Ви є тут

Кримінально-процесуальний кодекс України

Зміст

 • Стаття 1. Кримінальне процесуальне законодавство України

 • Стаття 2. Завдання кримінального провадження

 • Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу

 • Стаття 4. Дія Кодексу в просторі

 • Стаття 5. Дія Кодексу в часі

 • Стаття 6. Дія Кодексу за колом осіб

 • Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження

 • Стаття 8. Верховенство права

 • Стаття 9. Законність

 • Стаття 10. Рівність перед законом і судом

 • Стаття 11. Повага до людської гідності

 • Стаття 12. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність

 • Стаття 13. Недоторканність житла чи іншого володіння особи

 • Стаття 14. Таємниця спілкування

 • Стаття 15. Невтручання у приватне життя

 • Стаття 16. Недоторканність права власності

 • Стаття 17. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини

 • Стаття 18. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї

 • Стаття 19. Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення

 • Стаття 20. Забезпечення права на захист

 • Стаття 21. Доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень

 • Стаття 22. Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості

 • Стаття 23. Безпосередність дослідження показань, речей і документів

 • Стаття 24. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності

 • Стаття 25. Публічність

 • Стаття 26. Диспозитивність

 • Стаття 27. Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами

 • Стаття 28. Розумні строки

 • Стаття 29. Мова, якою здійснюється кримінальне провадження

 • Стаття 30. Здійснення правосуддя судом

 • Стаття 32. Територіальна підсудність

 • Стаття 31. Склад суду

 • Стаття 36. Прокурор

 • Стаття 35. Автоматизована система документообігу суду

 • Стаття 33. Інстанційна підсудність

 • Стаття 34. Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого

 • Стаття 38. Орган досудового розслідування

 • Стаття 37. Призначення та заміна прокурора

 • Стаття 39. Керівник органу досудового розслідування

 • Стаття 40. Слідчий органу досудового розслідування

 • Стаття 41. Оперативні підрозділи

 • Стаття 42. Підозрюваний, обвинувачений

 • Стаття 43. Виправданий, засуджений

 • Стаття 44. Законний представник підозрюваного, обвинуваченого

 • Стаття 45. Захисник

 • Стаття 46. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні

 • Стаття 47. Обов’язки захисника

 • Стаття 48. Залучення захисника

 • Стаття 49. Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням

 • Стаття 50. Підтвердження повноважень захисника

 • Стаття 51. Договір із захисником

 • Стаття 52. Обов’язкова участь захисника

 • Стаття 53. Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії

 • Стаття 54. Відмова від захисника або його заміна

 • Стаття 55. Потерпілий

 • Стаття 56. Права потерпілого

 • Стаття 57. Обов’язки потерпілого

 • Стаття 58. Представник потерпілого

 • Стаття 59. Законний представник потерпілого

 • Стаття 60. Заявник

 • Стаття 61. Цивільний позивач

 • Стаття 62. Цивільний відповідач

 • Стаття 63. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача

 • Стаття 64. Законний представник цивільного позивача

 • Стаття 65. Свідок

 • Стаття 66. Права та обов’язки свідка

 • Стаття 67. Відповідальність свідка

 • Стаття 68. Перекладач

 • Стаття 69. Експерт

 • Стаття 70. Відповідальність експерта

 • Стаття 71. Спеціаліст

 • Стаття 72. Відповідальність спеціаліста

 • Стаття 73. Секретар судового засідання

 • Стаття 74. Судовий розпорядник

 • Стаття 75. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні

 • Стаття 76. Недопустимість повторної участі судді в кримінальному провадженні

 • Стаття 77. Підстави для відводу прокурора, слідчого

 • Стаття 78. Підстави для відводу захисника, представника

 • Стаття 79. Підстави для відводу спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання

 • Стаття 80. Заява про відвід

 • Стаття 82. Наслідки відводу слідчого судді, судді

 • Стаття 81. Порядок вирішення питання про відвід

 • Стаття 83. Наслідки відводу слідчого, прокурора, захисника, представника, експерта, спеціаліста, перекладача

 • Стаття 84. Докази

 • Стаття 85. Належність доказів

 • Стаття 86. Допустимість доказу

 • Стаття 87. Недопустимість доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини

 • Стаття 88. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого

 • Стаття 89. Визнання доказів недопустимими

 • Стаття 90. Значення рішень інших судів у питаннях допустимості доказів

 • Стаття 91. Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

 • Стаття 92. Обов’язок доказування

 • Стаття 93. Збирання доказів

 • Стаття 94. Оцінка доказів

 • Стаття 95. Показання

 • Стаття 96. З’ясування достовірності показань свідка

 • Стаття 97. Показання з чужих слів

 • Стаття 98. Речові докази

 • Стаття 99. Документи

 • Стаття 100. Зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про них

 • Стаття 101. Висновок експерта

 • Стаття 102. Зміст висновку експерта

 • Стаття 103. Форми фіксування кримінального провадження

 • Стаття 104. Протокол

 • Стаття 105. Додатки до протоколів

 • Стаття 106. Підготовка протоколу та додатка

 • Стаття 107. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження

 • Стаття 108. Журнал судового засідання

 • Стаття 109. Реєстр матеріалів досудового розслідування

 • Стаття 110. Процесуальні рішення

 • Стаття 111. Поняття повідомлення у кримінальному провадженні

 • Стаття 112. Зміст повідомлення

 • Стаття 113. Поняття процесуальних строків

 • Стаття 114. Встановлення процесуальних строків прокурором, слідчим суддею, судом

 • Стаття 115. Обчислення процесуальних строків

 • Стаття 116. Додержання процесуальних строків

 • Стаття 117. Поновлення процесуального строку

 • Стаття 118. Види процесуальних витрат

 • Стаття 119. Зменшення розміру процесуальних витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення процесуальних витрат

 • Стаття 120. Витрати на правову допомогу

 • Стаття 121. Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження

 • Стаття 122. Витрати, пов’язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів

 • Стаття 123. Витрати, пов’язані із зберіганням і пересиланням речей і документів

 • Стаття 124. Розподіл процесуальних витрат

 • Стаття 125. Визначення розміру процесуальних витрат

 • Стаття 126. Рішення щодо процесуальних витрат

 • Стаття 127. Відшкодування (компенсація) шкоди потерпілому

 • Стаття 128. Цивільний позов у кримінальному провадженні

 • Стаття 129. Вирішення цивільного позову в кримінальному провадженні

 • Стаття 130. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю

 • Стаття 131. Види заходів забезпечення кримінального провадження

 • Стаття 132. Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження

 • Стаття 133. Виклик слідчим, прокурором

 • Стаття 134. Судовий виклик

 • Стаття 135. Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні

 • Стаття 136. Підтвердження отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом

 • Стаття 137. Зміст повістки про виклик

 • Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик

 • Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

 • Стаття 140. Привід

 • Стаття 141. Клопотання про здійснення приводу

 • Стаття 142. Розгляд клопотання про здійснення приводу

 • Стаття 143. Виконання ухвали про здійснення приводу

 • Стаття 144. Загальні положення накладення грошового стягнення

 • Стаття 145. Клопотання про накладення грошового стягнення

 • Стаття 146. Розгляд питання про накладення грошового стягнення на особу

 • Стаття 147. Скасування ухвали про накладення грошового стягнення

 • Стаття 148. Загальні положення тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом та тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом

 • Стаття 149. Наслідки тимчасового вилучення документів, які посвідчують користування спеціальним правом

 • Стаття 150. Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

 • Стаття 151. Розгляд клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

 • Стаття 152. Вирішення питання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом

 • Стаття 153. Продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом

 • Стаття 154. Загальні положення відсторонення від посади

 • Стаття 155. Клопотання про відсторонення від посади

 • Стаття 156. Розгляд клопотання про відсторонення від посади

 • Стаття 157. Вирішення питання про відсторонення від посади

 • Стаття 158. Продовження строку відсторонення від посади та його скасування

 • Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

 • Стаття 160. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

 • Стаття 161. Речі і документи, до яких заборонено доступ

 • Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

 • Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

 • Стаття 164. Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів

 • Стаття 165. Виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів

 • Стаття 166. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів

 • Стаття 167. Підстави тимчасового вилучення майна

 • Стаття 168. Порядок тимчасового вилучення майна

 • Стаття 169. Припинення тимчасового вилучення майна

 • Стаття 170. Підстави для арешту майна

 • Стаття 171. Клопотання про арешт майна

 • Стаття 172. Розгляд клопотання про арешт майна

 • Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

 • Стаття 174. Скасування арешту майна

 • Стаття 175. Виконання ухвали про арешт майна

 • Стаття 176. Загальні положення про запобіжні заходи

 • Стаття 177. Мета і підстави застосування запобіжних заходів

 • Стаття 178. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу

 • Стаття 179. Особисте зобов’язання

 • Стаття 180. Особиста порука

 • Стаття 181. Домашній арешт

 • Стаття 182. Застава

 • Стаття 183. Тримання під вартою

 • Стаття 184. Клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів

 • Стаття 185. Відкликання, зміна або доповнення клопотання про застосування запобіжного заходу

 • Стаття 186. Строки розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу

 • Стаття 187. Забезпечення прибуття особи для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу

 • Стаття 188. Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу

 • Стаття 189. Розгляд клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу

 • Стаття 190. Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу

 • Стаття 191. Дії уповноважених службових осіб після затримання на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання

 • Стаття 192. Подання клопотання про застосування запобіжного заходу після затримання особи без ухвали про дозвіл на затримання

 • Стаття 193. Порядок розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу

 • Стаття 194. Застосування запобіжного заходу

 • Стаття 195. Застосування електронних засобів контролю

 • Стаття 196. Ухвала про застосування запобіжних заходів

 • Стаття 197. Строк дії ухвали про тримання під вартою, продовження строку тримання під вартою

 • Стаття 198. Значення висновків, що містяться в ухвалі про застосування запобіжних заходів

 • Стаття 199. Порядок продовження строку тримання під вартою

 • Стаття 200. Клопотання слідчого, прокурора про зміну запобіжного заходу

 • Стаття 201. Клопотання підозрюваного, обвинуваченого про зміну запобіжного заходу

 • Стаття 202. Порядок звільнення особи з-під варти

 • Стаття 203. Негайне припинення дії запобіжних заходів

 • Стаття 204. Заборона затримання без дозволу слідчого судді, суду

 • Стаття 205. Виконання ухвали щодо обрання запобіжного заходу

 • Стаття 206. Загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини

 • Стаття 207. Законне затримання

 • Стаття 208. Затримання уповноваженою службовою особою

 • Стаття 209. Момент затримання

 • Стаття 210. Доставлення до органу досудового розслідування

 • Стаття 211. Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду

 • Стаття 212. Особа, відповідальна за перебування затриманих

 • Стаття 213. Повідомлення інших осіб про затримання

 • Стаття 214. Початок досудового розслідування

 • Стаття 215. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків

 • Стаття 216. Підслідність

 • Стаття 217. Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування

 • Стаття 218. Місце проведення досудового розслідування

 • Стаття 219. Строки досудового розслідування

 • Стаття 220. Розгляд клопотань під час досудового розслідування

 • Стаття 221. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення

 • Стаття 222. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування

 • Стаття 223. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій

 • Стаття 224. Допит

 • Стаття 225. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні

 • Стаття 226. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи

 • Стаття 227. Участь законного представника, педагога, психолога або лікаря у слідчих (розшукових) діях за участю малолітньої або неповнолітньої особи

 • Стаття 228. Пред’явлення особи для впізнання

 • Стаття 229. Пред’явлення речей для впізнання

 • Стаття 230. Пред’явлення трупа для впізнання

 • Стаття 231. Протокол пред’явлення для впізнання

 • Стаття 232. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування

 • Стаття 233. Проникнення до житла чи іншого володіння особи

 • Стаття 234. Обшук

 • Стаття 235. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

 • Стаття 236. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

 • Стаття 237. Огляд

 • Стаття 238. Огляд трупа

 • Стаття 239. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією

 • Стаття 240. Слідчий експеримент

 • Стаття 241. Освідування особи

 • Стаття 242. Підстави проведення експертизи

 • Стаття 243. Порядок залучення експерта

 • Стаття 244. Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта

 • Стаття 245. Отримання зразків для експертизи

 • Стаття 246. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій

 • Стаття 247. Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій

 • Стаття 248. Розгляд клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії

 • Стаття 249. Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії

 • Стаття 250. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді

 • Стаття 251. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій

 • Стаття 252. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій

 • Стаття 253. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії

 • Стаття 254. Заходи щодо захисту інформації, отриманої в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій

 • Стаття 255. Заходи щодо захисту інформації, яка не використовується у кримінальному провадженні

 • Стаття 256. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні

 • Стаття 257. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації

 • Стаття 258. Загальні положення про втручання у приватне спілкування

 • Стаття 259. Збереження інформації

 • Стаття 260. Аудіо-, відеоконтроль особи

 • Стаття 261. Накладення арешту на кореспонденцію

 • Стаття 262. Огляд і виїмка кореспонденції

 • Стаття 263. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж

 • Стаття 264. Зняття інформації з електронних інформаційних систем

 • Стаття 265. Фіксація та збереження інформації, отриманої з телекомунікаційних мереж за допомогою технічних засобів та в результаті зняття відомостей з електронних інформаційних систем

 • Стаття 266. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів

 • Стаття 267. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи

 • Стаття 268. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу

 • Стаття 269. Спостереження за особою, річчю або місцем

 • Стаття 270. Аудіо-, відеоконтроль місця

 • Стаття 271. Контроль за вчиненням злочину

 • Стаття 272. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

 • Стаття 273. Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій

 • Стаття 274. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження

 • Стаття 275. Використання конфіденційного співробітництва

 • Стаття 276. Випадки повідомлення про підозру

 • Стаття 277. Зміст письмового повідомлення про підозру

 • Стаття 278. Вручення письмового повідомлення про підозру

 • Стаття 279. Зміна повідомлення про підозру

 • Стаття 280. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування

 • Стаття 281. Розшук підозрюваного

 • Стаття 282. Відновлення досудового розслідування

 • Стаття 283. Загальні положення закінчення досудового розслідування

 • Стаття 284. Закриття кримінального провадження

 • Стаття 285. Загальні положення кримінального провадження під час звільнення особи від кримінальної відповідальності

 • Стаття 286. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності

 • Стаття 287. Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності

 • Стаття 288. Розгляд питання про звільнення від кримінальної відповідальності

 • Стаття 289. Відновлення провадження при відмові від поручительства

 • Стаття 290. Відкриття матеріалів іншій стороні

 • Стаття 291. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування

 • Стаття 292. Клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру

 • Стаття 293. Надання копії обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та реєстру матеріалів досудового розслідування

 • Стаття 294. Загальні положення продовження строку досудового розслідування

 • Стаття 295. Порядок продовження строку досудового розслідування

 • Стаття 296. Задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування

 • Стаття 297. Відмова у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування

 • Стаття 298. Загальні положення досудового розслідування кримінальних проступків

 • Стаття 299. Запобіжні заходи під час досудового розслідування кримінальних проступків

 • Стаття 300. Слідчі (розшукові) дії під час досудового розслідування кримінальних проступків

 • Стаття 301. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків

 • Стаття 302. Клопотання прокурора про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні

 • Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження

 • Стаття 304. Строк подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, її повернення або відмова відкриття провадження

 • Стаття 305. Правові наслідки подання скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування

 • Стаття 306. Порядок розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування

 • Стаття 307. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування

 • Стаття 308. Оскарження недотримання розумних строків

 • Стаття 309. Ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування

 • Стаття 310. Порядок оскарження ухвал слідчого судді

 • Стаття 311. Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим

 • Стаття 312. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурора

 • Стаття 313. Порядок вирішення скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора

 • Стаття 314. Підготовче судове засідання

 • Стаття 315. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду

 • Стаття 316. Закінчення підготовчого провадження і призначення судового розгляду

 • Стаття 317. Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та право на ознайомлення з ними

 • Стаття 318. Строки і загальний порядок судового розгляду

 • Стаття 319. Незмінність складу суду

 • Стаття 320. Запасний суддя

 • Стаття 321. Головуючий у судовому засіданні

 • Стаття 322. Безперервність судового розгляду

 • Стаття 323. Наслідки неприбуття обвинуваченого

 • Стаття 324. Наслідки неприбуття прокурора і захисника

 • Стаття 325. Наслідки неприбуття потерпілого

 • Стаття 326. Наслідки неприбуття цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників

 • Стаття 327. Наслідки неприбуття свідка, спеціаліста, перекладача і експерта

 • Стаття 328. Право перебувати в залі судового засідання

 • Стаття 329. Обов’язки присутніх у залі судового засідання

 • Стаття 330. Заходи до порушників порядку судового засідання

 • Стаття 331. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді

 • Стаття 332. Проведення експертизи за ухвалою суду

 • Стаття 333. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження

 • Стаття 334. Об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження

 • Стаття 335. Зупинення судового провадження

 • Стаття 336. Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження

 • Стаття 337. Визначення меж судового розгляду

 • Стаття 338. Зміна обвинувачення в суді

 • Стаття 339. Висунення додаткового обвинувачення

 • Стаття 340. Відмова від підтримання державного обвинувачення

 • Стаття 341. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення

 • Стаття 342. Відкриття судового засідання

 • Стаття 343. Повідомлення про повне фіксування судового розгляду технічними засобами

 • Стаття 344. Оголошення складу суду і роз’яснення права відводу

 • Стаття 345. Повідомлення про права і обов’язки

 • Стаття 346. Заборона присутності свідків у залі судового засідання

 • Стаття 347. Початок судового розгляду

 • Стаття 348. Роз’яснення обвинуваченому суті обвинувачення

 • Стаття 349. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження

 • Стаття 350. Розгляд судом клопотань учасників судового провадження

 • Стаття 351. Допит обвинуваченого

 • Стаття 352. Допит свідка

 • Стаття 353. Допит потерпілого

 • Стаття 354. Особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого

 • Стаття 355. Пред’явлення для впізнання

 • Стаття 356. Допит експерта в суді

 • Стаття 357. Дослідження речових доказів

 • Стаття 358. Дослідження документів

 • Стаття 359. Дослідження звуко- і відеозаписів

 • Стаття 360. Консультації та роз’яснення спеціаліста

 • Стаття 361. Огляд на місці

 • Стаття 362. Дії суду при встановленні в судовому засіданні неосудності обвинуваченого

 • Стаття 363. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами

 • Стаття 364. Судові дебати

 • Стаття 365. Останнє слово обвинуваченого

 • Стаття 366. Вихід суду для ухвалення вироку

 • Стаття 367. Таємниця наради суддів

 • Стаття 368. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку

 • Стаття 369. Види судових рішень

 • Стаття 370. Законність, обґрунтованість і вмотивованість судового рішення

 • Стаття 371. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма

 • Стаття 372. Зміст ухвали

 • Стаття 373. Види вироків

 • Стаття 374. Зміст вироку

 • Стаття 375. Ухвалення судового рішення і окрема думка судді

 • Стаття 376. Проголошення судового рішення

 • Стаття 377. Звільнення обвинуваченого з-під варти

 • Стаття 378. Заходи піклування про неповнолітніх, непрацездатних і збереження майна обвинуваченого

 • Стаття 379. Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні

 • Стаття 380. Роз’яснення судового рішення

 • Стаття 381. Загальні положення спрощеного провадження щодо кримінальних проступків

 • Стаття 382. Розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні

 • Стаття 383. Порядок провадження в суді присяжних

 • Стаття 384. Роз’яснення права на суд присяжних

 • Стаття 385. Виклик присяжних

 • Стаття 386. Права і обов’язки присяжного

 • Стаття 387. Відбір присяжних у суді

 • Стаття 388. Приведення присяжних до присяги

 • Стаття 389. Недопустимість незаконного впливу на присяжного

 • Стаття 390. Усунення присяжного

 • Стаття 391. Порядок наради і голосування в суді присяжних

 • Стаття 392. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку

 • Стаття 393. Право на апеляційне оскарження

 • Стаття 394. Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень

 • Стаття 395. Порядок і строки апеляційного оскарження

 • Стаття 396. Вимоги до апеляційної скарги

 • Стаття 397. Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг

 • Стаття 398. Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції

 • Стаття 399. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження

 • Стаття 400. Наслідки подання апеляційної скарги

 • Стаття 401. Підготовка до апеляційного розгляду

 • Стаття 402. Заперечення на апеляційну скаргу

 • Стаття 403. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження

 • Стаття 404. Межі перегляду судом апеляційної інстанції

 • Стаття 405. Апеляційний розгляд

 • Стаття 406. Письмове апеляційне провадження

 • Стаття 407. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги

 • Стаття 408. Зміна вироку або ухвали суду судом апеляційної інстанції

 • Стаття 409. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції

 • Стаття 410. Неповнота судового розгляду

 • Стаття 411. Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження

 • Стаття 412. Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону

 • Стаття 413. Неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність

 • Стаття 414. Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого

 • Стаття 415. Підстави для призначення нового розгляду в суді першої інстанції

 • Стаття 416. Особливості нового розгляду судом першої інстанції

 • Стаття 417. Закриття кримінального провадження судом апеляційної інстанції

 • Стаття 418. Судові рішення суду апеляційної інстанції

 • Стаття 419. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції

 • Стаття 420. Вирок, ухвала про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру суду апеляційної інстанції

 • Стаття 421. Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого

 • Стаття 422. Порядок перевірки ухвал слідчого судді

 • Стаття 423. Повернення матеріалів кримінального провадження

 • Стаття 424. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку

 • Стаття 425. Право на касаційне оскарження

 • Стаття 426. Порядок і строки касаційного оскарження

 • Стаття 427. Вимоги до касаційної скарги

 • Стаття 428. Відкриття касаційного провадження

 • Стаття 429. Залишення касаційної скарги без руху або її повернення

 • Стаття 430. Підготовка касаційного розгляду

 • Стаття 431. Заперечення на касаційну скаргу

 • Стаття 432. Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги під час касаційного провадження

 • Стаття 433. Межі перегляду судом касаційної інстанції

 • Стаття 434. Касаційний розгляд

 • Стаття 435. Письмове касаційне провадження

 • Стаття 436. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги

 • Стаття 437. Недопустимість погіршення правового становища виправданого та засудженого

 • Стаття 438. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції

 • Стаття 439. Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної інстанції

 • Стаття 440. Закриття кримінального провадження судом касаційної інстанції

 • Стаття 441. Судові рішення суду касаційної інстанції

 • Стаття 442. Зміст ухвали суду касаційної інстанції

 • Стаття 443. Повернення матеріалів кримінального провадження

 • Стаття 444. Перегляд судових рішень Верховним Судом України

 • Стаття 445. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України

 • Стаття 446. Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України

 • Стаття 447. Строк подання заяви про перегляд судового рішення

 • Стаття 448. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення

 • Стаття 449. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення

 • Стаття 450. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ

 • Стаття 451. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження

 • Стаття 452. Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України

 • Стаття 453. Порядок розгляду справи Верховним Судом України

 • Стаття 454. Повноваження Верховного Суду України

 • Стаття 455. Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви

 • Стаття 456. Ухвала Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви

 • Стаття 457. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення

 • Стаття 458. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України

 • Стаття 459. Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами

 • Стаття 460. Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

 • Стаття 461. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

 • Стаття 462. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

 • Стаття 463. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

 • Стаття 464. Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами

 • Стаття 465. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та її наслідки

 • Стаття 466. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами

 • Стаття 467. Судове рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами

 • Стаття 468. Угоди в кримінальному провадженні

 • Стаття 469. Ініціювання та укладення угоди

 • Стаття 470. Обставини, що враховуються прокурором при укладенні угоди про визнання винуватості

 • Стаття 471. Зміст угоди про примирення

 • Стаття 472. Зміст угоди про визнання винуватості

 • Стаття 473. Наслідки укладення та затвердження угоди

 • Стаття 474. Загальний порядок судового провадження на підставі угоди

 • Стаття 475. Вирок на підставі угоди

 • Стаття 476. Наслідки невиконання угоди

 • Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

 • Стаття 478. Початок кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

 • Стаття 479. Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення

 • Стаття 480. Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження

 • Стаття 481. Повідомлення про підозру

 • Стаття 482. Особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу

 • Стаття 483. Інформування державних та інших органів чи службових осіб

 • Стаття 484. Порядок кримінального провадження щодо неповнолітніх

 • Стаття 485. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх

 • Стаття 486. Комплексна психолого-психіатрична і психологічна експертиза неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого

 • Стаття 487. З’ясування умов життя та виховання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого

 • Стаття 488. Участь законного представника неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого

 • Стаття 489. Порядок виклику неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого

 • Стаття 490. Допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого

 • Стаття 491. Участь законного представника, педагога, психолога або лікаря в допиті неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого

 • Стаття 492. Застосування до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу

 • Стаття 493. Передання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд

 • Стаття 494. Виділення в окреме провадження щодо кримінального правопорушення, вчиненого неповнолітнім

 • Стаття 495. Тимчасове видалення неповнолітнього обвинуваченого із залу судового засідання

 • Стаття 496. Участь у судовому розгляді представників служби у справах дітей та кримінальної міліції у справах дітей

 • Стаття 497. Порядок застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру

 • Стаття 498. Підстави для застосування примусових заходів виховного характеру

 • Стаття 499. Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру

 • Стаття 500. Порядок судового розгляду

 • Стаття 501. Ухвали суду в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру

 • Стаття 502. Дострокове звільнення від примусового заходу виховного характеру

 • Стаття 503. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру

 • Стаття 504. Порядок здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру та щодо обмежено осудних осіб

 • Стаття 505. Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру

 • Стаття 506. Права особи, яка бере участь у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру

 • Стаття 507. Участь захисника

 • Стаття 508. Запобіжні заходи

 • Стаття 509. Психіатрична експертиза

 • Стаття 510. Об’єднання і виділення кримінальних проваджень

 • Стаття 511. Закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру

 • Стаття 512. Судовий розгляд

 • Стаття 513. Ухвала суду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру

 • Стаття 514. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру

 • Стаття 515. Відновлення кримінального провадження

 • Стаття 516. Оскарження ухвали суду

 • Стаття 517. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження

 • Стаття 518. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю

 • Стаття 519. Службові особи, уповноважені на вчинення процесуальних дій

 • Стаття 520. Процесуальні дії під час кримінального провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні

 • Стаття 521. Строк звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна

 • Стаття 522. Строк законного затримання особи

 • Стаття 523. Місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичних представництв, консульських установ, суден України

 • Стаття 524. Умови відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

 • Стаття 525. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

 • Стаття 526. Підсудність заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

 • Стаття 527. Зміст заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

 • Стаття 528. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження або залишення заяви без розгляду

 • Стаття 529. Підготовка заяви до розгляду

 • Стаття 530. Судовий розгляд

 • Стаття 531. Судове рішення

 • Стаття 532. Набрання судовим рішенням законної сили

 • Стаття 533. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням

 • Стаття 534. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні

 • Стаття 535. Звернення судового рішення до виконання

 • Стаття 536. Відстрочка виконання вироку

 • Стаття 537. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків

 • Стаття 538. Питання, які вирішуються судом після виконання вироку

 • Стаття 539. Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку

 • Стаття 540. Зарахування у строк відбування покарання часу перебування засудженого в лікувальній установі

 • Стаття 541. Роз’яснення термінів

 • Стаття 542. Обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження

 • Стаття 543. Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

 • Стаття 544. Надання та отримання міжнародної правової допомоги чи іншого міжнародного співробітництва без договору

 • Стаття 545. Центральний орган України

 • Стаття 546. Інформація, що містить державну таємницю

 • Стаття 547. Виконання процесуальних дій дипломатичними представництвами або консульськими установами

 • Стаття 548. Запит про міжнародне співробітництво

 • Стаття 549. Зберігання та передання речових доказів і документів

 • Стаття 550. Доказова сила офіційних документів

 • Стаття 551. Запит про міжнародну правову допомогу

 • Стаття 552. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу

 • Стаття 553. Наслідки виконання запиту в іноземній державі

 • Стаття 554. Розгляд запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу

 • Стаття 555. Повідомлення про результати розгляду запиту

 • Стаття 556. Конфіденційність

 • Стаття 557. Відмова у виконанні запиту про міжнародну правову допомогу

 • Стаття 558. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України

 • Стаття 559. Відкладення надання міжнародної правової допомоги

 • Стаття 560. Завершення процедури надання міжнародної правової допомоги

 • Стаття 561. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги

 • Стаття 562. Процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу

 • Стаття 563. Присутність представників компетентних органів запитуючої держави

 • Стаття 564. Вручення документів

 • Стаття 565. Тимчасова передача

 • Стаття 566. Виклик особи, яка перебуває за межами України

 • Стаття 567. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом проведення відео- або телефонної конференції

