Ви є тут

ЗУ "Про освіту"

Зміст

 • Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

 • Стаття 2. Законодавство України про освіту

 • Стаття 3. Право на освіту

 • Стаття 4. Забезпечення права на безоплатну освіту

 • Стаття 5. Державна політика у сфері освіти

 • Стаття 6. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності

 • Стаття 7. Мова освіти

 • Стаття 8. Види освіти

 • Стаття 9. Форми здобуття освіти

 • Стаття 10. Складники та рівні освіти

 • Стаття 11. Дошкільна освіта

 • Стаття 12. Повна загальна середня освіта

 • Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

 • Стаття 14. Позашкільна освіта

 • Стаття 15. Професійна (професійно-технічна) освіта

 • Стаття 16. Фахова передвища освіта

 • Стаття 17. Вища освіта

 • Стаття 18. Освіта дорослих

 • Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

 • Стаття 20. Інклюзивне навчання

 • Стаття 21. Спеціалізована освіта

 • Стаття 22. Організаційно-правовий статус закладів освіти

 • Стаття 23. Автономія закладу освіти

 • Стаття 24. Управління закладом освіти

 • Стаття 25. Права і обов’язки засновника закладу освіти

 • Стаття 26. Керівник закладу освіти

 • Стаття 27. Колегіальні органи управління закладів освіти

 • Стаття 28. Громадське самоврядування в закладі освіти

 • Стаття 29. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти

 • Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 • Стаття 31. Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями

 • Стаття 32. Стандарти освіти

 • Стаття 33. Освітня програма

 • Стаття 34. Кваліфікації

 • Стаття 35. Рамки кваліфікацій

 • Стаття 36. Рівні Національної рамки кваліфікацій

 • Стаття 37. Національна система кваліфікацій

 • Стаття 38. Національне агентство кваліфікацій

 • Стаття 39. Професійні стандарти

 • Стаття 40. Документи про освіту

 • Стаття 41. Система забезпечення якості освіти

 • Стаття 42. Академічна доброчесність

 • Стаття 43. Ліцензування освітньої діяльності

 • Стаття 44. Акредитація освітньої програми

 • Стаття 45. Інституційний аудит

 • Стаття 46. Інституційна акредитація

 • Стаття 47. Зовнішнє незалежне оцінювання

 • Стаття 48. Моніторинг якості освіти

 • Стаття 49. Громадська акредитація закладу освіти

 • Стаття 50. Атестація педагогічних працівників

 • Стаття 51. Сертифікація педагогічних працівників

 • Стаття 52. Категорії учасників освітнього процесу

 • Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти

 • Стаття 54. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу

 • Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

 • Стаття 56. Державні гарантії здобувачам освіти

 • Стаття 57. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам

 • Стаття 58. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти

 • Стаття 59. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

 • Стаття 60. Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників

 • Стаття 61. Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників

 • Стаття 62. Органи управління у сфері освіти

 • Стаття 63. Повноваження Кабінету Міністрів України

 • Стаття 64. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки

 • Стаття 65. Повноваження державних органів, до сфери управління яких належать заклади освіти

 • Стаття 66. Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим

 • Стаття 67. Повноваження органів із забезпечення якості освіти

 • Стаття 68. Відкритість органів управління у сфері освіти

 • Стаття 69. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти

 • Стаття 70. Громадське самоврядування та державно-громадське управління у сфері освіти

 • Стаття 71. Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти

 • Стаття 72. Освітня статистика

 • Стаття 73. Інститут освітнього омбудсмена

 • Стаття 74. Єдина державна електронна база з питань освіти

 • Стаття 75. Наукове і методичне забезпечення освіти

 • Стаття 76. Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти

 • Стаття 77. Організація медичного обслуговування в системі освіти

 • Стаття 78. Фінансування системи освіти

 • Стаття 79. Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти

 • Стаття 80. Майно закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти

 • Стаття 81. Державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки

 • Стаття 82. Міжнародне співробітництво у системі освіти

 • Стаття 83. Участь у міжнародних дослідженнях якості освіти

 • Стаття 84. Міжнародна академічна мобільність

 • Прикінцеві та перехідні положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про освіту"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

  Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

  Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи