Ви є тут

Інформаційні системи і технології в маркетингу

Зміст

 • читати


 • В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитатизавантажити книгу «Інформаційні системи і технології в маркетингу» автора Пінчук Н.В. у форматі fb2 на ваш телефон, Android, iPhone, iPad або читання в Інтернеті безпосередньо на сайті. Багато сайтів використовують урізані версії книг і в якості зберігання книги Per-to-Per мережі (тобто віддають користувачу torrent файли). У нас завжди повна версія книги. Ми також не використовуємо такий варіант завантаження книг як .torrent, вам не потрібно використовувати сторонні програми (наприклад, uTorrent). Книги зберігаються в архіві і доступні по прямому посиланню.


  Частина І. Інформація та інформаційні системи маркетингу 5
  Розділ 1. Інформація в управлінні маркетинговою діяльністю та її характеристика 5
  1.1. Роль і значення інформації в управлінні маркетинговою діяльністю на сучасному етапі 5
  1.2. Характеристика та властивості маркетингової інформації 9
  1.3. Класифікація маркетингової інформації 12
  1.4. Автоматизація інформаційних процесів і використання обчислювальної техніки в управлінні маркетингом 16
  Розділ 2. Характеристика інформаційних систем маркетингу 20
  2.1. Загальна характеристика та структура ІСМ 20
  2.2. Функціональна частина ІСМ 24
  2.3. Автоматизовані робочі місця як засіб автоматизації роботи маркетологів 28
  Частина ІІ. Інформаційні технології у маркетингу 32
  Розділ 1. Типові технологічні засоби пошуку, збирання і нагромадження маркетингової інформації 33
  1.1. Засоби автоматизації маркетингової діяльності 34
  1.2. Пошук інформації у базах даних 39
  1.3. Сховища даних 57
  1.4. Засоби комп’ютерної комунікації 60
  Розділ 2. Технологічні засоби підтримки прийняття маркетингових рішень 75
  2.1. Засоби графічного аналізу маркетингових даних 76
  2.2. Аналіз списків 94
  2.3. Засоби для роботи з даними OLAP 118
  Розділ 3. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень 126
  3.1. Типи інструментальних моделей 126
  3.2. Технології параметричного аналізу методами «що—якщо» 132
  3.3. Статистичні моделі прийняття маркетингових рішень з урахуванням фактора невизначеності 137
  3.4. Вибірковий метод за визначення попиту 159
  3.5. Реалізація оптимізаційних моделей 174
  Розділ 4. Сучасні програмні продукти для управління маркетинговою діяльністю 183
  4.1. Використання корпоративних інформаційних систем для розв’язання задач управління маркетингом 184
  4.2. Використання спеціалізованих програмних продуктів для розв’язання задач управління маркетингом 191
  4.3. Використання програм з маркетинговою складовою для розв’язання задач управління маркетингом 220
  Частина ІІІ. Інформаційна технологія розв'язання маркетингових задач 226
  Розділ 1. Організація маркетингових досліджень з використанням комп’ютерних технологій оброблення інформації 226
  1.1. Загальні принципи розроблення концепції дослідження 226
  1.2. Загальні принципи розроблення проекту дослідження 231
  1.3. Загальні принципи проведення дослідження та аналізу впливу його результатів на діяльність фірми 237
  Розділ 2. Інформаційна технологія розв’язання задач з дослідження ринку та попиту на товари 238
  2.1. Автоматизація розрахунків з установлення місткості ринку 238
  2.2. Автоматизація розрахунків з дослідження та оцінювання кон’юнктури товарного ринку 243
  2.3. Автоматизація розрахунків з дослідження попиту на товари 250
  Розділ 3. Інформаційна технологія розв’язання задач з маркетингових досліджень товарів 262
  3.1. Загальна характеристика маркетингового дослідження 
  товару 262
  3.2. Характеристика функціональної підсистеми «Маркетингові дослідження товару» 267
  3.3. Автоматизація розв’язання задач з аналізу конкурентоспроможності продукції (товарів, послуг) 271
  3.4. Автоматизація розв’язання задач з оптимізації асортиментного плану випуску продукції 280
  3.5. Автоматизація розв’язання задач з аналізу стадії життєвого циклу товару 284
  Розділ 4. Інформаційна технологія розрахунків цін на товари 288
  4.1. Загальна характеристика інформаційної системи з ціноутворення 288
  4.2. Інформаційна технологія розрахунку цін на товари на основі витрат на виробництво 292
  4.3. Інформаційна технологія розрахунку цін на експортно-імпортні товари 302
  Розділ 5. Інформаційна технологія розв’язання задач з управління рекламною діяльністю 306
  5.1. Загальна характеристика рекламної діяльності 306
  5.2. Характеристика функціональної підсистеми «Реклама» 309
  5.3. Автоматизація комплексу задач з дослідження сприйняття реклами та тестування рекламних засобів 312
  5.4. Автоматизація розв’язання задач з контролю та аналізу рекламної діяльності 327

  Запит на курсову/дипломну

  Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

  Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
  Введіть тут тему своєї роботи