розгляд Верховною Радою висновків Конституційного Суду України та Верховного Суду України

 • Стаття 187. Прийняття рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту

 • Стаття 188. Наслідки неприйняття Верховною Радою рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту

 • Стаття 189. Порядок розгляду питань про затвердження указів Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану

 • Стаття 190. Порядок затвердження, відхилення указів Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану

 • Стаття 191. Порядок оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України

 • Стаття 192. Правові засади надання Верховною Радою згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України

 • Стаття 193. Прийняття Верховною Радою рішень про міжнародні договори України

 • Стаття 194. Перелік супровідних документів до законопроектів про надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України

 • Стаття 195. Порядок внесення пропозицій щодо виконання міжнародних договорів України

 • Стаття 196. Висновки щодо внесення змін до законів на виконання міжнародних договорів України

 • Стаття 197. Попередній розгляд законопроектів про надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України

 • Стаття 198. Вимоги до текстів міжнародних договорів України, які подаються на розгляд Верховної Ради

 • Стаття 199. Розгляд Верховною Радою законопроектів щодо міжнародних договорів

 • Стаття 200. Надання Верховною Радою згоди на обов'язковість міжнародних договорів України

 • Стаття 201. Внесення пропозицій щодо застережень до міжнародних договорів України

 • Стаття 202. Денонсація міжнародних договорів України

 • Стаття 203. Оприлюднення міжнародних договорів України

 • Стаття 204. Офіційні делегації Верховної Ради

 • Стаття 205. Надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України

 • Стаття 207. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Національного банку України

 • Стаття 208. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 • Стаття 208-1. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя та порядок їх звільнення

 • Стаття 208-2. Порядок призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати

 • Стаття 208-3. Порядок формування Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 • Стаття 208-4. Порядок призначення на посаду суддів Конституційного Суду України

 • Стаття 209. Порядок призначення на посади та припинення повноважень за поданням Президента України членів Центральної виборчої комісії

 • Стаття 210. Порядок призначення на посади та звільнення з посад членів Ради Національного банку України, членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

 • Стаття 211. Надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України

 • Стаття 212. Порядок надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора

 • Стаття 213. Висловлення недовіри Генеральному прокуророві

 • Статтю 214 виключено на підставі Закону № 1798-VIII від 21.12.2016

 • Статтю 214-1 виключено на підставі Закону № 192-VIII від 12.02.2015

 • Статтю 214-2 виключено на підставі Закону № 192-VIII від 12.02.2015

 • Статтю 214-3 виключено на підставі Закону № 192-VIII від 12.02.2015

 • Статтю 215 виключено на підставі Закону № 1798-VIII від 21.12.2016

 • Статтю 216 виключено на підставі Закону № 1798-VIII від 21.12.2016

 • Стаття 217. Порядок складення присяги перед Верховною Радою

 • Стаття 218. Внесення подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт

 • Стаття 219. Надання письмового пояснення народних депутатів

 • Стаття 220. Висновок комітету щодо надання згоди Верховною Радою на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт

 • Стаття 221. Розгляд Верховною Радою України питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт

 • Стаття 222. Розгляд питання про дострокове припинення повноважень народного депутата

 • Стаття 223. Невиконання народним депутатом вимог закону щодо несумісності депутатського мандата

 • Стаття 223-1. Підготовка до розгляду електронної петиції

 • Стаття 223-2. Розгляд електронної петиції на засіданні Верховної Ради

 • Стаття 224. Внесення депутатського запиту та його оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради

 • Стаття 225. Розгляд Верховною Радою питання про направлення депутатського запиту

 • Стаття 226. Розгляд відповіді на депутатський запит

 • Стаття 227. Розгляд питання про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України

 • Стаття 228. Розгляд Верховною Радою звітів і доповідей Кабінету Міністрів України

 • Стаття 229. Організація проведення "години запитань до Уряду"

 • Стаття 230. Проведення "години запитань до Уряду"

 • Стаття 231. Підготовка до розгляду Верховною Радою питання про відповідальність Кабінету Міністрів України

 • Стаття 232. Розгляд Верховною Радою питання про відповідальність Кабінету Міністрів України

 • Стаття 233. Періодичність проведення парламентських слухань

 • Стаття 234. Ініціювання парламентських слухань та визначення дати їх проведення

 • Стаття 235. Підготовка до проведення парламентських слухань

 • Стаття 236. Загальні положення щодо порядку проведення парламентських слухань

 • Стаття 237. Внесення пропозиції про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим

 • Стаття 238. Підготовка до розгляду питання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим

 • Стаття 239. Розгляд питання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим на пленарному засіданні Верховної Ради

 • Стаття 240. Розгляд звітів та інформації посадових осіб, яких Верховна Рада обирає, призначає або надає згоду на призначення їх на посаду


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про Регламент Верховної Ради України"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Порядок роботи Верховної Ради України (далі - Верховна Рада), її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді встановлюються Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України (далі - Регламент) та законами України "Про комітети Верховної Ради України", "Про статус народного депутата України", про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи