Ви є тут

ЗУ "Про охорону праці"

Зміст

 • Стаття 1. Визначення понять і термінів

 • Стаття 2. Сфера дії Закону

 • Стаття 3. Законодавство про охорону праці

 • Стаття 4. Державна політика в галузі охорони праці

 • Стаття 5. Права на охорону праці під час укладання трудового договору

 • Стаття 6. Права працівників на охорону праці під час роботи

 • Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці

 • Стаття 8. Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами

 • Стаття 9. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті

 • Стаття 10. Охорона праці жінок

 • Стаття 11. Охорона праці неповнолітніх

 • Стаття 12. Охорона праці осіб з інвалідністю

 • Стаття 13. Управління охороною праці та обов'язки роботодавця

 • Стаття 14. Обов'язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці

 • Стаття 15. Служба охорони праці на підприємстві

 • Стаття 16. Комісія з питань охорони праці підприємства

 • Стаття 17. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій

 • Стаття 18. Навчання з питань охорони праці

 • Стаття 19. Фінансування охорони праці

 • Стаття 20. Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді

 • Стаття 21. Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва

 • Стаття 22. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій

 • Стаття 23. Інформація та звітність про стан охорони праці

 • Стаття 24. Добровільні об'єднання громадян, працівників і спеціалістів з охорони праці

 • Стаття 25. Економічне стимулювання охорони праці

 • Стаття 26. Відшкодування юридичним, фізичним особам і державі збитків, завданих порушенням вимог з охорони праці

 • Стаття 27. Документи, що належать до нормативно-правових актів з охорони праці

 • Стаття 28. Опрацювання, прийняття та скасування нормативно-правових актів з охорони праці

 • Стаття 29. Тимчасове припинення чинності нормативно-правових актів з охорони праці

 • Стаття 30. Поширення дії нормативно-правових актів з охорони праці на сферу трудового і професійного навчання

 • Стаття 31. Органи державного управління охороною праці

 • Стаття 32. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці

 • Стаття 33. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в галузі охорони праці

 • Стаття 34. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці

 • Стаття 35. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці

 • Стаття 36. Повноваження об'єднань підприємств у галузі охорони праці

 • Стаття 37. Організація наукових досліджень з проблем охорони праці

 • Стаття 38. Органи державного нагляду за охороною праці

 • Стаття 39. Права і відповідальність посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці

 • Стаття 40. Соціальний захист посадових осіб центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці

 • Стаття 41. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці

 • Стаття 42. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці

 • Стаття 43. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, посадових осіб та працівників

 • Стаття 44. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці

 • Прикінцеві положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про охорону праці"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи