Розділ «Бібліографія»

Історія польсько-українських конфліктів т.1

20. Krasicki Stanisław. Polityka wojewody Józewskiego na Wołyniu w świetle cyfr i faktów — Stratyn, 1939.

21. Kutshabsky Wasyl. Die West-Ukrainę im Kampfe mit Polen und dem Bolschewismus in den Jahren 1918–1923. - Berlin, 1934.

22. Купранець Орест. Православна церква у міжвоєнній Польщі 1918–1939. — Рим, 1974.

23. Kuśniewicz Andrzej. Słowo о nienawiści. — Warszawa, 1985.

24. Eryka Lasotty, Wilhelma Beauplana. Opisy Ukrainy. — Warszawa, 1972.

25. Лозинський Михайло. Галичина у 1918–1920 роки. — Відень, 1922.

26. Malinowski-Pobóg Władysław Najnowsza historia Polski. — Gdańsk, 1990.

27. Мартирологія українських церков. — Торонто-Балтімор, 1987.

28. Наличное население Люблинской и Седлецкой губерний. — Варшава, 1908.

29. Papierzyńska-Turek Mirosława. Między tradycją a nowoczesnością. Państwo wobec prawosławia 1918–1939. — Warszawa, 1989.

30. Пастернак Євген. Нарис історії Холмщини і Підляшшя. — Вінніпег-Торонто, 1968.

31. Полонська-Василенко Наталія. Історія України. — Мюнхен, 1976.

32. Piotrkiewicz Teofil. Kwestia ukraińska w Polsce w koncepcjach piłsudczyzny 1926–1930. - Warszawa, 1981.

33. Pulnarowicz Władysław. U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru. — Turka n/S, 1929.

34. Риттих А. Ф. Приложение к материалам для этнографии Царства Польского. — С.-Петербург, 1864.

35. Rutkowski Tadeusz. Rocznik statystyki Galicji. — Lwów, 1886.

36. Serczyk Władysław Historia Ukrainy. — Wrocław, 1979.

37. Stawecki Piotr. Następcy Komendanta. — Warszawa, 1969.

38. Tomaszewski Jerzy. Rzeczpospolita wielu narodów — Warszawa, 1985.

39. Torzecki Ryszard. Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy 1933–1945. — Warszawa, 1972.

Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Історія польсько-українських конфліктів т.1» автора Сивицкий Николай на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „Бібліографія“ на сторінці 2. Приємного читання.

Запит на курсову/дипломну

Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
Введіть тут тему своєї роботи