 • Стаття 568. Розшук, арешт і конфіскація майна

 • Стаття 569. Контрольована поставка

 • Стаття 570. Прикордонне переслідування

 • Стаття 571. Створення і діяльність спільних слідчих груп

 • Стаття 572. Оскарження рішення, дій чи бездіяльності органів державної влади, їх посадових чи службових осіб, відшкодування завданої шкоди та витрати, пов’язані з наданням міжнародної правової допомоги на території України

 • Стаття 573. Направлення запиту про видачу особи (екстрадицію)

 • Стаття 574. Центральний орган України щодо видачі особи (екстрадиції)

 • Стаття 575. Порядок підготовки документів та направлення запитів

 • Стаття 576. Межі кримінальної відповідальності виданої особи

 • Стаття 577. Зарахування строку тримання виданої особи під вартою

 • Стаття 578. Інформування про результати кримінального провадження щодо виданої особи

 • Стаття 579. Тимчасова видача

 • Стаття 580. Особливості тримання під вартою

 • Стаття 581. Права особи, видача якої запитується

 • Стаття 582. Особливості затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України

 • Стаття 583. Тимчасовий арешт

 • Стаття 584. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт)

 • Стаття 585. Застосування запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави

 • Стаття 586. Припинення тимчасового арешту або запобіжного заходу

 • Стаття 587. Проведення екстрадиційної перевірки

 • Стаття 588. Спрощений порядок видачі осіб з України

 • Стаття 589. Відмова у видачі особи (екстрадиції)

 • Стаття 590. Рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію)

 • Стаття 591. Порядок оскарження рішення про видачу особи (екстрадицію)

 • Стаття 592. Відстрочка передачі

 • Стаття 593. Фактична передача особи

 • Стаття 594. Витрати, пов’язані з вирішенням питання про видачу особи іноземній державі

 • Стаття 595. Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав

 • Стаття 596. Неможливість перейняття кримінального провадження

 • Стаття 597. Тримання під вартою особи до отримання запиту про перейняття кримінального провадження

 • Стаття 598. Порядок кримінального провадження, що перейняте від іншої держави

 • Стаття 599. Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави

 • Стаття 600. Зміст та форма клопотання про передання кримінального провадження іншій державі

 • Стаття 601. Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави

 • Стаття 602. Підстави і порядок виконання вироків судів іноземних держав

 • Стаття 603. Розгляд судом питання про виконання вироку суду іноземної держави

 • Стаття 604. Виконання вироку суду іноземної держави

 • Стаття 605. Підстави розгляду питання про передачу засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання

 • Стаття 606. Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання

 • Стаття 607. Порядок і строки вирішення питання про передачу осіб, засуджених судами України, для відбування покарання в іноземних державах

 • Стаття 608. Повідомлення про зміну або скасування вироку суду України щодо громадянина іноземної держави

 • Стаття 609. Порядок розгляду запиту (клопотання) про передачу громадянина України, засудженого судом іноземної держави, для відбування покарання в Україні

 • Стаття 610. Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України

 • Стаття 611. Організація виконання покарання щодо переданої засудженої особи

 • Стаття 612. Повідомлення про зміну або скасування вироку суду іншої держави

 • Стаття 613. Витрати, пов’язані з передачею засудженої особи

 • Стаття 614. Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ

 • ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 • ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Кримінально-процесуальний кодекс України» автора Верховна Рада України у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Криміна́льний процесуа́льний ко́декс Украї́ни — кодифікований закон, що визначає порядок кримінального провадження на території України, ухвалений Верховною Радою України 13 квітня 2012 року, набрав чинності 20 листопада 2012 року. Прийшов на зміну старому Кримінально-процесуальному кодексу України 1960 року.

  Чинний зі змінами. Перевірено 27.05.2019.

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи