Ви є тут

ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища"

Зміст

 • Стаття 1. Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища

 • Стаття 2. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища

 • Стаття 3. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 4. Право власності на природні ресурси

 • Стаття 5. Об'єкти правової охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 6. Державні цільові та інші екологічні програми

 • Стаття 7. Освіта і виховання в галузі охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 8. Наукові дослідження

 • Стаття 9. Екологічні права громадян України

 • Стаття 10. Гарантії екологічних прав громадян

 • Стаття 11. Захист прав громадян України у галузі охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 12. Обов'язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 13. Компетенція Верховної Ради України у галузі охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 14. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим

 • Стаття 15. Повноваження місцевих Рад у галузі охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 16. Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 17. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 18. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 19. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 20. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів

 • Стаття 20-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів

 • Стаття 20-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 20-3. Компетенція органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 20-4. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 21. Повноваження громадських організацій у галузі охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 22. Моніторинг навколишнього природного середовища

 • Стаття 23. Кадастри природних ресурсів

 • Стаття 24. Державний облік об'єктів, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища

 • Стаття 25. Інформація про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація)

 • Стаття 25-1. Екологічне інформаційне забезпечення

 • Розділ VI виключено на підставі Закону № 2059-VIII від 23.05.2017

 • Стаття 31. Завдання стандартизації і нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 32. Екологічні стандарти

 • Стаття 33. Екологічні нормативи

 • Стаття 34. Завдання контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 35. Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 36. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища

 • Статтю 37 виключено на підставі Закону № 1697-VII від 14.10.2014

 • Стаття 38. Загальне та спеціальне використання природних ресурсів

 • Стаття 39. Природні ресурси загальнодержавного і місцевого значення

 • Стаття 40. Додержання екологічних вимог при використанні природних ресурсів

 • Стаття 41. Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 42. Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 43. Ліміти використання природних ресурсів

 • Стаття 44. Ліміти скидів забруднюючих речовин

 • Статтю 45 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010

 • Стаття 46. Розподіл екологічного податку

 • Стаття 47. Фонди охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 48. Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 49. Екологічне страхування та екологічний аудит

 • Стаття 50. Екологічна безпека

 • Стаття 51. Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів

 • Стаття 52. Охорона навколишнього природного середовища при застосуванні засобів захисту рослин, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів

 • Стаття 53. Охорона навколишнього природного середовища від неконтрольованого та шкідливого біологічного впливу

 • Стаття 54. Охорона навколишнього природного середовища від акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого впливу фізичних факторів та радіоактивного забруднення

 • Стаття 55. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення відходами

 • Стаття 56. Екологічна безпека транспортних та інших пересувних засобів і установок

 • Стаття 57. Додержання вимог екологічної безпеки при проведенні наукових досліджень, впровадженні відкриттів, винаходів, застосуванні нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем

 • Стаття 58. Вимоги екологічної безпеки щодо військових, оборонних об'єктів та військової діяльності

 • Стаття 59. Екологічні вимоги при розміщенні і розвитку населених пунктів

 • Стаття 60. Система природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні

 • Стаття 61. Природно-заповідний фонд України

 • Стаття 62. Курортні і лікувально-оздоровчі зони

 • Стаття 63. Рекреаційні зони

 • Стаття 64. Охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу

 • Стаття 65. Зона надзвичайної екологічної ситуації

 • Стаття 66. Запобігання аваріям і ліквідація їх шкідливих екологічних наслідків

 • Стаття 67. Вирішення спорів у галузі охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

 • Стаття 69. Особливості застосування цивільної відповідальності

 • Стаття 70. Адміністративна та кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення і злочини

 • Стаття 71. Участь України у міжнародному співробітництві у галузі охорони навколишнього природного середовища

 • Стаття 72. Обов'язок іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб щодо додержання законодавства України про охорону навколишнього природного середовища

 • Прикінцеві положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

  З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

  Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи