Ви є тут

ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок"

Зміст

 • Стаття 1. Визначення термінів

 • Стаття 2. Фондовий ринок

 • Стаття 3. Цінні папери та їх класифікація

 • Стаття 4. Перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами

 • Стаття 5. Виконання зобов'язань за цінним папером

 • Стаття 5-1. Особливості укладання, зміни, розірвання та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів

 • Стаття 5-2. Конвертація цінних паперів

 • Стаття 6. Акції

 • Стаття 6-1. Акції корпоративного інвестиційного фонду

 • Стаття 7. Облігації

 • Стаття 8. Облігації підприємств

 • Стаття 8-1. Цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва

 • Стаття 8-2. Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

 • Стаття 8-3. Конвертовані облігації підприємств

 • Стаття 9. Облігації місцевих позик

 • Стаття 10. Державні облігації України

 • Стаття 10-1. Облігації міжнародних фінансових організацій

 • Стаття 11. Казначейські зобов'язання України

 • Стаття 12. Інвестиційні сертифікати

 • Стаття 13. Ощадні (депозитні) сертифікати

 • Стаття 14. Вексель

 • Стаття 15. Іпотечні, приватизаційні, похідні та товаророзпорядчі цінні папери

 • Стаття 15-1. Державний дериватив

 • Стаття 16. Види професійної діяльності на фондовому ринку

 • Стаття 17. Діяльність з торгівлі цінними паперами

 • Стаття 18. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів

 • Стаття 19. Депозитарна діяльність

 • Стаття 19-1. Клірингова діяльність

 • Стаття 19-2. Утворення клірингової установи

 • Стаття 19-3. Провадження клірингової діяльності

 • Стаття 19-4. Правила клірингу

 • Стаття 19-5. Організація клірингу

 • Стаття 19-6. Центральний контрагент

 • Стаття 19-7. Гарантії невтручання у діяльність особи, яка провадить клірингову діяльність

 • Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

 • Стаття 21. Утворення фондової біржі та права її членів

 • Стаття 22. Статут фондової біржі

 • Стаття 23. Вимоги до фондової біржі

 • Стаття 24. Організація торгівлі на фондовій біржі

 • Стаття 25. Правила фондової біржі

 • Стаття 26. Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку

 • Стаття 27. Вимоги до професійних учасників фондового ринку та осіб, які мають у них істотну участь

 • Стаття 27-1. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку

 • Стаття 27-2. Підстави для відмови у видачі ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку

 • Стаття 27-3. Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, що потребує авторизації

 • Стаття 27-4. Особи, які мають право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

 • Стаття 27-5. Порядок авторизації

 • Стаття 27-6. Анулювання свідоцтва про включення до Реєстру

 • Стаття 27-7. Вимоги до діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

 • Стаття 27-8. Вимоги до діяльності з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку

 • Стаття 27-9. Вимоги до діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

 • Стаття 28. Емісія цінних паперів

 • Стаття 29. Етапи емісії цінних паперів

 • Стаття 30. Реєстрація та відмова в реєстрації випуску цінних паперів

 • Стаття 31. Облік зареєстрованих випусків цінних паперів

 • Стаття 32. Звіт про результати емісії цінних паперів

 • Стаття 33. Недобросовісна емісія цінних паперів

 • Стаття 34. Публічна пропозиція цінних паперів

 • Стаття 35. Проспект цінних паперів

 • Стаття 36. Затвердження проспекту цінних паперів

 • Стаття 37. Дійсність проспекту цінних паперів та внесення до нього змін

 • Стаття 38. Мова проспекту цінних паперів

 • Стаття 38-1. Розкриття інформації, що міститься в проспекті цінних паперів

 • Стаття 38-2. Здійснення публічної пропозиції емітентом у процесі емісії

 • Стаття 38-3. Проспект цінних паперів при публічній пропозиції викуплених емітентом цінних паперів

 • Стаття 38-4. Проспект цінних паперів при публічній пропозиції цінних паперів оферентом

 • Стаття 38-5. Проспект цінних паперів при допуску цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру

 • Стаття 38-6. Емісія окремих видів цінних паперів

 • Стаття 39. Розкриття регульованої інформації

 • Стаття 39-1. Мова розкриття регульованої інформації

 • Стаття 40. Регулярна інформація про емітента

 • Стаття 40-1. Звіт керівництва

 • Стаття 41. Особлива інформація про емітента

 • Стаття 41-1. Особливості розкриття інформації іноземними емітентами

 • Стаття 42. Розкриття інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів

 • Стаття 43. Розкриття інформації про професійних учасників фондового ринку

 • Стаття 44. Інсайдерська інформація

 • Стаття 45. Заборона використання інсайдерської інформації

 • Стаття 46. Реклама цінних паперів та фондового ринку

 • Стаття 47. Регулювання ринку цінних паперів

 • Стаття 48. Об’єднання професійних учасників фондового ринку

 • Стаття 49. Повноваження об’єднання професійних учасників фондового ринку та саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних паперів

 • Прикінцеві положення


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок"» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи